სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2274 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. სტურუა, ზ. წვერაიძე, თ. უთურგაიძე . Turbo Pascal გარემოში მუშაობის პრაქტიკული საკითხები.. თბილისი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2003წ. 99940-14-50-1.

ნ. ოთხოზორია. Visual C++. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად . თბილისი. 2013წ. ISBN 978-9941-0-5723-6.

ბ. მეფარიშვილი, გ. ჯანელიძე. Web დანართების პროგრამული რეალიზაცია MySQL-ის გამოყენებით. სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2016წ. 978-9941-20-618-4 .

ფ. პაატაშვილი. Web – ტექნოლოგიები (Macromedia Dreamweaver). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

თ. სტურუა, ზ. წვერაიძე. WEB-სცენარების დაპროექტება JavaScript ენის გამოყენებით . თბილისი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2011წ. 978-9941-14-990-0 .

ს. ბლიაძე, მ. ბლიაძე. XX საუკუნე და ქართველი ეკონომისტები. თსუ. გამომცემლობა. 2006წ. ISBN99940-61-11-9.

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, გ. ჭიკაძე, ი. დავითაშვილი. "ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება" I ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-40-04-9.

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, ი. დავითაშვილი. "ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება" II ნაწილი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. 99940-40-05-7.

ა. მანაგაძე. "ტესტური კითხვარი ზოგად ქიმიაში''. სტუ-ს სარედაქციო გამომცემლობა. 2006წ. ISBN99940-56-03-4.

ა. მანაგაძე. "ფარმაცევტულ ნივთიერებათა ქიმიური ანალიზის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი". " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. ISBN 99940-56-66-2.

. «Методическое руководство по обучению русскому языку как иностранному» . Издательский дом «Технический университет». Издательство «GCI» . 2009წ. 978-9941-14-502-5.

თ. ყიფიანი. Аналитическая геометрия (часть I) . გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2017წ. გვ. 164, ISBN 978–9941–27–189–2.

Л. Aсатиани. Геометрические построения. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2009წ. 978 99941-14-490-5.

Г. Гогичаишвили. Дискретная математика.Часть II. Теория графов (Конспект лекций). Тбилиси,Изд. ГПИ.. 1092წ. .

Г. Гогичаишвили. Дискретная математика.Часть III (Конспект лекций). Тбилиси,Изд. ГПИ. 1982წ. .

რ. ქაცარავა. Достижения и проблемы активированной поликонденсации. Успехи химии. 60, 1419-1448. 1991წ. .

რ. სვანიძე, Р.Н. Гелашвили . Защита линий связи от влияния электромагнитных полей. Учебное пособие, ГТУ. 1991წ. .

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Измерения времени и зависящих от времени. Грузинский технический университет - "Центр информатизации",100 с. 2002წ. 99928-944-0-7 .