სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

G. Chixladze. Summary in General Physics (Mechanics, Molecular Physics & Thermodynamics). საქართველოს სტატისხტიკური სამმარტველოს გამომცემლობა. 1998წ. .

V. Kvintradze, G. Chikhladze. Summary in Physics. Second part. Georgian Technical University 2007. 0წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. Text-file „ტექნიკური ენა - რუსული“ D1.1.. სტუ-ს გამომცემლობა. 2012წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. Text-file „ტექნიკური ენა - რუსული“ D1.2. . სტუ-ს გამომცემლობა. 2012წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. Text-file. Русский язык - В2.2. . სტუ-ს გამომცემლობა. 2016წ. .

I. Berdzenishvili. Thermochemical measurements. Tbilisi:Technical University, – 135 p. 2017წ. 978-9941-20-759-4.

რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე. Transact-SQL ენა 1. I ნაწილი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნი-ვერსიტეტი". 2014წ. 50 გვ., ISBN 978-9941-20-446-3.

რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე. Transact-SQL ენა 2. II ნაწილი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნი-ვერსიტეტი". 2014წ. 62 გვ., ISBN 978-9941-20-447-0.

თ. სტურუა, ზ. წვერაიძე, თ. უთურგაიძე . Turbo Pascal გარემოში მუშაობის პრაქტიკული საკითხები.. თბილისი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2003წ. 99940-14-50-1.

ნ. ოთხოზორია. Visual C++. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად . თბილისი. 2013წ. ISBN 978-9941-0-5723-6.

ბ. მეფარიშვილი, გ. ჯანელიძე. Web დანართების პროგრამული რეალიზაცია MySQL-ის გამოყენებით. სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2016წ. 978-9941-20-618-4 .

ფ. პაატაშვილი, ვ. ტაკაშვილი. Web – ტექნოლოგიები (Macromedia Dreamweaver). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

თ. სტურუა, ზ. წვერაიძე. WEB-სცენარების დაპროექტება JavaScript ენის გამოყენებით . თბილისი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2011წ. 978-9941-14-990-0 .

ს. ბლიაძე, მ. ბლიაძე. XX საუკუნე და ქართველი ეკონომისტები. თსუ. გამომცემლობა. 2006წ. ISBN99940-61-11-9.

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, გ. ჭიკაძე, ი. დავითაშვილი. "ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება" I ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-40-04-9.

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, ი. დავითაშვილი. "ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება" II ნაწილი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. 99940-40-05-7.

ა. მანაგაძე. "ტესტური კითხვარი ზოგად ქიმიაში''. სტუ-ს სარედაქციო გამომცემლობა. 2006წ. ISBN99940-56-03-4.

ა. მანაგაძე. "ფარმაცევტულ ნივთიერებათა ქიმიური ანალიზის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი". " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. ISBN 99940-56-66-2.