სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. ციხელაშვილი, ნ.კიკნაძე,პ.გიორგაძე,ი.ციხელაშვილი. შ.ციხელაშვილი. ინოვაციური პროცესების მართვა. სერიის რედაქტორი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ა. ფრანგიშვილი. რედაქტორი აკადემიკოსი ვლ.ჭავჭანიძე. თბილისი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", http://www.gtu.ge/publishinghouse/გვ.242. 2009წ. ISBN 978-9941-14-592-6.

მ. ბაღათურია, ა. სიჭინავა, ე. მენაბდე-ჯობაძე, ნ. ჩიკვილაძე, ნ. გეგენავა, თ. აბუაშვილი, დ. სეხნიაშვილი, ი. მამალაძე, ნ. ჭიკაიძე, რ. ოთინაშვილი, ჟ. წიკლაური-შენგელია, იაკობიძე დავით, ჯორბენაძე ზურაბ, კვარაცხელია დემნა, სილაგაძე ა. ინსტიტუციური ეკონომიკა. ელექტრონული სახელმძღვანელო. 2014წ. სტუ-ს ბიბლიოთეკა CD-1865.

ზ. გასიტაშვილი, ზ.გასიტაშვილის რედაქციით. რ.სამხარაძე. ინტერნეტი დამწყებთათვის. ტექ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. სტუდენტებისათვის, 43 გვ.. 2005წ. .

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, ი. დავითაშვილი, გაჩეჩილაძე ლია. ინტერნეტი დამწყებთათვის. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. 99940-35-75-4.

ზ. გასიტაშვილი, ზ.გასიტაშვილის რედაქციით, რ.სამხარაძე. ინტერნეტი. ინტერნეტში ჩართვა. ტექ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. გვ.120. 2002წ. .

ო. ტომარაძე. ინფორმატიზაციის საშუალებათა ელემენტები და კვანძები. სტუ. 2007წ. 978-99940-57-96-2.

ი. ჩხეიძე, ზ. აზმაიფარაშვილი. ინფორმაციის ციფრული დამუშავების მეთოდები. სტუ. 2017წ. 978-9941-20-786-0.

გ. ჯოლია, ჩახვაშვილი დავითი. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზარი (ლექციების კურსი, ელვერსია) CD 451, სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი:681.301(02)/10. . 2011წ. .

ნ. ოთხოზორია. ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძვლები.. გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2009წ. .

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. ისრული გადამყვანის გაანგარიშება და დაგეგმარება. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2009წ. ISBN 978-9941-14-710-4, 55 გვ..

მ. გუდიაშვილი, ლ. ბოჭორიშვილი. კაპიტალდაბანდებების ეკონომიკური შეფასების მეთოდები ენერგეტიკაში(დამხმარე სახელმძღვანელო). გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2011წ. 978-9941-14-922-1.

ნ. მსხილაძე, ზ. ეზუგბაია, ა.ეზუგბაია, ი.ირემაშვილი. კედლების და იატაკების მოპირკეთების ტექნოლოგია ხელოვნური და ბუნებრივი ქვის მასალებით. . სტუ. 2006წ. .

თ. სანიკიძე. კლდეში ნაკვეთი ქალაქი (ნარკვევი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიიდან – ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე). უნივერსალი. 2008წ. .

მ. ზუბიაშვილი, ჯ.კანკაძე. კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. გვ225..

გ. დგებუაძე. კომპიუტერული ლაბორატორიული სამუშაოები ძალურ ელექტრონულ მოწყობილებებსა და სისტემებში. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2011წ. .

ნ. ნოზაძე, გ.ჩიტაიშვილი. კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა AutoCAD 2010 მეორე ნაწილი. . 2011წ. ISBN 978-9941-14-905-4 ISBN 978-9941-14-982-5 გვ. 134 დეპონირების N4867.

ო. გელაშვილი, ჯ. ხმიადაშვილი, ვ. ლეკიაშვილი. კომპლექსური ავტოსატრანსპორტო საწარმოს ტექნიკური ბაზის ტექნოლოგიური დაპროექტება.. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, გვ. 107. 2005წ. ISBN 99940-40-93-6. .

თ. ამყოლაძე, გ. ამყოლაძე, ნ.გიორგიშვილი, გ. ლომსაძე-კუჭავა. კონკურენტუნარიანობა ხარისხისა და პროექტის მენეჯმენტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2009წ,. 2009წ. .

ა. სიჭინავა. კორპორაციული ფინანსები (ეკონომიკის მდგრადი განვითარების სტრატეგია). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

გ. ხვიჩია. ლაბორატორიულ სამუშაოთა ოქმები საწარმოო პროცესებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-14-856-9.