სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. კილაძე, ჟ.ორაგველიძე. საწარმოო მენეჯმენტი. სტუ. 2009წ. მეთოდური მითითება..

გ. ხვიჩია. საწარმოო პროცესები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-226-0.

გ. ხვიჩია. საწარმოო პროცესები (ნაწილი მეორე). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-687-9.

გ. ხვიჩია. საწარმოო პროცესები მანქანათმშენებლობაში (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978-9941-14-912-2.

თ. გერკეული. საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია (ლექციების კონსპექტი). თბილისი, . 2009წ. http:// gtu. ge/books/Sacarmoo proeqrebis avtomatizacia. pdf 38 გვ .

თ. გერკეული. საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია მანქანათმშენებლობაში (პრაქტიკული სამუშაოები). გადაცემულია გამოსაცემად. 0წ. .

ო. ტომარაძე. საწარმოო პროცესების მეტროლოგიური უზრუნველყოფა. სტუ. 2015წ. 978-9941-20-568-2.

ლ. ჩხეიძე, ჯვარელია ნინო. საწარმოო სანიტარია და შრომის ჰიგიენა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. 978-99940-949-6-7.

ნ. ჯვარელია, ლ.ჩხეიძე. საწარმოო სანიტარია და შრომის ჰიგიენა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

ლ. ბოჭორიშვილი, მანანა თოფურია. საწარმოს ეკონომიკური დამუშავება და ფინანსები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. 978-9941-28-035-1.

თ. შეროზია, გ. ნარეშელაშვილი. საწარმოს მართვის ავტომატიზებული სისტემა 1c:. მეთოდური პრაქტიკული და ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის . თბილისი. ”IBS ინტეგრირებული ბიზნეს გადაწყვეტილებები”.. 2012წ. ISBN 978-9941-0-4663-6.

ნ. მაჭარაშვილი. სახალისო მათემატიკა მოსწავლეებისათვის. პირველი ნაწილი. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2000წ. .

ე. ყუბანეიშვილი. სახეთა გარჩევის მეთოდები. . 2011წ. .

. სახელმძღვანელო ავტოსარემონტო საწარმოების კომპიუტერული დაპროექტება . ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. 978-9941-14-081-5.

ვ. ლეკიაშვილი. სახელმძღვანელო პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად ავტომობილის ტექნიკურ ექსპლუატაციაში, დამხმარე სახელმძღვანელო. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, თბილისი, 1982. 0წ. .

ი. ყრუაშვილი. სახელმწიფო გამოცდების ჩატარების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს განათლების სამინისტრო , სსაუ, თბილისი, 19 გვ.. 1998წ. .

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კუციავა ნ., ქარჩავა გ., ქარჩავა ჯ.. სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

კ. ფხაკაძე. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა „კომპიუტერის სრული პროგრამულ-მომსახურეობითი მოქცევა ბუნებრივ ქართულ ენობრივ გარემოში“ - მიზნები, შედეგები, პერსპექტივები. ძირითადი და დამხმარე სახელმძღვანელოები თანამედროვე მათემატიკურ ენათმეცნიერებაში, „უნივერსალი“. 2006წ. ISSN, N1 (მეორე გამოცემა), (ქართულად), 1-21.

ვ. ზეიკიძე. სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის განვითარება საქარტველოში. საგამომცემლოსახლი"ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. ISBN 978-9941-20-788-4.

ნ. ცანავა, მ.ტაბატაძე. სახელმწიფოს ანტიკრიზისული მართვა. თბილისის პოლიტიკური აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით.გამომცემლობა "დარბეგი". 2009წ. 978-9941-0-1742-1.