სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. სახელმძღვანელო ავტოსარემონტო საწარმოების კომპიუტერული დაპროექტება . ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. 978-9941-14-081-5.

ვ. ლეკიაშვილი. სახელმძღვანელო პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად ავტომობილის ტექნიკურ ექსპლუატაციაში, დამხმარე სახელმძღვანელო. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, თბილისი, 1982. 0წ. .

ი. ყრუაშვილი. სახელმწიფო გამოცდების ჩატარების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს განათლების სამინისტრო , სსაუ, თბილისი, 19 გვ.. 1998წ. .

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კუციავა ნ., ქარჩავა გ., ქარჩავა ჯ.. სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

კ. ფხაკაძე. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა „კომპიუტერის სრული პროგრამულ-მომსახურეობითი მოქცევა ბუნებრივ ქართულ ენობრივ გარემოში“ - მიზნები, შედეგები, პერსპექტივები. ძირითადი და დამხმარე სახელმძღვანელოები თანამედროვე მათემატიკურ ენათმეცნიერებაში, „უნივერსალი“. 2006წ. ISSN, N1 (მეორე გამოცემა), (ქართულად), 1-21.

ვ. ზეიკიძე. სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის განვითარება საქარტველოში. საგამომცემლოსახლი"ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. ISBN 978-9941-20-788-4.

ნ. ცანავა, მ.ტაბატაძე. სახელმწიფოს ანტიკრიზისული მართვა. თბილისის პოლიტიკური აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით.გამომცემლობა "დარბეგი". 2009წ. 978-9941-0-1742-1.

ზ. ნაცვლიშვილი, მ. ნადარეიშვილი და სხვ. სემესტრული საკონტროლო მოცემულობები უმაღლეს მათემატიკაში ალბათობის თეორიისა და მათემატიკის სტატისტიკის ელემენტები . V ნაწ. მეთოდური. საქ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გამომცემლობა . 1989წ. 63 გვ.

ზ. ნაცვლიშვილი, ვ. ხოჭოლავა და სხვ. სემესტრული საკონტროლო მოცემულობები უმაღლეს მათემატიკაში საღამო და დაუსწრებელი სწავლების სტუდენტთათვის . IV ნაწილი. მეთოდური. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 1990წ. 91 გვ.

მ. სირაძე, ხ. დიდიძე, მ. ბექაური. სემინარული სამუშაოები ბიოორგანულ ქიმიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”,. 2005წ. თბილისი.

მ. ბალიაშვილი, თ. მენაბდე. სერტიფიკაცია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. ISBN 99928-18-32-8.

მ. ახობაძე, ე. კურცხალია. სივრცული ეკონომიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირება (საინვესტიციო რისკების მინიმიზაცია). სტუ-ს ბიბლიოთეკა CD 2692. 2015წ. .

გ. ელიავა, მაია გუგეშაშვილი თ. სვანიშვილი ი. შანიძე მ. ჯაში მ. კუპრავა. სითბური გამოსხივება და მისი გამოყენება სამკურნალო მიზნით. დამხმარე სასწავლო სახელმძღვანელო, გამომცემლობა “საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი” თბ., 2007. 2007წ. .

გ. ელიავა, მაია გუგეშაშვილი თ. სვანიშვილი ი. შანიძე მ. ჯაში მ. კუპრავა. სითბური გამოსხივება და მისი გამოყენება სამკურნალო მიზნით. დამხმარე სასწავლო სახელმძღვანელო, გამომცემლობა “საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი” თბ., 2007. 2007წ. 1-111.

გ. ჩაჩანიძე. სიმრავლეთა თეორიის ელემენტები . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

ზ. ხვედელიძე. სინოპტიკური მეტეოროლოგია (ლექციების მოკლე კურსი). თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი. 1998წ. ISBN 999 28-56=06-8.

დ. კოხრეიძე. სინქრონული გენერატორები. ელექტრონული ვერსია, ხელნაწერი. 0წ. .

ნ. მჭედლიშვილი, ბ.შანშიაშვილი,. სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირება MATLAB-ის საშუალებით. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2013წ. .

კ. ფხაკაძე. სიტყვათა შორის სინტაქსური კავშირების შესახებ. ძირითადი და დამხმარე სახელმძღვანელოები თანამედროვე მათემატიკურ ენათმეცნიერებაში, „უნივერსალი“ . 2006წ. ISSN, N1 (მეორე გამოცემა), (ქართულად), 50-59.

რ. გაფრინდაშვილი, ბანძელაძე მარი. სოციალური ფსიქოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-14-62-5.