სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ნაცვლიშვილი, მ. ნადარეიშვილი და სხვ. სემესტრული საკონტროლო მოცემულობები უმაღლეს მათემატიკაში ალბათობის თეორიისა და მათემატიკის სტატისტიკის ელემენტები . V ნაწ. მეთოდური. საქ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გამომცემლობა . 1989წ. 63 გვ.

ზ. ნაცვლიშვილი, ვ. ხოჭოლავა და სხვ. სემესტრული საკონტროლო მოცემულობები უმაღლეს მათემატიკაში საღამო და დაუსწრებელი სწავლების სტუდენტთათვის . IV ნაწილი. მეთოდური. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 1990წ. 91 გვ.

მ. სირაძე, ხ. დიდიძე, მ. ბექაური. სემინარული სამუშაოები ბიოორგანულ ქიმიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”,. 2005წ. თბილისი.

მ. ბალიაშვილი, თ. მენაბდე. სერტიფიკაცია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. ISBN 99928-18-32-8.

მ. ახობაძე, ე. კურცხალია. სივრცული ეკონომიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირება (საინვესტიციო რისკების მინიმიზაცია). სტუ-ს ბიბლიოთეკა CD 2692. 2015წ. .

გ. ელიავა, მაია გუგეშაშვილი თ. სვანიშვილი ი. შანიძე მ. ჯაში მ. კუპრავა. სითბური გამოსხივება და მისი გამოყენება სამკურნალო მიზნით. დამხმარე სასწავლო სახელმძღვანელო, გამომცემლობა “საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი” თბ., 2007. 2007წ. .

გ. ელიავა, მაია გუგეშაშვილი თ. სვანიშვილი ი. შანიძე მ. ჯაში მ. კუპრავა. სითბური გამოსხივება და მისი გამოყენება სამკურნალო მიზნით. დამხმარე სასწავლო სახელმძღვანელო, გამომცემლობა “საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი” თბ., 2007. 2007წ. 1-111.

გ. ჩაჩანიძე. სიმრავლეთა თეორიის ელემენტები . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

ზ. ხვედელიძე. სინოპტიკური მეტეოროლოგია (ლექციების მოკლე კურსი). თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი. 1998წ. ISBN 999 28-56=06-8.

დ. კოხრეიძე. სინქრონული გენერატორები. ელექტრონული ვერსია, ხელნაწერი. 0წ. .

ნ. მჭედლიშვილი, ბ.შანშიაშვილი,. სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირება MATLAB-ის საშუალებით. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2013წ. .

კ. ფხაკაძე. სიტყვათა შორის სინტაქსური კავშირების შესახებ. ძირითადი და დამხმარე სახელმძღვანელოები თანამედროვე მათემატიკურ ენათმეცნიერებაში, „უნივერსალი“ . 2006წ. ISSN, N1 (მეორე გამოცემა), (ქართულად), 50-59.

რ. გაფრინდაშვილი, ბანძელაძე მარი. სოციალური ფსიქოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-14-62-5.

გ. ტალახაძე. სოციალური ფსიქოლოგია (ლეგციების კურსი) . სტუ-ს ბიბლიოთეკა. 2011წ. 316.6.102.

რ. ღიბრაძე. სოციოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

მ. შონია. სოციოლოგიური გამოკვლევის მეთოდოლოგია. გ. გ.. 2017წ. ISBN 978-9941-27-141-0.

ო. ტომარაძე, ზ. აზმაიფარაშვილი. სპექტრული გაზომვების საფუძვლები და საშუალებები. სტუ. 2016წ. 978-9941-20-645-0.

ბ. კოტია, მ.არეშიძე. ლ.გოგუა მ თაქთაქიშვილი, ბ. კოტია, გ. სანაძე, მ, ჩოგოვაძე. სპი-ს მისაღებ გამოცდებზე ფიზიკის ბილეთებში გათვალისწინებული ამოცანები. თბილისი სპი-ის გამოცემა . 1989წ. .

ჯ. ფანჩულიძე, ფ.შატბერაშვილი, ს.გიორგაძე. სს ჰიდროტექნიკური მელიორაცია, დაშრობითი მელიორაცია. მეთოდური მითითებანი საკურსო პროექტის შესადგენად. საქ. სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი. 1987წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი. სტატისტიკა. რკინიგზის გამომცემლობა. 1998წ. .