სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ქრისტესაშვილი, ლ.ვ.ქრისტესაშვილი, მ. ნ. ბექაური. ფარმაცევტული პრეპარატების სტანდარტიზაცია.(მეთოდური მითითება). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. (ISBN978-9941-14-184-3). 2008წ. თბილისი. 38გვ..

რ. კანაშვილი. ფერადი მეტალურგიის სპეციალობის შესავალი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-423-3.

მ. ცირეკიძე, ჯ. ნარუსლიშვილი, თ. ჩხიკვაძე. ფიზიკა I ნაწ. (მო-ლეკულური ფიზიკა, სითბური მოვ¬ლენე¬ბი),. სტუ. 1996წ. .

მ. ცირეკიძე, ჯ.ნარუსლიშვილი, თ.ჩხიკვაძე, მ.შენგელია,. ფიზიკა II ნაწილი (ელ.დინამიკის საფუძ-ვლები),. სტუ. 1996წ. .

მ. ცირეკიძე, ჯ.ნარუსლიშვილი, თ. ჩხიკვაძე. ფიზიკა IIIნაწილი (რხევები და ტალღები, ოპტიკა, კვან¬ტური ფიზიკა,). სტუ. 1996წ. .

ი. კალანდაძე, ბ. გოგალაძე, ი. ხარაიშვილი. ფიზიკა. 10 კლასი. ჰუმანიტარული პროფილის კლასებისთვის . იტელექტი. 2000წ. .

ა. კაპანაძე. ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდური რეკომენდაციები 1984; 1986. . 1986წ. .

მ. შენგელია, ვ.მელაძე. ფიზიკის კანონები მექანიკაში. დამხმარე სახელმძღვანელო, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. თბილისი. 0წ. .

ვ. კვინტრაძე, ვ. მელაძე ჯ. ნიკურაძე. ფიზიკის კურსი. ელექტ¬რო-ბა და მაგნეტიზმი. სტუ, თბილისი, 2013წ.. 0წ. .

მ. მეცხვარიშვილი, ა. გიგინეიშვილი, კ. გორგაძე, ა. ესაკია, ლ. ჩახვაშვილი, მაცაბერიძე ლევანი, ჩიჩუა თიმურაზი. ფიზიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი (ელექტრობა და მაგნეტიზმი) II ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ISBN: 978-9941-20-403-6 (ყველა ნაწილი)/ISBN: 978-9941-20-591-0 (მეორე ნაწილი).

მ. მეცხვარიშვილი, კ. გორგაძე, ა. ესაკია, ლომიძე ილია, მაცაბერიძე ლევან, ჩიჩუა თეიმურაზ. ფიზიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი მექანიკა და მოლეკულური ფიზიკა (I ნაწილი). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. ISBN:978-9941-20-403-6 (ყველა ნაწილი)/ISBN: 978-9941-20-404-3 (პირველინაწილი).

კ. გორგაძე, ა. გიგინეიშვილი, ლ. ჩახვაშვილი, მაცაბერიძე ლევანი, ჩიჩუა თემური, წულუკიძე მანანა. ფიზიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი, III ნაწილი (ოპტიკა და ატომის ფიზიკა). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. ISBN 978-9941-20-403-6(ყველა ნაწილი),ISBN 978-9941-20-795-2 ( მესამე ნაწილი) .

ა. ესაკია. ფიზიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი,მექანიკა და მოლეკულური ფიზიკა,1 ნაწილი. სტუ. 2014წ. .

ქ. კოტეტიშვილი, ა. გიგინეიშვილი, ნ. დოლიძე, ზ. ჯიბუტი, გ. ჩიხლაძე. ფიზიკის მოკლე კურსი მეორე ნაწილი. GTU. 2016წ. CD-3428.

ქ. კოტეტიშვილი, ა. გიგინეიშვილი, ნ. დოლიძე, , ზ. ჯიბუტი, გ. ჩიხლაძე. ფიზიკის მოკლე კურსი პირველი ნაწილი. GTU. 2015წ. CD-3427.

ი. ბერძენიშვილი. ფიზიკურ ქიმიური სიდიდეების ცნობარი (ნივთიერების აღნაგობა), - 28 გვ.. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1996წ. .

ნ. კუციავა, ა. სარუხანიშვილი, ვ. მახვილაძე. ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია . (დამხმარე სახელმძღვანელო). საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2009წ. გვ. 291.

ც. ნაჭყებია, ნ. აბულაძე. ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია - 66 გვ.. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978-99940-950-5-6.

ნ. ბოკუჩავა. ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია I ნაწილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, CD2918 . 2016წ. .

ნ. აბულაძე, ნ. აბულაძე, ც. ნაჭყებია. ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია. ლექციების კურსი . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, 97 გვ. . 2007წ. .