სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2414 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გიორგაძე, ს. თოფურია, ვ.ხოჭოლავა, ნ. მაჭარაშვილი, ა. კირთაძე. ტესტების კრებული მათემატიკაში, მეორე გადამუშავებული გამოცემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2005წ. 308 გვ.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. ტესტების კრებული საგანში „Transact-SQL ენა“. სტუ-ს „IT-კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი“. 2016წ. 292 გვ., ISBN 978-9941-0-8559-8.

გ. გიორგაძე, ს. თოფურია, ვ.ხოჭოლავა, ნ. მაჭარაშვილი, ა. კირთაძე. ტესტებისა და ამოცანების კრებული მათემატიკაში . მეორე გადამუშავებული გამოცემა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2007წ. 312 გვ.

გ. გიორგაძე, ს. თოფურია, ვ.ხოჭოლავა, ნ. მაჭარაშვილი, ა. კირთაძე. ტესტებისა და ამოცანების კრებული მათემატიკაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2006წ. 312 გვ.

ვ. ხოჭოლავა, ს. თოფურია, ნ. მაჭარაშვილი, გ. გიორგაძე, ა. კირთაძე. ტესტებისა და ამოცანების კრებული მათემატიკაში . მესამე გადამუშავებული გამოცემა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2009წ. 320 გვ.

ვ. ხოჭოლავა, ს. თოფურია, ნ. მაჭარაშვილი, გ. გიორგაძე, ა. კირთაძე. ტესტებისა და ამოცანების კრებული მათემატიკაში . მეორე გადამუშავებული გამოცემა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2007წ. 312 გვ.

ვ. ხოჭოლავა, ს. თოფურია, ნ. მაჭარაშვილი, გ. გიორგაძე, ა. კირთაძე. ტესტებისა და ამოცანების კრებული მათემატიკაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2006წ. 312 გვ.

ნ. მაჭარაშვილი, ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა, გ. გიორგაძე, ა. კირთაძე. ტესტებისა და ამოცანების კრებული მათემატიკაში. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. 978-9941-14-240-6.

ნ. მაჭარაშვილი, ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა, გ. გიორგაძე, ა. კირთაძე. ტესტებისა და ამოცანების კრებული მათემატიკაში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. .

ნ. მაჭარაშვილი, ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა, გ. გიორგაძე, ა. კირთაძე. ტესტებისა და ამოცანების კრებული მათემატიკაში. საამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

გ. გიორგაძე, ს. თოფურია, ვ.ხოჭოლავა, ნ. მაჭარაშვილი, ა. კირთაძე. ტესტებისა და ამოცანების კრებული მათემატიკაში, მესამე გადამუშავებული გამოცემა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2009წ. 348 გვ.

მალხაზ ტურძელაძე, თეა ნარეკლიშვილი. ტესტებისა და ამოცანების კრებული საშენ მასალებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

გ. ტყემალაძე. ტესტური ამოცანები ბიოქიმიაში . ელექტრონული ვერსია , . 2013წ. .

ა. დავითაძე, ნ. თავაძე. ტესტური ამოცანების კრებული უმაღლეს მათემატიკაში. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. 2010წ. .

ნ. მაისურაძე, გ. ცინცაძე, ა. მანაგაძე, ა. მამულაშვილი. ტესტური კითხვარი ქიმიაში I ნაწ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. თბილისი, 48 გვ.

მ. ცინცაძე, ც.ლომთაძე, ნ.იმნაძე, ი.მემანიშვილი. ტესტური კითხვარი არაორგანულ ქიმიაშ. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2006წ. .

ნ. იმნაძე, მ.ცინცაძე, ც.ლომთაძე, ი.მემანიშვილი. ტესტური კითხვარი არაორგანულ ქიმიაში. სტუ, თბილისი. 2006წ. .

მ. ცინცაძე, ა.მანაგაძე, ნ.მაისურაძე, ა.მამულაშვილი.. ტესტური კითხვარი არაორგანულ ქიმიაში. . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2006წ. .

ა. მამულაშვილი, მ. ცინცაძე, ა. მანაგაძე, ნ. მაისურაძე. ტესტური კითხვარი ზოგად ქიმიაში I ნაწილი . დამხმარე სახელმძღვანელო `ტექნიკური უნივერსიტეტი~, თბილისი, 2006, 46გვ.. 2006წ. .

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე, ნ.კუციავა, მ.მაცაბერიძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია. ტესტური კითხვარი ზოგად ქიმიაში. . თბილისი, სტუ. 2012წ. .