სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ხოჭოლავა, ს. თოფურია, ნ. მაჭარაშვილი, გ. გიორგაძე, ა. კირთაძე. ტესტებისა და ამოცანების კრებული მათემატიკაში . მესამე გადამუშავებული გამოცემა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2009წ. 320 გვ.

ვ. ხოჭოლავა, ს. თოფურია, ნ. მაჭარაშვილი, გ. გიორგაძე, ა. კირთაძე. ტესტებისა და ამოცანების კრებული მათემატიკაში . მეორე გადამუშავებული გამოცემა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2007წ. 312 გვ.

ვ. ხოჭოლავა, ს. თოფურია, ნ. მაჭარაშვილი, გ. გიორგაძე, ა. კირთაძე. ტესტებისა და ამოცანების კრებული მათემატიკაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2006წ. 312 გვ.

ნ. მაჭარაშვილი, ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა, გ. გიორგაძე, ა. კირთაძე. ტესტებისა და ამოცანების კრებული მათემატიკაში. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. 978-9941-14-240-6.

ნ. მაჭარაშვილი, ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა, გ. გიორგაძე, ა. კირთაძე. ტესტებისა და ამოცანების კრებული მათემატიკაში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. .

ნ. მაჭარაშვილი, ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა, გ. გიორგაძე, ა. კირთაძე. ტესტებისა და ამოცანების კრებული მათემატიკაში. საამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

გ. გიორგაძე, ს. თოფურია, ვ.ხოჭოლავა, ნ. მაჭარაშვილი, ა. კირთაძე. ტესტებისა და ამოცანების კრებული მათემატიკაში, მესამე გადამუშავებული გამოცემა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2009წ. 348 გვ.

მალხაზ ტურძელაძე, თეა ნარეკლიშვილი. ტესტებისა და ამოცანების კრებული საშენ მასალებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

გ. ტყემალაძე. ტესტური ამოცანები ბიოქიმიაში . ელექტრონული ვერსია , . 2013წ. .

ა. დავითაძე, ნ. თავაძე. ტესტური ამოცანების კრებული უმაღლეს მათემატიკაში. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. 2010წ. .

ნ. მაისურაძე, გ. ცინცაძე, ა. მანაგაძე, ა. მამულაშვილი. ტესტური კითხვარი ქიმიაში I ნაწ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. თბილისი, 48 გვ.

მ. ცინცაძე, ც.ლომთაძე, ნ.იმნაძე, ი.მემანიშვილი. ტესტური კითხვარი არაორგანულ ქიმიაშ. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2006წ. .

ნ. იმნაძე, მ.ცინცაძე, ც.ლომთაძე, ი.მემანიშვილი. ტესტური კითხვარი არაორგანულ ქიმიაში. სტუ, თბილისი. 2006წ. .

მ. ცინცაძე, ა.მანაგაძე, ნ.მაისურაძე, ა.მამულაშვილი.. ტესტური კითხვარი არაორგანულ ქიმიაში. . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2006წ. .

ა. მამულაშვილი, მ. ცინცაძე, ა. მანაგაძე, ნ. მაისურაძე. ტესტური კითხვარი ზოგად ქიმიაში I ნაწილი . დამხმარე სახელმძღვანელო `ტექნიკური უნივერსიტეტი~, თბილისი, 2006, 46გვ.. 2006წ. .

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე, ნ.კუციავა, მ.მაცაბერიძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია. ტესტური კითხვარი ზოგად ქიმიაში. . თბილისი, სტუ. 2012წ. .

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე ნ.კუციავა მ.მაცაბერიძე თ.გიორგაძე ნ.კილასონია. ტესტური კრებული ზოგად ქიმიაში. ‘საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2013წ. ISBN 978-9941-20-338-1.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე , ნ.კუციავა , მ.მაცაბერიძე , თ.გიორგაძე , ნ.გეგეშიძე. ტესტური კრებული ზოგად ქიმიაში. ‘საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2012წ. .

მ. წიქარიშვილი, ლ.ბერიძე, გ.მეტრეველი, მ. ვარდიაშვილი. ტექნიკური დიაგნოსტიკა. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი'' თბილისი, კოსტავას 77. 2015წ. .

მ. მილაშვილი. ტექნიკური დიზაინის საფუძვლები. სტუ. 2017წ. .