სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ცინცაძე, ა.მანაგაძე, ნ.მაისურაძე, ა.მამულაშვილი.. ტესტური კითხვარი არაორგანულ ქიმიაში. . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2006წ. .

ა. მამულაშვილი, მ. ცინცაძე, ა. მანაგაძე, ნ. მაისურაძე. ტესტური კითხვარი ზოგად ქიმიაში I ნაწილი . დამხმარე სახელმძღვანელო `ტექნიკური უნივერსიტეტი~, თბილისი, 2006, 46გვ.. 2006წ. .

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე, ნ.კუციავა, მ.მაცაბერიძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია. ტესტური კითხვარი ზოგად ქიმიაში. . თბილისი, სტუ. 2012წ. .

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე ნ.კუციავა მ.მაცაბერიძე თ.გიორგაძე ნ.კილასონია. ტესტური კრებული ზოგად ქიმიაში. ‘საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2013წ. ISBN 978-9941-20-338-1.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე , ნ.კუციავა , მ.მაცაბერიძე , თ.გიორგაძე , ნ.გეგეშიძე. ტესტური კრებული ზოგად ქიმიაში. ‘საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2012წ. .

მ. წიქარიშვილი, ლ.ბერიძე, გ.მეტრეველი, მ. ვარდიაშვილი. ტექნიკური დიაგნოსტიკა. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი'' თბილისი, კოსტავას 77. 2015წ. .

მ. მილაშვილი. ტექნიკური დიზაინის საფუძვლები. სტუ. 2017წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. ტექნიკური თარგმანის პრაქტიკა-1. . ელ.სახელმძღვანელო. 2012წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. ტექნიკური თარგმანის პრაქტიკა-2. ელ.სახელმძღვამელო. 2012წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. ტექნიკური თარგმანის პრაქტიკა-3. სტუ-ს გამომცემლობა. 2012წ. .

მ. დემეტრაშვილი, მდივანი დ.. ტექნიკური ფორმის ზედაპირების თანაკვეთის წირის აგება.. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" თბილისი. 2000წ. 99928-78-36-3 გვ.62 .

ნ. მაჭავარიანი, ლ. ჩხეიძე. ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციების დროს ქიმიური მდგომარეობის შეფასება და პროგნოზირება.. ''ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 2016წ. 978-9941-20-664-1.

ლ. ჩხეიძე, მაჭავარიანი ნანა, ჯვარელია ნანა. ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციის დროს ქიმიური მდგომარეობის შეფასება და პროგნოზირება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-664-1.

ნ. სამსონია, მ.ლომსაძე, გ.ამყოლაძე. ტექნოლოგია და საზოგადოება . გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2005წ. 99940-35-78-9.

ნ. სამსონია. ტექნოლოგიური კომპლექსების ელექტრომომარაგება და ენერგოუსაფრთხოების ეკონომიკური და ორგანიზაციული ასპექტები . სტუ-ს ბიბლოთეკა 621, 31(02) 21. 2011წ. .

გ. გრატიაშვილი, შალვა პურიჭამიაშვილი. ტექნოლოგიური მანქანების კინემატიკის კომპიუტერული ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

თ. შარაშენიძე. ტექნოლოგიური პროცესების მართვის ავტომატიზებული სისტემების დაგეგმარება . საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1987წ. .

თ. სტურუა. ტექსტური რედაქტორი Microsoft Office Word 2007 . საქართველოს უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9994-0-5076-5.