სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2402 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. სამსონია. ტექნოლოგიური კომპლექსების ელექტრომომარაგება და ენერგოუსაფრთხოების ეკონომიკური და ორგანიზაციული ასპექტები . სტუ-ს ბიბლოთეკა 621, 31(02) 21. 2011წ. .

გ. გრატიაშვილი, შალვა პურიჭამიაშვილი. ტექნოლოგიური მანქანების კინემატიკის კომპიუტერული ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

თ. შარაშენიძე. ტექნოლოგიური პროცესების მართვის ავტომატიზებული სისტემების დაგეგმარება . საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1987წ. .

თ. სტურუა. ტექსტური რედაქტორი Microsoft Office Word 2007 . საქართველოს უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9994-0-5076-5.

ნ. აბელაშვილი. ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვები. ტექნიკური უნუვერსიტეტი. 2006წ. 99.940-57-59-6.

გ. ცინცაძე, მ.ჭანტურია, მ.ცინცაძე. ტვისებითი ანალიზის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი. სტუ-ს გამომცემლობა. 175 გვ.. 2004წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი. ტრანსპორტის სტატისტიკა. სტუ. 1998წ. უაკ 656.2:31.

ს. ნემსაძე. ტრანსფორმატორის გამოკვლევა Simulink-ის გამოყენებით. . სტუ. 2013წ. CD 1235.

ზ. ნაცვლიშვილი, ნ. წერეთელი და სხვ. ტრიგონომეტრიის სპეციალური კურსი . დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომცემლობა “ინტელექტი” . 1999წ. 189 გვ.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ტურიზმის ეკონომიკა. სახელმძღვანელო,რედაქტორი. თბ. `უნივერსალი.. რედაქტორი. 2009წ. .

პ. ნარიმანიშვილი. ტყებალები მესხეთში. მესხეთი. ქ.ახალციხე. 2016წ. .

რ. ტყემალაძე. ტყესაკაფი სამუშაო პროცესების კომპლექსური მექანიზაციის ტექნოლოგია და მანქანები (III ნაწილი). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 978-9941-20-230-8.

გ. ჯოლია, შუბლაძე გ., დოლიკაშილი ლ.. ტყრიზმის მენეჯმენტი. უნივერსალი. 2008წ. .

გ. კაიშაური. უალკოჰოლო და პურის ნედლეულისგან დამზადებული სასმელების, სასაქონლო ვაჟინებისა და ბურახის მდგრადობის განსაზღვრა. მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. გვ. . 2008წ. .

გ. კაიშაური. უალკოჰოლო სასმელების, სასაქონლო ვაჟინების საერთო მჟავიანობის განსაზღვრა. მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. გვ.. 2008წ. .

გ. კაიშაური. უალკოჰოლო სასმელების, სასაქონლო ვაჟინებისა და ბურახის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლებისა და ბოთლების შევსების სისრულის განსაზღვრა. მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. გვ. 1-11.. 2008წ. .

გ. კაიშაური. უალკოჰოლო სასმელების, სასაქონლო ვაჟინებისა და ბურხის მიღების წესები და სინჯების აღების მეთოდები. მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. გვ. 1-11. . 2007წ. .

გ. კაიშაური. უალკოჰოლო სასმელებსა და ბურახში სპირტის მასური წილის განსაზღვრა. მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. გვ. 1 – 13.. 2008წ. .