სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ტ. მეგრელიშვილი. ტექნიკური თარგმანის პრაქტიკა-1. . ელ.სახელმძღვანელო. 2012წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. ტექნიკური თარგმანის პრაქტიკა-2. ელ.სახელმძღვამელო. 2012წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. ტექნიკური თარგმანის პრაქტიკა-3. სტუ-ს გამომცემლობა. 2012წ. .

მ. დემეტრაშვილი, მდივანი დ.. ტექნიკური ფორმის ზედაპირების თანაკვეთის წირის აგება.. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" თბილისი. 2000წ. 99928-78-36-3 გვ.62 .

ნ. მაჭავარიანი, ლ. ჩხეიძე. ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციების დროს ქიმიური მდგომარეობის შეფასება და პროგნოზირება.. ''ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 2016წ. 978-9941-20-664-1.

ლ. ჩხეიძე, მაჭავარიანი ნანა, ჯვარელია ნანა. ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციის დროს ქიმიური მდგომარეობის შეფასება და პროგნოზირება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-664-1.

ნ. სამსონია, მ.ლომსაძე, გ.ამყოლაძე. ტექნოლოგია და საზოგადოება . გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2005წ. 99940-35-78-9.

ნ. სამსონია. ტექნოლოგიური კომპლექსების ელექტრომომარაგება და ენერგოუსაფრთხოების ეკონომიკური და ორგანიზაციული ასპექტები . სტუ-ს ბიბლოთეკა 621, 31(02) 21. 2011წ. .

გ. გრატიაშვილი, შალვა პურიჭამიაშვილი. ტექნოლოგიური მანქანების კინემატიკის კომპიუტერული ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

თ. შარაშენიძე. ტექნოლოგიური პროცესების მართვის ავტომატიზებული სისტემების დაგეგმარება . საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1987წ. .

თ. სტურუა. ტექსტური რედაქტორი Microsoft Office Word 2007 . საქართველოს უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9994-0-5076-5.

ნ. აბელაშვილი. ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვები. ტექნიკური უნუვერსიტეტი. 2006წ. 99.940-57-59-6.

გ. ცინცაძე, მ.ჭანტურია, მ.ცინცაძე. ტვისებითი ანალიზის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი. სტუ-ს გამომცემლობა. 175 გვ.. 2004წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი. ტრანსპორტის სტატისტიკა. სტუ. 1998წ. უაკ 656.2:31.

ს. ნემსაძე. ტრანსფორმატორის გამოკვლევა Simulink-ის გამოყენებით. . სტუ. 2013წ. CD 1235.

ზ. ნაცვლიშვილი, ნ. წერეთელი და სხვ. ტრიგონომეტრიის სპეციალური კურსი . დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომცემლობა “ინტელექტი” . 1999წ. 189 გვ.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ტურიზმის ეკონომიკა. სახელმძღვანელო,რედაქტორი. თბ. `უნივერსალი.. რედაქტორი. 2009წ. .

პ. ნარიმანიშვილი. ტყებალები მესხეთში. მესხეთი. ქ.ახალციხე. 2016წ. .