სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. აბელაშვილი. ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვები. ტექნიკური უნუვერსიტეტი. 2006წ. 99.940-57-59-6.

გ. ცინცაძე, მ.ჭანტურია, მ.ცინცაძე. ტვისებითი ანალიზის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი. სტუ-ს გამომცემლობა. 175 გვ.. 2004წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი. ტრანსპორტის სტატისტიკა. სტუ. 1998წ. უაკ 656.2:31.

ს. ნემსაძე. ტრანსფორმატორის გამოკვლევა Simulink-ის გამოყენებით. . სტუ. 2013წ. CD 1235.

ზ. ნაცვლიშვილი, ნ. წერეთელი და სხვ. ტრიგონომეტრიის სპეციალური კურსი . დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომცემლობა “ინტელექტი” . 1999წ. 189 გვ.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ტურიზმის ეკონომიკა. სახელმძღვანელო,რედაქტორი. თბ. `უნივერსალი.. რედაქტორი. 2009წ. .

პ. ნარიმანიშვილი. ტყებალები მესხეთში. მესხეთი. ქ.ახალციხე. 2016წ. .

რ. ტყემალაძე. ტყესაკაფი სამუშაო პროცესების კომპლექსური მექანიზაციის ტექნოლოგია და მანქანები (III ნაწილი). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 978-9941-20-230-8.

გ. ჯოლია, შუბლაძე გ., დოლიკაშილი ლ.. ტყრიზმის მენეჯმენტი. უნივერსალი. 2008წ. .

გ. კაიშაური. უალკოჰოლო და პურის ნედლეულისგან დამზადებული სასმელების, სასაქონლო ვაჟინებისა და ბურახის მდგრადობის განსაზღვრა. მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. გვ. . 2008წ. .

გ. კაიშაური. უალკოჰოლო სასმელების, სასაქონლო ვაჟინების საერთო მჟავიანობის განსაზღვრა. მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. გვ.. 2008წ. .

გ. კაიშაური. უალკოჰოლო სასმელების, სასაქონლო ვაჟინებისა და ბურახის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლებისა და ბოთლების შევსების სისრულის განსაზღვრა. მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. გვ. 1-11.. 2008წ. .

გ. კაიშაური. უალკოჰოლო სასმელების, სასაქონლო ვაჟინებისა და ბურხის მიღების წესები და სინჯების აღების მეთოდები. მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. გვ. 1-11. . 2007წ. .

გ. კაიშაური. უალკოჰოლო სასმელებსა და ბურახში სპირტის მასური წილის განსაზღვრა. მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. გვ. 1 – 13.. 2008წ. .

გ. კაიშაური. უალკოჰოლო სასმელებში, მინერალურ წყლებში ნახშირბადის დიოქსიდის მასური წილის განსაზღვრა. მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. გვ.1-10.. 2008წ. .

ზ. ხასაია. უკვდავი მოთხრობები. Carpe diem. 2013წ. 978-9941-0-5168-5.

ზ. წიკლაური, ზ.ნაცვლიშვილი, გ.თოდუა, ზ.ქვათაძე,. უმაღლესი მათემატიკა . -გამომცემლობა პროგრესი . 2009წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი, გ. თოდუა, ზ. ქვათაძე, ზ. წიკლაური. უმაღლესი მათემატიკა . III ნაწილი. დამხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის. გამომცემლობა “პროგრესი” . 2009წ. 117 გვ.

ზ. ნაცვლიშვილი, გ. თოდუა, ზ. ქვათაძე. უმაღლესი მათემატიკა . II ნაწილი. დამხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტთათვის. გამომცემლობა “პროგრესი” . 2009წ. 119 გვ.

ზ. ნაცვლიშვილი, გ. თოდუა, ზ. ქვათაძე. უმაღლესი მათემატიკა . I ნაწილი. დამხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტთათვის. გამომცემლობა “პროგრესი” . 2008წ. 107 გვ.