სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2356 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე თ. ცინცაძე. ფლოტატორები და მათი გამოყენება ბიოტექნო-ლოგიაში. დამხმარე სახელმძღვანელო ბიოტექნოლოგიის სპეცია-ლობის სტუდენტებისათვის, გამომცემლობა `გეორგიკა~ თბილისი, 2012. 2012წ. 1-40.

ო. მიქაძე, ბ.გოგიჩაიშვილი, გ.ლომთათიძე, თ. ცერცვაძე . ფოლადის მეტალურგია. თბილისი, გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“,. 2001წ. ISSN 99928-7887-8.

თ. ცერცვაძე, ო.მიქაძე, გ.ლომთათიძე, ბ.გოგიჩაიშვილი. ფოლადის მეტალურგია. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2001წ. .

ბ. გოგიჩაშვილი, გ.ლომთათიძე, თ.ცერცვაძე. ფოლადის მეტალურგია. სტუ. 2001წ. .

ზ. სვანიძე. ფოლადსადნობი საამქროების მოწყობილობა და დაგეგმარება. თბილისი, სტუ, . 2013წ. 143.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი ზ.სვანიძე. ფოლადსადნობი საამქროების მოწყობილობა და დაგეგმარება. სტუ-ს გამოცემა . 2013წ. 978-9941-20-289-6.

ნ. ნათბილაძე, ლ.მძევაშვილი. ფოტოტექნიკა და ფოტოხელოვნება. ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2012წ. .

გ. ტალახაძე. ფსიქოლოგია. სტუ-ს გამომცემლობა, . 2011წ. .

გ. ტალახაძე. ფსიქოლოგია ლეგციების კურსი . სტუ-ს ბიბლიოთეკა. 2011წ. 159.9(02)20.

ა. ფრანგიშვილი, ზ. წვერაიძე, გ. ბარდაველიძე. ფუნქციონალური დაპროგრამების ენა ჰასკელის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი. საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2012წ. .

ტ. ბურკაძე, ბერიძე ჯ., შამანაძე ო.. ქალაქის ციფრული სატელეფონო ქსელების დაპროექტება, აგება და ექსპლუატაცია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-712-8.

ლ. ასლამაზიშვილი. ქალთა უფლებები და საერთაშორისო ორგანიზაციები . „უნივერსალი“. 2009წ. ISBN 978-9941-12-598-0.

ლ. ასლამაზიშვილი. ქალის უფლებები ქორწინების და განქორწინების შემდეგ XV საუკუნის საქართველოში (მზითვი). „უნივერსალი“. 2016წ. ISBN 978-9941-22-725-7.

რ. რუხაძე, ედიშერ გვენეტაძე, თ. გრიგოლია. ქართველ მამულიშვილთა უკვდავი საქმენი,. ტაშისკარი, 400, თბილისი, . 2009წ. .

მ. დათუკიშვილი. ქართული მეტყველების კულტურა/დამხმარე სახელმძღვანელო/. . 1998წ. .

ქ. გიორგობიანი, მ. დათუკიშვილი. ქართული მეტყველების კულტურის საკითხები. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2008წ. გვ. 1-155.

ქ. გიორგობიანი, ავტორთა კოლექტივი. ქართული მეტყველების კულტურის საკითხები. სტუ. ქართული ენის, ლიტ-ისა და ჟურნალისტიკის კათედრა (მეორე შევსებული და შესწორებული გამოცემა). 2004წ. გვ. 1-245.

ქ. გიორგობიანი, ავტორთა კოლექტივი. ქართული მეტყველების კულტურის საკითხები. სტუ. ქართული ენის, ლიტ-ისა და ჟურნალისტიკის კათედრა. 1998წ. გვ. 1-255.

მ. დათუკიშვილი, მ. დათუკიშვილი. ქართული მეტყველების კულტურის საკითხები. ”უნივერსალი”. 2008წ. 155 გვერდი.

ზ. გაბისონია. ქართული საერთაშორისო კერძო სამართალი. მერიდიანი. 2006წ. .