სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2402 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ნაჭყებია, ნ. აბულაძე. ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია - 66 გვ.. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978-99940-950-5-6.

ნ. ბოკუჩავა. ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია I ნაწილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, CD2918 . 2016წ. .

ნ. აბულაძე, ნ. აბულაძე, ც. ნაჭყებია. ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია. ლექციების კურსი . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, 97 გვ. . 2007წ. .

ნ. ნეფარიძე, მ. მაისურაძე, მ. ჯეირანაშვილი. ფიზიკური მეთოდები ორგანულ ნაერთთა ტექნოლოგიაში (I ნაწილი). საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-676-3.

მ. მაისურაძე, ჯეირანაშვილი მ., ნეფარიძე ნ.. ფიზიკური მეთოდები ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიაში. . 2009წ. .

მ. წეროძე, ნ.ანდღულაძე, ა.სარუხანიშვილი, ვ.გორდელაძე, ლ.ებანოიძე. ფიზიკური ქიმია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 9789941207969.

მ. მშვილდაძე, ა. სარუხანიშვილი, კაპანაძე მარინა. ფიზიკური ქიმია დამწყებთათვის. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ი. ბერძენიშვილი, ა. სარუხანიშვილი. ფიზიკური ქიმია, - 71 გვ.. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-48-58-9.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ბოკუჩავა. ფიზიკური ქიმიის მოკლე კურსი . საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 92 გვ.. 2009წ. .

ი. ბერძენიშვილი. ფიზიკური ქიმიის სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგია.– 47 გვ.. თბილისი:საქპატენტი, . 2015წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა # 6282. .

მ. შონია. ფილოსოფია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-560-5.

რ. ღიბრაძე, გაგოიძე ვახტანგი. ფილოსოფიის შესავალი . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1995წ. .

მ. შონია. ფილოსოფიური ანთროპოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-348-9.

გ. ელიავა, ა. ისაკაძე, თ. ცინცაძე, ლ. ბერულავა. ფილტვისმიერი გული . დამხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის, რეზიდენტებისათვის და ექიმებისათვის, გამომც. `გეორგიკა~, 2013. 2013წ. 1-40.

გ. ელიავა, თ. ცინცაძე თ. ბუაჩიძე ლ. თოფურია. ფილტრები და მათი გამოყენება ფარმაცევტულ და მიკრობიოლოგიურ ტექნოლოგიებში. დამხმარე სახელმძღვანელო, გამომც. “გეორგიკა”, თბ., 2013. 2013წ. 1-64.

თ. ცინცაძე, გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე, ლ. თოფურია. ფილტრები და მათი გამოყენება ფარმაცევტულ და მიკრობიოლოგიურ ტექნოლოგიებში. გეორგიკა თბილისი . 2013წ. .

ლ. თოფურია, გ.ელიავა, თ.ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე. ფილტრები და მათი გამოყენება ფარმაცევტულ და მიკრობიოლოგიურ ტექნოლოგიებში. "გეორგიკა", ბიოსაინჟინრო და ფარმაციის სპეციალობის სტუდეტთათვის. 2013წ. გვ.1-64.

ნ. აჩუაშვილი, გელა ადეიშვილი, ნაირა ყირიმლიშვილი. ფინანსები და კრედიტი. უნივერსალი. 2009წ. 978-9941-12-689-5 გვ. 198.

მ. ნოზაძე, მერაბ ვანიშვილი. ფინანსების თეორია ქართული პრაქტიკით. საზოგადოება ცოდნა. 0წ. 978-9941-0-1393-5.

მ. ვანიშვილი, მ. ნოზაძე. ფინანსების თეორია ქართული პრაქტიკით. საერთაშორისო საგანმანათლებლო კავშირი "საზოგადოება ცოდნა". 2009წ. 978-9941-14-1359-5.