სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. თოდუა. უმაღლესი მათემატიკის მოკლე კურსი, ნაწილი3. ენა და კულტურა. 2005წ. .

გ. თოდუა. უმაღლესი მათემატიკის მოკლე კურსი. ნაწილი 2. ენა და კულტურა. 2005წ. .

ა. ასათიანი. უმაღლესი სკოლის დიდაქტიკის საკითხები. გამომცემლობა ,,იურიდიული აზრი". 2001წ. ISBN 99940-0-717-03.

ნ. ჯიბლაძე, ა.გაბელაია, ნ.ნარიმანაშვილი. უპირობო ოპტიმიზაციის მეთოდები. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN 99940-35-33-9.

თ. სანიკიძე. უფლისციხე (ნარკვევი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიიდან – ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე). უნივერსალი. 2005წ. .

გ. ჯოლია. უცხო სიტყვათა ლექსიკონი (ელექტრონული ვერსია). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-237-6.

ი. გოგოლაძე, გ. ლაღუნდარიძე, კ. მახვილაძე, დ. ჭელიშვილი. უძრავი ქონების შეფასება და აუდიტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. .

ზ. ბაიაშვილი, ბჟალავა ნ.. ფანჯარა პერსონალური კომპიუტერის გამოყენების სამყაროში.. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1998წ. 40 გვ..

ლ. ქრისტესაშვილი, ლ.ვ.ქრისტესაშვილი, მ. ნ. ბექაური. ფარმაცევტული პრეპარატების სტანდარტიზაცია.(მეთოდური მითითება). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. (ISBN978-9941-14-184-3). 2008წ. თბილისი. 38გვ..

რ. კანაშვილი. ფერადი მეტალურგიის სპეციალობის შესავალი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-423-3.

ნ. ნათბილაძე, ჯ.უფლისაშვილი. ფერწარმოება და ფოტოპროცესები პოლიგრაფიაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2015წ. .

მ. ცირეკიძე, ჯ. ნარუსლიშვილი, თ. ჩხიკვაძე. ფიზიკა I ნაწ. (მო-ლეკულური ფიზიკა, სითბური მოვ¬ლენე¬ბი),. სტუ. 1996წ. .

მ. ცირეკიძე, ჯ.ნარუსლიშვილი, თ.ჩხიკვაძე, მ.შენგელია,. ფიზიკა II ნაწილი (ელ.დინამიკის საფუძ-ვლები),. სტუ. 1996წ. .

მ. ცირეკიძე, ჯ.ნარუსლიშვილი, თ. ჩხიკვაძე. ფიზიკა IIIნაწილი (რხევები და ტალღები, ოპტიკა, კვან¬ტური ფიზიკა,). სტუ. 1996წ. .

ი. კალანდაძე, ბ. გოგალაძე, ი. ხარაიშვილი. ფიზიკა. 10 კლასი. ჰუმანიტარული პროფილის კლასებისთვის . იტელექტი. 2000წ. .

ა. კაპანაძე. ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდური რეკომენდაციები 1984; 1986. . 1986წ. .

მ. შენგელია, ვ.მელაძე. ფიზიკის კანონები მექანიკაში. დამხმარე სახელმძღვანელო, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. თბილისი. 0წ. .

ჯ. ნიკურაძე, ვ.მელაძე, ე.კვინტრაძე. ფიზიკის კურსი - ელექტობა და მაგნეტიზმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

ვ. კვინტრაძე, ვ. მელაძე ჯ. ნიკურაძე. ფიზიკის კურსი. ელექტ¬რო-ბა და მაგნეტიზმი. სტუ, თბილისი, 2013წ.. 0წ. .

მ. მეცხვარიშვილი, ა. გიგინეიშვილი, კ. გორგაძე, ა. ესაკია, ლ. ჩახვაშვილი, მაცაბერიძე ლევანი, ჩიჩუა თიმურაზი. ფიზიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი (ელექტრობა და მაგნეტიზმი) II ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ISBN: 978-9941-20-403-6 (ყველა ნაწილი)/ISBN: 978-9941-20-591-0 (მეორე ნაწილი).