სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მაჭავარიანი, ავტორთა ჯგუფი. შრომის უსაფრთხოება (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. 622.

თ. კუნჭულია, ნ.ბოჭორიშვილი, ნ.მაჭავარიანი, მ.ლურსმანაშვილი, და სხვ.. შრომის უსაფრთხოება (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. .

ნ. რაზმაძე, ავტორთა ჯგუფი. შრომის უსაფრთხოება (მეთოდური მითითებები). ''ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 2008წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ნ. ჯიქია. შრომის უსაფრთხოება (სატრანსპორტო-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. 978-9941-14-113-3.

ნ. ჯვარელია, ავტორთა კგუფი. შრომის უსაფრთხოება(მეთოდურიმითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად). ''ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 2008წ. .

ნ. რაზმაძე, ნ,ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი, მ.ავალიანი, და სხვა. შრომის უსაფრთხოება.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

დ. თევზაძე, დ. თევზაძე, ნ.რაზმაძე, თ.კუნჭულია, და სხვ.. შრომის უსაფრთხოება. მეთოდური მითითებები. ლაბ.სამუშაოს შესასრულებლად. სტუ. 2008წ. .

მ. წულუკიძე, ზურაბ ფარესიშვილი. ჩაის დახარისხება და დეგუსტაცია. უნივერსალი. 2013წ. 978-9941-22-097-5.

О. , ნ.გაბუნია; გ.ჭეიშვილი. ჩაის მოვლა მოყვანის და აღების მანქანები. სსი-ის გამომცემლობა . 1991წ. .

ბ. სურგულაძე, ლ. ფირყულაშვილი. ჩარჩოვანი კონსტრუქციების გაძლიერება. . 2013წ. .

თ. მჭედლიშვილი, ზ. ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე და სხვ. . ჩარხების დინამიკა. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISNB 978-9941-14-086-0.

ლ. თოფურია, თ.ბუაჩიძე. ცილების ბიოქიმია (მეთოდური მითითება). გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი 2009. 2009წ. .

ო. ტომარაძე. ციფრული საზომი გარდამქმნელები და მოწყობილობები. სტუ. 2012წ. 978-9941-20-032-8.

მ. გოგბერაშვილი, ხუნწარია ჯანიკო, ხუნწარია ლალი, აბულაძე ვახტანგი. ციფრული ტელეხედვის სისტემების პარამეტრები. თბილისი, სტუ, სტუ-ს ბიბლიოთეკა, CD-3396. 2017წ. .

ი. მოდებაძე, ო. ზუმბურიძე, გ. მურჯიკნელი. ციფრული ტექნიკა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978–9941–14–092–1.

ი. მოდებაძე, ვ. კუციავა, ჯ. შანიძე. ციფრული ტექნიკის ელემენტები და კვანძები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-20-111-0.

ჯ. შანიძე, ვ.კუციავა, ი.მოდებაძე. ციფრული ტექნიკის ელემენტები და კვანძები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" თბილისი. 2012წ. 978-9941-20-111-0.

გ. ნაბახტიანი, გ.კიკნაძე, თ.ჭაბაშვილი, ზ.როსტომაშვილი, მ.რაზმაძე. ცნობარი საეჭვო რადიოაქტიურ მასალებზე რეაგირებისთვის. . 2006წ. .

გ. სურგულაძე, გ. ბუკია, თ. დოლიძე, ბ. შარაშიძე. ცოდნის შეფასების ავტომატიზებული სისტემა დისციპლინაში გტ და ეგმ სახალხო მეურნეობის დაგეგმვასა და მართვაში. "სახალხო მეურნეობის მართვის ინსტიტუტი". 1990წ. .

ო. შონია, გ. ბუკია, თ. დოლიძე, გ. სურგულაძე, ბ. შარაშენიძე. ცოდნის შეფასების ავტომატიზებული სისტემა დისციპლინაში – გამოთვლითი ტექნიკა და ეკონომიკურ-მათემატიკური მეთოდები გამოყენება სახალხო მეურნეობის დაგეგმვალსა და მართვაში. სახელმძღვანელო სახალხო მეურნეობის მართვის ინსტიტუტი, თბილისი,21 გვ. . 1990წ. .