სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. «Методическое руководство по обучению русскому языку как иностранному» . Издательский дом «Технический университет». Издательство «GCI» . 2009წ. 978-9941-14-502-5.

თ. ყიფიანი. Аналитическая геометрия (часть I) . გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2017წ. გვ. 164, ISBN 978–9941–27–189–2.

Л. Aсатиани. Геометрические построения. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2009წ. 978 99941-14-490-5.

Г. Гогичаишвили. Дискретная математика.Часть II. Теория графов (Конспект лекций). Тбилиси,Изд. ГПИ.. 1092წ. .

Г. Гогичаишвили. Дискретная математика.Часть III (Конспект лекций). Тбилиси,Изд. ГПИ. 1982წ. .

რ. ქაცარავა. Достижения и проблемы активированной поликонденсации. Успехи химии. 60, 1419-1448. 1991წ. .

რ. სვანიძე, Р.Н. Гелашвили . Защита линий связи от влияния электромагнитных полей. Учебное пособие, ГТУ. 1991წ. .

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Измерения времени и зависящих от времени. Грузинский технический университет - "Центр информатизации",100 с. 2002წ. 99928-944-0-7 .

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Измерения механических величин . Грузинский технический университет - "Центр информатизации",111 с. 2001წ. 99928-18-21-.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Измерения температуры. Грузинский технический университет - "Центр информатизации", 68 с. 2000წ. 99928-18-19-0.

ლ. იტრიაშვილი. Искусственные грунты (образование и экологическая оценка). Мецниереба. 2007წ. .

. Искусственные грунты (образование и экологическая оценка). Мецниереба. 2007წ. .

Т. Бакурадзе. Использование интернет ресурсов в препрдавании английского языка. 135 стр.. ს-ს ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსოტეტის გამომცემლობა.. 2006წ. .

О. Шония, Гогичаишвили Г.Г.. Исследование операций. Учебное пособие, изд-во ГТУ“, Тбилиси, с. 165 . 1998წ. .

Г. Гогичаишвили. Исследование операций. Контрольные задачи доя курсовой работы. Тбиоисиб изд.ГПИ. 1979წ. .

Г. Гогичаишвили. Исследование операцийю Методические указания к курсовой работе.. Тбилиси, Изд.ГПИ. 1979წ. .

ი. იორდანიშვილი. К вопросу рейтинговой оценки наукометрии АН Грузии. НИИ . 2004წ. .

Яманидзе Т.Ш.. К исследованию механизма разрушения горных пород при вдавливание инструмента . Институт проблем комплексного основания недр. Напряжения и деформации в массивах горных пород при разработке месторождений полезных ископаемых. Москва. с.95-101. 1988წ. .

ი. ელერდაშვილი-ლომიძე, В.Кириа Д.мазиашвили К.Гочиташвили. К синтезу параметров линеари- зованных мделей гидрофициро- ванной системи привода копироввального станка. ტრანსპორტი და მანქანათ- მშენებლობა#1(13) 2009წ გამომცემლობა“ტრანსპორ- ტი და მანქანათმშენებლო-ბა”სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული. 2009წ. .

Л. Имнаишвили. Кожемяко В.П., Натрошвили О.Г., Мартинюк Т.Б.Оптоэлектронная схемотехника. УМК ВО УСССР, Киев, 1988 г.,с.276. . . 1988წ. .