სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ო. ტომარაძე. ლაბორატორიული პრაქტიკუმი - ელექტროტექნიკური და ელექტრონული ელემენტები. სტუ. 2000წ. 99928-18-17-4.

გ. ტყემალაძე. ლაბორატორიული სამუშაოები ბიოქიმიაში . ელექტრონული ვერსია, 2015. 0წ. .

ო. კეთილაძე, მ.ჩიხლაძე. ლაბორატორიული სამუშაოები ზოგად ფიზიკაში (პროფ. უმაღლესი განათლების სტუდენტებისათვის). ,,მერმისი"–2005. 2007წ. .

ო. კეთილაძე, მ. ჩიხლაძე. ლაბორატორიული სამუშაოები ზოგად ფიზიკაში ნაწილი III (I I გადამუშავებული გამოცემა). ''მერმისი"–2005. 2009წ. .

ო. კეთილაძე, ქ. დავითაძე მ. ჩიხლაძე. ლაბორატორიული სამუშაოები ზოგად ფიზიკაში. ნაწილი I (I I I გადამუშავებული გამოცემა). ,,მერმისი–2005“. 2009წ. .

ო. კეთილაძე, მ.ჩიხლაძე. ლაბორატორიული სამუშაოები ზოგად ფიზიკაში. ნაწილი I (I I გადამ.გამოცემა). ,,მერმისი"–2007. 2007წ. .

ო. კეთილაძე, ქ. დავითაძე მ. ჩიხლაძე. ლაბორატორიული სამუშაოები ზოგად ფიზიკაში. ნაწილი I I I (I I I გადამუშავებული გამოცემა). ,,მერმისი"–2005. 2013წ. .

ო. კეთილაძე, ქ. დავითაძე მ. ჩიხლაძე. ლაბორატორიული სამუშაოები ზოგად ფიზიკაში. ნაწილი II (I I I გადამუშავებული გამოცემა). ,,მერმისი–2005“. 2011წ. .

ო. კეთილაძე, მ.ჩიხლაძე. ლაბორატორიული სამუშაოები ზოგად ფიზიკაში. ნაწილი II (I I გადამუშავებული გამოცემა). ,,მერმისი–2005“. 2008წ. .

გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი, ა. რობაქიძე. ლაბორატორიული სამუშაოები მანქანათა ნაწილებში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი . 2009წ. ISBN978-9941-14-672-5.

ს. დადუნაშვილი. ლაბორატორიული სამუშაოები მიკროპროცესორულ ტექნიკაში ‎. 'ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, 2009, 59 გვ.. 2009წ. .

ფ. ვერულაშვილი, თ.ხმელიძე, მ.მოდებაძე, ლ.ფურცხვანიძე. ლაბორატორიული სამუშაოები ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციებში (მეთოდური მითითებები). ტექნიკური უნივერსიტეტი,. 2011წ. ISBN978-9941-14-909-2.

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა. ლიანდაგის ზედა ნაშენის გაანგარიშებანი. მეთოდური მითითებები საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-384-7.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. ლიანდაგის ზედა ნაშენის გაანგარიშებები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2009წ. ISBN 978-9941-14-524-7, 61 გვ..

ნ. რურუა. ლიანდაგის ზედა ნაშენის მოწყობა . ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2009წ. ISBN 978-9941-14-709-8, 51 გვ.

ნ. რურუა. ლიანდაგის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოთა ორგანიზაცია. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2002წ. ISBN 99928-903-2-0, 70 გვ.

ნ. რურუა. ლიანდის მოწყობა და ყრილის ფერდობის გაანგარიშება. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-525-4, 50 გვ.

ვ. ქირია. ლითონსაჭრელი ჩარხების რემონტი. ტექნიკური უნივესიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-434-9.

გ. ტყეშელაშვილი, მ. მოისწრაფიშვილი, თ.კილაძე, მ.ზუბიაშვილი. ლოგისტიკის საფუძვლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. 99532-25-2-7. 156 გვ..

მ. ზუბიაშვილი, გ.ტყეშელაშვილი, გ.ხმალაძე. ლოგისტიკის საფუძვლები (თავი IV). . 2004წ. .