სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2402 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. წიქარიშვილი, გ.მეტრეველი, მ.ხუციშვილი, ლ.ბერიძე. შენობა- ნაგებობების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი'' თბილისი, კოსტავას 77. 2013წ. ISBN978-9941-20-347-3.

ი. ღარიბაშვილი, ნ. მსხილაძე. შენობა-ნაგებობათა აგების ტექნოლოგია - მეთოდური მითითებები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-20-151-6.

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ.მსხილაძე, ი.ღარიბაშვილი. შენობა-ნაგებობათა აგების ტექნოლოგია. მეთოდური მითითებები საკურსო პროექტის შესასრულებელ თემაზე:,,საცხოვრებელი და სამოქალაქო დანიშნულების შენობების აგება მონოლითური რკინაბეტონისაგან. ჩაშვებულია გამოსაცემად. წ. .

შ.ბაქანიძე, ვ.ლოლაძე, ნ.მსხილაძე, ი.ღარიბაშვილი. შენობა-ნაგებობათა აგების ტექნოლოგია.მეთოდური მითითებები საკურსო პროექტის შესრულებულ თემაზე: ,,საცხოვრებელი სა სამოქალაქო დანიშნულების შენობების აგება მონოლითური რკინაბეტონისაგან". ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-20-151-6.

მ. ჯავახიშვილი, ი.ქვარაია. შენობა-ნაგებობების სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ტექნოლოგია. . 2008წ. .

ი. ქვარაია, მ.ჯავახიშვილი. შენობა-ნაგებობების სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ტექნოლოგია. საგამომცემლო სახლი . 2008წ. 978-9941-14-228-4.

დ. ტაბატაძე. შენობა-ნაგებობების სეისმომედეგობა და სეისმოდამცავი ღონისძიებები. . 2013წ. .

ა. წაქაძე, ა. წაქაძე, მ. წიქარიშვილი, თ. მაღრაძე. შენობა-ნეგებობების დაზიანების მიზეზები და ავარიულობის ნიშან-თვისებები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2010წ. ISBN978-9941-14-864-4.

გ. მეტრეველი, წიქარიშვილი, ხუციშვილი, ბერიძე. შენობა–ნაგებობების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა (მეთოდური მითითებები, ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად). სტუ–ს გამომცემლობა . 2009წ. .

მ. ჯავახიშვილი, ი. ქვარაია. შენობა–ნაგებობების სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ტექნოლოგია. . 2008წ. .

მ. ვასაძე. შესავალი Housekeeping-ში. სტუ. 2015წ. 2015, 338.46(02) 8.

გ. სურგულაძე, კივილაძე გიორგი. შესავალი NoSQL მონაცემთა ბაზებში . სტუ-ს „IT კონსალტინგის” სამეცნიერო ცენტრი. 2017წ. 978-9941-0-9642-6.

გ. სურგულაძე. შესავალი დაპროგრამების ენებში: C და VBA. საქ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. ISBN 99940-56-11-5.

გ. სურგულაძე, ჩოგოვაძე გოჩა, ქაჩიბაია ვახტანგ. შესავალი მონაცემთა ბაზების სისტემების თეორიაში. საქ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1985წ. .

მ. ბალიაშვილი, ი.ზედგინიძე. შესავალი სტანდარტიზაციაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 206წ. ISBN 99928-18-31-X.

გ. სილაგაძე. შესავალი ფუნქციონალურ პროგრამირებაში.. დამხმარე სახელმძღვანელო. 2009წ. .

გ. გოგიჩაიშვილი. შესავალი ხელოვნური ინტელექტის სისტემებში. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. 978-9941-14-111-9.

ვ. ხითარიშვილი, მ. ავალიანი, რ. ბაბუნაშვილი, ნ. მაჭავარიანი. შრომის დაცვა. სტუ. 2005წ. .

ლ. ჩხეიძე. შრომის დაცვა (სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის). CD 402. 2011წ. .

თ. კუნჭულია, მ.ლურსმანაშვილი. შრომის დაცვა გამამდიდრებელ და საბრიკეტო ფაბრიკებში. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2001წ. ISBN 99928-38-41-2.