სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. გიორგობიანი, ნ.ბერიშვილი. ღუნვისა და გრეხის ანალოგიების გამოყენება მასალათა გამძლეობაში. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2014წ. .

ი. კახნიაშვილი, ზ.ოქროსცვარიძე, ლ. ჩხიკვაძე,ნ. ვაჩეიშვილი. ყველაფერი კეთილშობილი ლითონებისა და ძვირფასი ქვების შესახებ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. 978-9941-20-383-1.

რ. რუხაძე. ყურაშვილი. მათემატიკური ანალიზის შესავალი (დამხმარე სახელმძღვანელო).. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი'. 1992წ. .

მ. მშვილდაძე, თ. ჭეიშვილი, გვაზავა თ., ბაძოშვილი თ., სარუხანიშვილი ა.. შედგენილობის მიხედვით მინის ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების გაანგარიშებანი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-037-2.

ვ. კუციავა, თ. ხუციშვილი, პ. ჯოხაძე. შემსრულებელი მოწყობილობები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

მ. ოქროსაშვილი. შენადნობთა მდგომარეობის დიაგრამები . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1995წ. .

ქ. კოტეტიშვილი, გ.ქევანიშვილი. შენელებული ელექტრომაგნიტური ტალღები. სტუ. 2000წ. 99928-78-40-1.

მ. წიქარიშვილი, რ.იმედაძე, თ.მაღრაძე, ა.წაქაძე. შენობა - ნაგებობების დაზიანების მიზეზები და ავარიულობის ნიშან-თვისებები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" თბილისი,კოსტავას 77. 2010წ. ISBN 978-9941-14-864-4.

მ. წიქარიშვილი, გ.მეტრეველი, მ.ხუციშვილი, ლ.ბერიძე. შენობა- ნაგებობების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი'' თბილისი, კოსტავას 77. 2013წ. ISBN978-9941-20-347-3.

ი. ღარიბაშვილი, ნ. მსხილაძე. შენობა-ნაგებობათა აგების ტექნოლოგია - მეთოდური მითითებები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-20-151-6.

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ.მსხილაძე, ი.ღარიბაშვილი. შენობა-ნაგებობათა აგების ტექნოლოგია. მეთოდური მითითებები საკურსო პროექტის შესასრულებელ თემაზე:,,საცხოვრებელი და სამოქალაქო დანიშნულების შენობების აგება მონოლითური რკინაბეტონისაგან. ჩაშვებულია გამოსაცემად. წ. .

შ.ბაქანიძე, ვ.ლოლაძე, ნ.მსხილაძე, ი.ღარიბაშვილი. შენობა-ნაგებობათა აგების ტექნოლოგია.მეთოდური მითითებები საკურსო პროექტის შესრულებულ თემაზე: ,,საცხოვრებელი სა სამოქალაქო დანიშნულების შენობების აგება მონოლითური რკინაბეტონისაგან". ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-20-151-6.

მ. ჯავახიშვილი, ი.ქვარაია. შენობა-ნაგებობების სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ტექნოლოგია. . 2008წ. .

ი. ქვარაია, მ.ჯავახიშვილი. შენობა-ნაგებობების სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ტექნოლოგია. საგამომცემლო სახლი . 2008წ. 978-9941-14-228-4.

დ. ტაბატაძე. შენობა-ნაგებობების სეისმომედეგობა და სეისმოდამცავი ღონისძიებები. . 2013წ. .

ა. წაქაძე, ა. წაქაძე, მ. წიქარიშვილი, თ. მაღრაძე. შენობა-ნეგებობების დაზიანების მიზეზები და ავარიულობის ნიშან-თვისებები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2010წ. ISBN978-9941-14-864-4.

გ. მეტრეველი, წიქარიშვილი, ხუციშვილი, ბერიძე. შენობა–ნაგებობების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა (მეთოდური მითითებები, ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად). სტუ–ს გამომცემლობა . 2009წ. .

მ. ჯავახიშვილი, ი. ქვარაია. შენობა–ნაგებობების სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ტექნოლოგია. . 2008წ. .

მ. ვასაძე. შესავალი Housekeeping-ში. სტუ. 2015წ. 2015, 338.46(02) 8.

გ. სურგულაძე, კივილაძე გიორგი. შესავალი NoSQL მონაცემთა ბაზებში . სტუ-ს „IT კონსალტინგის” სამეცნიერო ცენტრი. 2017წ. 978-9941-0-9642-6.