სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჯიქია, ტაბლიაშვილი ნათია, ყანჩაველი ლევანი. შრომის უსაფრთხოება. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. 978-9941-14-324-3.

მ. ჯიქია. შრომის უსაფრთხოება. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2008წ. 978-9941-14-113-3.

ა. ნევეროვი, ავტორთა კოლექტივი. შრომის უსაფრთხოება. სტუ-ს გამომცემლობა, 171 გვ.. 2008წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ნ.მაჭავარიანი, ნ.რაზმაძე, თ.კუნჭულია, და სხვა. შრომის უსაფრთხოება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ნ. ტაბლიაშვილი, ლ. ყანჩაველი, მ. ჯიქია. შრომის უსაფრთხოება (ამოცანები პრაქტიკული მეცადინეობებისათვის). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. 978-9941-14-324-3.

თ. კუნჭულია, და სხვა. შრომის უსაფრთხოება (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად). „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2008წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ავტორთა ჯგუფი. შრომის უსაფრთხოება (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. 622.

თ. კუნჭულია, ნ.ბოჭორიშვილი, ნ.მაჭავარიანი, მ.ლურსმანაშვილი, და სხვ.. შრომის უსაფრთხოება (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. .

ნ. რაზმაძე, ავტორთა ჯგუფი. შრომის უსაფრთხოება (მეთოდური მითითებები). ''ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 2008წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ნ. ჯიქია. შრომის უსაფრთხოება (სატრანსპორტო-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. 978-9941-14-113-3.

ნ. ჯვარელია, ავტორთა კგუფი. შრომის უსაფრთხოება(მეთოდურიმითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად). ''ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 2008წ. .

ნ. რაზმაძე, ნ,ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი, მ.ავალიანი, და სხვა. შრომის უსაფრთხოება.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

დ. თევზაძე, დ. თევზაძე, ნ.რაზმაძე, თ.კუნჭულია, და სხვ.. შრომის უსაფრთხოება. მეთოდური მითითებები. ლაბ.სამუშაოს შესასრულებლად. სტუ. 2008წ. .

მ. წულუკიძე, ზურაბ ფარესიშვილი. ჩაის დახარისხება და დეგუსტაცია. უნივერსალი. 2013წ. 978-9941-22-097-5.

О. , ნ.გაბუნია; გ.ჭეიშვილი. ჩაის მოვლა მოყვანის და აღების მანქანები. სსი-ის გამომცემლობა . 1991წ. .

ბ. სურგულაძე, ლ. ფირყულაშვილი. ჩარჩოვანი კონსტრუქციების გაძლიერება. . 2013წ. .

თ. მჭედლიშვილი, ზ. ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე და სხვ. . ჩარხების დინამიკა. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISNB 978-9941-14-086-0.

მ. სულაძე. ცვლადი დენის შორეული ელექტროგადაცემები. ლექციების კურსი სტუდენტებისთვის. 1995წ. 107 გვ..

ლ. თოფურია, თ.ბუაჩიძე. ცილების ბიოქიმია (მეთოდური მითითება). გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი 2009. 2009წ. .

გ. ჩიტაიშვილი, nana nozadze. ცილინდრული ხრახნული კიბის მოდელის აგება. თბილისი სტუ. 2014წ. ISBN 978-9941-20-506-4.