სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2356 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ზურაბიშვილი, მ. არაბიძე. წერტილი, წრფე, სიბრტყე . გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2013.. 2013წ. თბილისი, 77 გვ..

გ. გავარდაშვილი, პ. ტუღუში, ჟ. მამასახლისი, ო. ხარაიშვილი. წვეთური მორწყვის ეფექტურობა ფერტიკაციის გათვალისწინებით. სასოფლო–სამეურნეო მელიორაცია, საქართველოს განათლების სამინისტრო, საქ. სახ. აგრარული უნივერსიტეტი. 1999წ. .

ც. ოშაყმაშვილი, მ.ხოსიტაშვილი; მ.გორგილაძე. წვენებისა და ნაყენების მომზადება მცენარეული ნედლეულისაგან. გამომცემლობა "ჩოხი " . 2016წ. 978-9941-27-269-1.

მ. ონიანი, ენაგელი როინ. წიაღისეულის გადამუშავების პროცესების ავტომატიზაცია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. ISBN 978-9941-20-629-0.

ნ. ქაჯაია. წიაღისეულის საბადოების წარმოშობის და სივრცეში განაწილების კანონზომიერებები. სტუ-ს ბიბლიოთეკა. 2011წ. 339.

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე თ. ცინცაძე. წნეხები და მათი გამოყენება ბიოტექნოლოგიაში . დამხმარე სახელმძღვანელო, გამომცემლობა `გეორგიკა~ თბილისი, 2013. 2013წ. 1-24.

თ. ცინცაძე, გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე. წნეხები და მათი გამოყენება ბიოტექნოლოგიებში. გეორგიკა თბილისი. 2013წ. .

მ. გრძელიშვილი. წრიული მოხაზულობის გვირაბის მუდმივი სამაგრის დაპროექტება და გაანგარიშება. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-737-1.

ზ. ნაცვლიშვილი, ა.ედიბერიძე, ა. კვალიაშვილი. წრფივი ალგებრა და წრფივი დაპროგრამება . დამხმარე სახელმძღვანელო. თბ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 1985წ. 194 გვ.

ნ. კაჭახიძე, ნ. ხომერიკი. წრფივი ალგებრისა და ანალიზური გეომეტრიის ელემენტები. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-235-2.

რ. რუხაძე. წრფივი ალგებრისა და ანალიზური გეომეტრიის ელემენტები (სახელმძღვანელო). . ომცემლობა ,, ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, . 2010წ. .

თ. ყიფიანი. წრფივი და ვექტორული ალგებრის ელემენტები . გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2016წ. გვ. 130, ISBN 978-9941-0-9562-7.

ნ. ჯიბლაძე, ა.გაბელაია, ნ.ნარიმანაშვილი. წრფივი დაპროგრამება. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN 99940-35-32-0.

თ. მუსელიანი, გიორგი დოლაბერიძე. წრფივი ელექტრული წრედების პრაქტიკუმი, ნაწილი 1. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-747-9.

ნ. მჭედლიშვილი, ირმა დავითაშვილი,. წრფივი სისტემების ავტომატური მართვის თეორია.. თბილისი: სტუ, 208 გვ.. 2016წ. .

მ. შიშინაშვილი, ა. ბურდულაძე. წყალგამტარი მილების საავტომობილო გზებზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. გვ.100, ISBN 978-9941-20-179-0.

ც. ოშაყმაშვილი. წყალი და მისი როლი უალკოჰოლო სასმელებში. გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

დ. ბიბილეიშვილი, რ. კლდიაშვილი. წყალი და მისი ხასიათი . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, გვ. 109. 2011წ. .

რ. კლდიაშვილი, დ.ბიბილეიშვილი. წყალი და მისი ხასიათი. „ტსუ“. 2011წ. 978 9941-14-929-0.

ხ. ხატიური, ვ. ნაჭყებია. წყალმიმღები ნაგებობები - მეთოდური მითითებები საკურსო პროექტის შესასრულებლად. საგამომცებლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-358-8.