სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ტომარაძე. ციფრული საზომი გარდამქმნელები და მოწყობილობები. სტუ. 2012წ. 978-9941-20-032-8.

მ. გოგბერაშვილი, ხუნწარია ჯანიკო, ხუნწარია ლალი, აბულაძე ვახტანგი. ციფრული ტელეხედვის სისტემების პარამეტრები. თბილისი, სტუ, სტუ-ს ბიბლიოთეკა, CD-3396. 2017წ. .

ი. მოდებაძე, ო. ზუმბურიძე, გ. მურჯიკნელი. ციფრული ტექნიკა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978–9941–14–092–1.

ი. მოდებაძე, ვ. კუციავა, ჯ. შანიძე. ციფრული ტექნიკის ელემენტები და კვანძები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-20-111-0.

ჯ. შანიძე, ვ.კუციავა, ი.მოდებაძე. ციფრული ტექნიკის ელემენტები და კვანძები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" თბილისი. 2012წ. 978-9941-20-111-0.

გ. ნაბახტიანი, გ.კიკნაძე, თ.ჭაბაშვილი, ზ.როსტომაშვილი, მ.რაზმაძე. ცნობარი საეჭვო რადიოაქტიურ მასალებზე რეაგირებისთვის. . 2006წ. .

გ. სურგულაძე, გ. ბუკია, თ. დოლიძე, ბ. შარაშიძე. ცოდნის შეფასების ავტომატიზებული სისტემა დისციპლინაში გტ და ეგმ სახალხო მეურნეობის დაგეგმვასა და მართვაში. "სახალხო მეურნეობის მართვის ინსტიტუტი". 1990წ. .

ო. შონია, გ. ბუკია, თ. დოლიძე, გ. სურგულაძე, ბ. შარაშენიძე. ცოდნის შეფასების ავტომატიზებული სისტემა დისციპლინაში – გამოთვლითი ტექნიკა და ეკონომიკურ-მათემატიკური მეთოდები გამოყენება სახალხო მეურნეობის დაგეგმვალსა და მართვაში. სახელმძღვანელო სახალხო მეურნეობის მართვის ინსტიტუტი, თბილისი,21 გვ. . 1990წ. .

თ. ობგაძე, ა. ფრანგიშვილი. ცოცხალი სისტემების ანალიზის მეთოდები (დიფერენცირებად მრავალსახეობათა ლოკალური გეომეტრია), ტომი 2. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. 987-9941-20-580-4.

თ. ობგაძე, ა. ფრანგიშვილი, ა.ტრუსკინოვსკი. ცოცხალი სისტემების ანალიზის მეთოდები (ფრაქტალები), ტომი 3. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. 978-9941-20-700-6.

ნ. ვარძიაშვილი, თ. ობგაძე, ნ. თუშიშვილი, ლ. გურგენიძე, ს. მუხაშავრია, ე. მეტრეველი. ცოცხალი სისტემების ანალიზის მეთოდები, ტომი 1. “ტექნიკური უნივერსი-ტეტი”. 2014წ. ISBN 978-9941-20-471-5.

მ. სირაძე. ცხიმების რაფინირების ტექნოლოგია. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. თბილისი. 978-9941-20-311-4 .

თ. სტურუა, ზ. წვერაიძე, ზ. ბაიაშვილი. ცხრილური რედაქტორი Microsoft Excel (თეორია და პრაქტიკა) . თბილისი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2005წ. 99940-48-17-1.

თ. სტურუა. ცხრილური რედაქტორი Microsoft Office Excel 2007 . საქართველოს უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9994-0-5015-4.

გ. დგებუაძე. ძალური ეიექტრონული მოწყობილობები და სისტემები. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2010წ. .

ი. სხირტლაძე. ძალური ელექტრონიკა გაანგარიშების საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი' 2009. 0წ. ISBN 978-9941-14-329-8.

გ. დგებუაძე, ი. სხირტლაძე. ძალური ელექტრონიკა. გაანგარიშების საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-329-8.

გ. დგებუაძე. ძალური ელექტრონიკის თეორიული კურსი. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2010წ. .

მ. ცინცაძე, ნ.ორჯანელი, ე.ტიტვინიძე, ნ. დიაკოვა. ძაღლის სრულფასოვანი და სამკურნალოკ ვება. დამხმარე სახელმძღვანელო თბილისი, . 2009წ. .

ნ. ქაჯაია. ძებნა-ძიების ძირითადი პრინციპები . სტუ-ს ბიბლიოთეკა. 2011წ. 340.