სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2415 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მოდებაძე, ო. ზუმბურიძე, გ. მურჯიკნელი. ციფრული ტექნიკა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978–9941–14–092–1.

ი. მოდებაძე, ვ. კუციავა, ჯ. შანიძე. ციფრული ტექნიკის ელემენტები და კვანძები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-20-111-0.

ჯ. შანიძე, ვ.კუციავა, ი.მოდებაძე. ციფრული ტექნიკის ელემენტები და კვანძები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" თბილისი. 2012წ. 978-9941-20-111-0.

გ. ნაბახტიანი, გ.კიკნაძე, თ.ჭაბაშვილი, ზ.როსტომაშვილი, მ.რაზმაძე. ცნობარი საეჭვო რადიოაქტიურ მასალებზე რეაგირებისთვის. . 2006წ. .

გ. სურგულაძე, გ. ბუკია, თ. დოლიძე, ბ. შარაშიძე. ცოდნის შეფასების ავტომატიზებული სისტემა დისციპლინაში გტ და ეგმ სახალხო მეურნეობის დაგეგმვასა და მართვაში. "სახალხო მეურნეობის მართვის ინსტიტუტი". 1990წ. .

ო. შონია, გ. ბუკია, თ. დოლიძე, გ. სურგულაძე, ბ. შარაშენიძე. ცოდნის შეფასების ავტომატიზებული სისტემა დისციპლინაში – გამოთვლითი ტექნიკა და ეკონომიკურ-მათემატიკური მეთოდები გამოყენება სახალხო მეურნეობის დაგეგმვალსა და მართვაში. სახელმძღვანელო სახალხო მეურნეობის მართვის ინსტიტუტი, თბილისი,21 გვ. . 1990წ. .

თ. ობგაძე, ა. ფრანგიშვილი. ცოცხალი სისტემების ანალიზის მეთოდები (დიფერენცირებად მრავალსახეობათა ლოკალური გეომეტრია), ტომი 2. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. 987-9941-20-580-4.

თ. ობგაძე, ა. ფრანგიშვილი, ა.ტრუსკინოვსკი. ცოცხალი სისტემების ანალიზის მეთოდები (ფრაქტალები), ტომი 3. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. 978-9941-20-700-6.

ნ. ვარძიაშვილი, თ. ობგაძე, ნ. თუშიშვილი, ლ. გურგენიძე, ს. მუხაშავრია, ე. მეტრეველი. ცოცხალი სისტემების ანალიზის მეთოდები, ტომი 1. “ტექნიკური უნივერსი-ტეტი”. 2014წ. ISBN 978-9941-20-471-5.

მ. სირაძე. ცხიმების რაფინირების ტექნოლოგია. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. თბილისი. 978-9941-20-311-4 .

თ. სტურუა, ზ. წვერაიძე, ზ. ბაიაშვილი. ცხრილური რედაქტორი Microsoft Excel (თეორია და პრაქტიკა) . თბილისი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2005წ. 99940-48-17-1.

თ. სტურუა. ცხრილური რედაქტორი Microsoft Office Excel 2007 . საქართველოს უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9994-0-5015-4.

გ. დგებუაძე. ძალური ეიექტრონული მოწყობილობები და სისტემები. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2010წ. .

ი. სხირტლაძე. ძალური ელექტრონიკა გაანგარიშების საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი' 2009. 0წ. ISBN 978-9941-14-329-8.

გ. დგებუაძე, ი. სხირტლაძე. ძალური ელექტრონიკა. გაანგარიშების საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-329-8.

გ. დგებუაძე. ძალური ელექტრონიკის თეორიული კურსი. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2010წ. .

მ. ცინცაძე, ნ.ორჯანელი, ე.ტიტვინიძე, ნ. დიაკოვა. ძაღლის სრულფასოვანი და სამკურნალოკ ვება. დამხმარე სახელმძღვანელო თბილისი, . 2009წ. .

ნ. ქაჯაია. ძებნა-ძიების ძირითადი პრინციპები . სტუ-ს ბიბლიოთეკა. 2011წ. 340.

რ. ღიბრაძე. ძირითად რელიგიურ მოძღრებათა ფუძემდებლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

მ. ბეგიაშვილი, ნ.მუმლაძე. ძირითადი გეომეტრიული ფიგურების ასახვა პერსპექტივაში . საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივესიტეტი". 2017წ. 2017წ. ISBN978-9941-20-756-3.