სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ღიბრაძე. ძირითად რელიგიურ მოძღრებათა ფუძემდებლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

მ. ბეგიაშვილი, ნ.მუმლაძე. ძირითადი გეომეტრიული ფიგურების ასახვა პერსპექტივაში . საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივესიტეტი". 2017წ. 2017წ. ISBN978-9941-20-756-3.

ზ. შარაშენიძე, გ.ტყეშელაშვილი. ძირითადი ლოგისტიკური კონცეფციები და სისტემები. . 2004წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ძირითადი პოლიტიკური მიმდინარეობები თანამედროვე ევროპაში. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2016წ. ISBN 978-9941-20-699-3.

დ. ნატროშვილი, თ. ალიაშვილი. ძირითადი საინჟინრო მონაცემების მოგროვება და ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2015წ. .

გ. დგებუაძე. ძლური ელექტრონიკა: მაგალითები და გაანგარიშებები. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2010წ. .

ნ. გელოვანი, ხ. წიქარიშვილი. წამალთა ტექნოლოგიის სათავეებთან. საგამომცემლო სახლი `ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი. წამალთა ტექნოლოგიის სათავეებთან . საგამომცემლო სახლი ,, ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2009წ. 978-9941-14-735-7.

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია. წარმოადგენენ თუ არა ლოგიკური, პროგრამული და ბუნებრივი ენობრივი სისტემები ერთმანეთისაგან პრინციპულად განსხვავებული ტიპის სემანტიკურ სისტემებს?. ძირითადი და დამხმარე სახელმძღვანელოები თანამედროვე მათემატიკურ ენათმეცნიერებაში, „უნივერსალი“. 2006წ. ISSN, N1 (მეორე გამოცემა), (ქართულად), 22-49.

რ. აბურჯანიძე. დ. ლალაშვილი. წარმოების ორგანიზაცია, მენეჯმენტი.. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2007წ. 978-99940-950-0-1. გვ.118.

გ. ამყოლაძე, მ.ჩხენკელი. წარმოების ეკონომიკის, სამეწარმეო საქმიანობისა და მარკეტინგის განმარტებითი ლექსიკონი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

მ. შელეგია. წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები. საარი. 2017წ. თბ..

. წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები. საარი. 2017წ. .

ლ. ზურაბიშვილი, მ. არაბიძე. წერტილი, წრფე, სიბრტყე . გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2013.. 2013წ. თბილისი, 77 გვ..

გ. გავარდაშვილი, პ. ტუღუში, ჟ. მამასახლისი, ო. ხარაიშვილი. წვეთური მორწყვის ეფექტურობა ფერტიკაციის გათვალისწინებით. სასოფლო–სამეურნეო მელიორაცია, საქართველოს განათლების სამინისტრო, საქ. სახ. აგრარული უნივერსიტეტი. 1999წ. .

ც. ოშაყმაშვილი, მ.ხოსიტაშვილი; მ.გორგილაძე. წვენებისა და ნაყენების მომზადება მცენარეული ნედლეულისაგან. გამომცემლობა "ჩოხი " . 2016წ. 978-9941-27-269-1.

მ. ონიანი, ენაგელი როინ. წიაღისეულის გადამუშავების პროცესების ავტომატიზაცია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. ISBN 978-9941-20-629-0.

ნ. ქაჯაია. წიაღისეულის საბადოების წარმოშობის და სივრცეში განაწილების კანონზომიერებები. სტუ-ს ბიბლიოთეკა. 2011წ. 339.

კ. ფხაკაძე. წინარე ზმნური სემანტიკური ერთეულის ცნება, პირის ნიშანთა საკითხი, ინტეგრალური და არაინტეგრალური გაგების ზმნური სიტყვა-შინაარსები და ქართული ზმნის არასრული ანუ პირველი სემანტიკური კლასიფიკაცია. ძირითადი და დამხმარე სახელმძღვანელოები თანამედროვე მათემატიკურ ენათმეცნიერებაში, “უნივერსალი“. 2006წ. ISSN, N1 (მეორე გამოცემა), (ქართულად), 72-152.

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე თ. ცინცაძე. წნეხები და მათი გამოყენება ბიოტექნოლოგიაში . დამხმარე სახელმძღვანელო, გამომცემლობა `გეორგიკა~ თბილისი, 2013. 2013წ. 1-24.