სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. შონია, გ. ბუკია, თ. დოლიძე, გ. სურგულაძე, ბ. შარაშენიძე. ცოდნის შეფასების ავტომატიზებული სისტემა დისციპლინაში – გამოთვლითი ტექნიკა და ეკონომიკურ-მათემატიკური მეთოდები გამოყენება სახალხო მეურნეობის დაგეგმვალსა და მართვაში. სახელმძღვანელო სახალხო მეურნეობის მართვის ინსტიტუტი, თბილისი,21 გვ. . 1990წ. .

თ. ობგაძე, ა. ფრანგიშვილი. ცოცხალი სისტემების ანალიზის მეთოდები (დიფერენცირებად მრავალსახეობათა ლოკალური გეომეტრია), ტომი 2. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. 987-9941-20-580-4.

თ. ობგაძე, ა. ფრანგიშვილი, ა.ტრუსკინოვსკი. ცოცხალი სისტემების ანალიზის მეთოდები (ფრაქტალები), ტომი 3. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. 978-9941-20-700-6.

ნ. ვარძიაშვილი, თ. ობგაძე, ნ. თუშიშვილი, ლ. გურგენიძე, ს. მუხაშავრია, ე. მეტრეველი. ცოცხალი სისტემების ანალიზის მეთოდები, ტომი 1. “ტექნიკური უნივერსი-ტეტი”. 2014წ. ISBN 978-9941-20-471-5.

მ. სირაძე. ცხიმების რაფინირების ტექნოლოგია. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. თბილისი. 978-9941-20-311-4 .

თ. სტურუა, ზ. წვერაიძე, ზ. ბაიაშვილი. ცხრილური რედაქტორი Microsoft Excel (თეორია და პრაქტიკა) . თბილისი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2005წ. 99940-48-17-1.

თ. სტურუა. ცხრილური რედაქტორი Microsoft Office Excel 2007 . საქართველოს უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9994-0-5015-4.

გ. დგებუაძე. ძალური ეიექტრონული მოწყობილობები და სისტემები. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2010წ. .

ი. სხირტლაძე. ძალური ელექტრონიკა გაანგარიშების საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი' 2009. 0წ. ISBN 978-9941-14-329-8.

გ. დგებუაძე, ი. სხირტლაძე. ძალური ელექტრონიკა. გაანგარიშების საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-329-8.

გ. დგებუაძე. ძალური ელექტრონიკის თეორიული კურსი. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2010წ. .

მ. ცინცაძე, ნ.ორჯანელი, ე.ტიტვინიძე, ნ. დიაკოვა. ძაღლის სრულფასოვანი და სამკურნალოკ ვება. დამხმარე სახელმძღვანელო თბილისი, . 2009წ. .

ნ. ქაჯაია. ძებნა-ძიების ძირითადი პრინციპები . სტუ-ს ბიბლიოთეკა. 2011წ. 340.

რ. ღიბრაძე. ძირითად რელიგიურ მოძღრებათა ფუძემდებლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

მ. ბეგიაშვილი, ნ.მუმლაძე. ძირითადი გეომეტრიული ფიგურების ასახვა პერსპექტივაში . საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივესიტეტი". 2017წ. 2017წ. ISBN978-9941-20-756-3.

ზ. შარაშენიძე, გ.ტყეშელაშვილი. ძირითადი ლოგისტიკური კონცეფციები და სისტემები. . 2004წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ძირითადი პოლიტიკური მიმდინარეობები თანამედროვე ევროპაში. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2016წ. ISBN 978-9941-20-699-3.

დ. ნატროშვილი, თ. ალიაშვილი. ძირითადი საინჟინრო მონაცემების მოგროვება და ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2015წ. .

გ. დგებუაძე. ძლური ელექტრონიკა: მაგალითები და გაანგარიშებები. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2010წ. .

ნ. გელოვანი, ხ. წიქარიშვილი. წამალთა ტექნოლოგიის სათავეებთან. საგამომცემლო სახლი `ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .