სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2402 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ოშაყმაშვილი, მ.ხოსიტაშვილი; მ.გორგილაძე. წვენებისა და ნაყენების მომზადება მცენარეული ნედლეულისაგან. გამომცემლობა "ჩოხი " . 2016წ. 978-9941-27-269-1.

მ. ონიანი, ენაგელი როინ. წიაღისეულის გადამუშავების პროცესების ავტომატიზაცია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. ISBN 978-9941-20-629-0.

ნ. ქაჯაია. წიაღისეულის საბადოების წარმოშობის და სივრცეში განაწილების კანონზომიერებები. სტუ-ს ბიბლიოთეკა. 2011წ. 339.

კ. ფხაკაძე. წინარე ზმნური სემანტიკური ერთეულის ცნება, პირის ნიშანთა საკითხი, ინტეგრალური და არაინტეგრალური გაგების ზმნური სიტყვა-შინაარსები და ქართული ზმნის არასრული ანუ პირველი სემანტიკური კლასიფიკაცია. ძირითადი და დამხმარე სახელმძღვანელოები თანამედროვე მათემატიკურ ენათმეცნიერებაში, “უნივერსალი“. 2006წ. ISSN, N1 (მეორე გამოცემა), (ქართულად), 72-152.

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე თ. ცინცაძე. წნეხები და მათი გამოყენება ბიოტექნოლოგიაში . დამხმარე სახელმძღვანელო, გამომცემლობა `გეორგიკა~ თბილისი, 2013. 2013წ. 1-24.

თ. ცინცაძე, გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე. წნეხები და მათი გამოყენება ბიოტექნოლოგიებში. გეორგიკა თბილისი. 2013წ. .

მ. გრძელიშვილი. წრიული მოხაზულობის გვირაბის მუდმივი სამაგრის დაპროექტება და გაანგარიშება. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-737-1.

ზ. ნაცვლიშვილი, ა.ედიბერიძე, ა. კვალიაშვილი. წრფივი ალგებრა და წრფივი დაპროგრამება . დამხმარე სახელმძღვანელო. თბ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 1985წ. 194 გვ.

ნ. კაჭახიძე, ნ. ხომერიკი. წრფივი ალგებრისა და ანალიზური გეომეტრიის ელემენტები. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-235-2.

რ. რუხაძე. წრფივი ალგებრისა და ანალიზური გეომეტრიის ელემენტები (სახელმძღვანელო). . ომცემლობა ,, ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, . 2010წ. .

თ. ყიფიანი. წრფივი და ვექტორული ალგებრის ელემენტები . გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2016წ. გვ. 130, ISBN 978-9941-0-9562-7.

ნ. ჯიბლაძე, ა.გაბელაია, ნ.ნარიმანაშვილი. წრფივი დაპროგრამება. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN 99940-35-32-0.

თ. მუსელიანი, გიორგი დოლაბერიძე. წრფივი ელექტრული წრედების პრაქტიკუმი, ნაწილი 1. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-747-9.

ნ. მჭედლიშვილი, ირმა დავითაშვილი,. წრფივი სისტემების ავტომატური მართვის თეორია.. თბილისი: სტუ, 208 გვ.. 2016წ. .

მ. შიშინაშვილი, ა. ბურდულაძე. წყალგამტარი მილების საავტომობილო გზებზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. გვ.100, ISBN 978-9941-20-179-0.

ც. ოშაყმაშვილი. წყალი და მისი როლი უალკოჰოლო სასმელებში. გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

დ. ბიბილეიშვილი, რ. კლდიაშვილი. წყალი და მისი ხასიათი . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, გვ. 109. 2011წ. .

რ. კლდიაშვილი, დ.ბიბილეიშვილი. წყალი და მისი ხასიათი. „ტსუ“. 2011წ. 978 9941-14-929-0.

ხ. ხატიური, ვ. ნაჭყებია. წყალმიმღები ნაგებობები - მეთოდური მითითებები საკურსო პროექტის შესასრულებლად. საგამომცებლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-358-8.

ვ. ნაჭყებია, ხ.ხატიური. წყალმომიმღები ნაგებობები . სტუ. 2009წ. ISBN 978-9941-14-358-8.