სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2402 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ამბროლაძე. წყლის მეურნეობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-590-2.

ზ. გედენიძე, თ. ამბროლაძე. წყლის მეურნეობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN978-994114590-2.

მ. კუპრავიშვილი, ი. ყრუაშვილი, მირცხულავა დავითი. წყლის რესურსების კომპლექსური გამოყენება და დაცვა , (მეთოდური მითითება) 2- ე გამოცემა. . . საქართველოს განათლების სამინისტრო, სსაუ, თბილისი, 124 გვ. 2003წ. .

ი. ყრუაშვილი. წყლის რესურსების მართვის რუსულ-ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნიერსიტეტი, საქართვველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი, 633 გვ.. 2008წ. .

ი. ყრუაშვილი. წყლის რესურსების მართვის სამენოვანი ლექსიკონი. საქართველოს სახ.აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი, 384 გვ.. 2003წ. .

ე. კუხალაშვილი. ჭარბტენიანი მიწების მელიორაცია (დრენაჟი). ,,ცოდნა". 2010წ. .

გიორგაძე სილვა. ჭარბტენიანი მიწების მელიორაცია (დრენაჟი). ,,ცოდნა". 2010წ. .

ზ. ლომსაძე, ჯემალ ლომსაძე. ჭედვა-შტამპვის ტექნოლოგია, მესამე ნაწილი "ფურცლოვანი ლითონის შტამპვა", 78 გვ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. .

თ. შარაბიძე. ხაზვის ამოცანათა კრებული აბიტურიენტთათვის. მეცნიერება. 1992წ. .

ნ. სამსონია, ნ. ღიბრაძე. ხარისხის მენეჯმენტი ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციაში . საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2009წ. .

რ. გოცირიძე. ხარისხის მენეჯმენტი საქართველოს განათლებაში, ხარისხის პრემიები . (მასალების თარგმნა ინგლისურიდან ქართულად . 2007წ. .

მ. ყიფშიძე. ხატვის სწავლების მეთოდიკა (მეთოდური მითითებები). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN 99940-14-92-7.

ფ. ვერულაშვილი, თ. ხმელიძე, გ. გურეშიძე, მ.მოდებაძე, გ.ქავთარია. ხე-ლითონის უირიბნო სამკუთხა წამწის გაანგარიშება და კონსტრუირება. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. ISBN 978-9941-20-307-7.

მ. აბუთიძე. ხელოვნების ოსტატები (CD1217). "ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. 978-9941-20-302-2.

ლ. მეტრეველი, დ. ფოცხვერაშვილი. ხელოვნების ფსიქოლოგია. „ნეკერი“. 2016წ. .

ე. ყუბანეიშვილი. ხელოვნური ნეირონული ქსელები მედიცინაში. . 2013წ. .

გ. გურეშიძე, თ .ხმელიძე მ. მოდებაძე ფ. ვერულაშვილი გ. ქავთარია. ხე–ლითონის უირიბნო სამკუთხა წამწის გაანგარიშება და კონსტრუირება. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. .

ფ. ვერულაშვილი, თ. ხმელიძე. ხისა და პლასტმასის სამშენებლო კონსტრუქციების პრაქტიკუმი. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. 978-99940-956-1-2.

თ. ხმელიძე, ა.სოხაძე, ა.გუგუციძე, ლ.ფურცხვანიძე, გ.გუგუციძე. ხისა და პლასტმასის სამშენებლო კონსტრუქციების პრაქტიკუმი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN978-99940-9546-1-2.

ვ. ღვლიღვაშვილი, ცხვედაძე ზ.. ხორცის შენახვა და გადამუშავება სახლის პირობებში . დამხმარე სახელმძღვანელო, თბილისი. 2007წ. 84 გვ. .