სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

З. Квиникадзе. КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА. სილაბუსი. 2013წ. კოდი CGRAB05GA1-P.

Т. Цинцадзе, Н. Киласониа, И. Гвелесиани, А.П.Нариманидзе, М.А.Мдивани, Е.М.Шилакадзе. Координационные соединения железа с гидразидами пиридинкарбоновых кислот и производными гидразида изоникотиновой кислоты. Технический Университет Тбилиси. 2013წ. .

И. Каландадзе, Гигинеишвили А.В. Чихладзе Г.Г.. Краткий курс общей физики (Вторая часть). Утверждено редакционно-изуательским советом ГТУ. Издательство дом «Техничес-кий университет» 2009. 2017წ. .

И. Каландадзе, А. Гигинеишвили, Г. Чихладзе. Краткий курс общей физики (Вторая Часть)). . Утверждено редакционно-издательским советом ГТУ. Издательство дом Технический Университет 2009. 2009წ. .

И. Каландадзе, Гигинеишвили А.В. Чихладзе Г.Г.. Краткий курс общей физики (Первая часть. Утверждено редакционно-изательским советом ГТУ. Издательство дом «Техничес-кий университет» . 2009. 2016წ. .

И. Каландадзе, А. Гигинеишвили, Г. Чихладзе. Краткий курс общей физики (Первая Часть). Утверждено редакционно-издательским советом ГТУю Издательство дом Технический Университет 2009. 2009წ. .

თ. შეროზია. Лабораторный практикум по "работа в ВЦ". ГПИ им В.И.Ленина. 1983წ. .

И. Абуладзе. Лабораторный практикум по программированию . Технический университет. 2005წ. ISBN 99940-40-99-5.

Абуладзе И.. Лабораторный практикум по программированию. Технический университет. 2005წ. ISBN 99940-40-99-5.

Г. Гогичаишвили. Лекции по дискретной математике,Часть I. თბილისი, Изд. ГПИ. 1980წ. .

С. Ломинадзе. Лекции по философии,антропологии. Технический университет. 2006წ. 99940-48-72-4.

ა. ედიბერიძე, Абуашвили Э., Абесадзе Э., Тедешвили Л., Овсянников К.. Маркетинговая игра. Методические указания по проведению практических работ.. "Технический университет". 41 стр.. 2009წ. .

თ. ობგაძე, ზ. წვერაიძე. Математическое моделирование в экономике. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. 99940-57-28-6.

ვ. ხარიტონაშვილი. Методика определения стоймости АТС (на груз. языке). . 2006წ. .

Дж. Дочвири, Джавахишвили Галина Ираклиевна. Методические указания по лабораторным работам: Моделирование динамических режимов систем управления электроприводов в программе MATLAB. Тбилиси, изд. ,, Технический университет“. 2014წ. .

И. Хомерики. Методические погрешности в цифровых измерителях электрической мощности и энергии при равномернных отсчетах мгновенных значении входных сигналов. Институт проблем управления РАН. Москва. 1997წ. .