სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ცირეკიძე, ა.გიგინეიშვილი, თ. ბჟალავა. “დამხმარე სახელმძღვანელო ტესტირებისათვის ზოგად ფიზიკაში“. . 2017წ. .

ქ. კოტრიკაძე. “მართვის სისტემების ელემენტები და მოწყობილობები”ამოცანათა კრებული. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-412-4.

ნ. კარბელაშვილი. “მულტიმედია და ვებ-დიზაინი” ნაწილი I, Adobe Photoshop, ტესტებით . დისტანციური სწავლება, http://edu.internet-academy.org.ge/.. 2002წ. .

ნ. კარბელაშვილი. “მულტიმედია და ვებ-დიზაინი” ნაწილი II, Adobe Image Ready, ტესტებით. დისტანციური სწავლება, http://edu.internet-academy.org.ge/. 2002წ. .

ქ. კოტრიკაძე. “ორტაქტა მაგნიტური მაძლიერებლის დაპროექტება”. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-413-4.

მ. ცირეკიძე, .ა. გიგინეიშვილი, მ. თაქთაქიშვილი, თ. ბჟალავა. “ტესტური დავალებების ნიმუშები ზოგად ფიზიკაში (მექანიკა, მოლეკულური ფიზიკის და თერმოდინამიკის საფუძვლები). საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ელ.სახელმძღვანელო. 2010, გვ. 1-30.

ქ. კოტრიკაძე. “ჰერსტის მაჩვენებელის გამოთვლა ვალუტის კურსისთვის”,. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-509-4.

ლ. ბერიძე, მ. ჭიპაშვილი, დ. მუჯირიშვილი, ლ. ტატუნაშვილი. ”მიკროეკონომიკა”, დამხმარე სახელმძღვანელო. I გამოცემა, 353 გვ.. გამომც. „უნივერსალი“. . 2007წ. .

ლ. ბერიძე, მ. ჭიპაშვილი, დ. მუჯირიშვილი, ლ. ტატუნაშვილი. ”მიკროეკონომიკა”, სასწავლო-პრაქტიკული სახელმძღვანელო. II შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა. 334 გვ.. გამომც. „უნივერსალი“. . 2008წ. .

ი.გოცირიძე და სხვები. „ბიოსამედიცინო გაზომვები და გარდამქმნელები CleveMed Lab Systems”; . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“,. 2012წ. 615.47(077).1.

მ. წიკლაური, ი.გოცირიძე და სხვები. „ბიოსამედიცინო გაზომვები და გარდამქმნელები CleveMed Lab Systems”; მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოებისთვის; . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“,. 2012წ. 615.47(077).1.

ნ. ჯოჯუა, ზ. ჯოჯუა, ე. ბოჭორიძე. „დაპროგრამების მანქანურორიენტირებული ენები“, I ნაწილი (მეორე რედაქცია). "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. ISBN 978-9941-14-843-9 , 134 გვ.

ლ. ბერიძე, მ. ჭიპაშვილი. „ეკონომიკის საფუძვლები“, 675 გვ.. გამომც. „უნივერსალი“. . 2015წ. .

მ. შენგელია, გ. ქევანიშვილი გ. ჯანდიერი ლ. ჭაბუკიანი. „ელექტროობისა და მაგნეტიზმის ზოგიერთი საკითხი“ნაბეჭდი. დამხმარე სახელმძღვანელო „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 1998წ. თბილისი. 0წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. „ენერგობაზრის მართვა“, .. საგამომცემლო სახლი „ტექ. უნივერსიტეტი“. 2011წ. .

ლ. ბერიძე, მ. ჭიპაშვილი,, დ. მუჯირიშვილი, ლ. ტატუნაშვილი. „მაკროეკონომიკა”, სასწავლო პრაქტიკული სახელმძღვანელო. I გამოცემა, 367 გვ.. გამომც. „უნივერსალი“. . 2008წ. .

ლ. ბერიძე, მ. ჭიპაშვილი, დ. მუჯირიშვილი. „მაკროეკონომიკა”, სასწავლო-პრაქტიკული სახელმძღვანელო. II შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა. 448 გვ. . გამომც. „უნივერსალი“. . 2010წ. .

თ. ბაქანიძე, ბენიძე თ. „მეღვინეობა და სომელიეს საქმიანობა“ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. სტუ-ს ბიბლიოთეკის შიფრი: CD 2796, გვ.104.

ზ. ძლიერიშვილი. „მოსამართლის სამაგიდო წიგნი“ . . 2003წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. „მოსამართლის სამაგიდო წიგნი“ . . 2007წ. თბილისი.