სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  17 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. შენგელია, გ. ქევანიშვილი გ. ჯანდიერი ლ. ჭაბუკიანი. „ელექტროობისა და მაგნეტიზმის ზოგიერთი საკითხი“ნაბეჭდი. დამხმარე სახელმძღვანელო „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 1998წ. თბილისი. 0წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. „ენერგობაზრის მართვა“, .. საგამომცემლო სახლი „ტექ. უნივერსიტეტი“. 2011წ. .

ლ. ბერიძე, მ. ჭიპაშვილი,, დ. მუჯირიშვილი, ლ. ტატუნაშვილი. „მაკროეკონომიკა”, სასწავლო პრაქტიკული სახელმძღვანელო. I გამოცემა, 367 გვ.. გამომც. „უნივერსალი“. . 2008წ. .

ლ. ბერიძე, მ. ჭიპაშვილი, დ. მუჯირიშვილი. „მაკროეკონომიკა”, სასწავლო-პრაქტიკული სახელმძღვანელო. II შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა. 448 გვ. . გამომც. „უნივერსალი“. . 2010წ. .

თ. ბაქანიძე, ბენიძე თ. „მეღვინეობა და სომელიეს საქმიანობა“ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. სტუ-ს ბიბლიოთეკის შიფრი: CD 2796, გვ.104.

ზ. ძლიერიშვილი. „მოსამართლის სამაგიდო წიგნი“ . . 2003წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. „მოსამართლის სამაგიდო წიგნი“ . . 2007წ. თბილისი.

ქ. კვესელავა, თინათინ კაიშაური, მერი მაღალაშვილი, ლიანა თედეშვილი. „პრაქტიკული კურსი კომპიუტერულ გრაფიკაში“ მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად . . 2012წ. .

გ. ელიავა, გ. ელიავა, თ. ცინცაძე, მ. ჩიქავა. „პრაქტიკუმი ქიმიურ–ფარმაცევტული ქარხნების მოწყობილობათა გაანგარიშებაში ცხრილური რედაქტორის MS Excel-ის გამოყენებით“, ნაწილი 1 . დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ფარმაციის სპეციალობების სწავლების მეორე საფეხურის – მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. გამომცემლობა „გიორგიკა“, თბ., 2016.. 2016წ. 1-36.

გ. ელიავა, თ. ცინცაძე, მ. ჩიქავა. „პრაქტიკუმი ქიმიურ–ფარმაცევტული ქარხნების მოწყობილობათა გაანგარიშებაში ცხრილური რედაქტორის MS Excel-ის გამოყენებით“, ნაწილი 1 . გამომცემლობა „გიორგიკა“, თბ., 2016, განკუთვნილია ფარმაციის სპეციალობების სწავლების მეორე საფეხურის – მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.. 2016წ. 1-36.

გ. ელიავა, გ. ელიავა, თ. ცინცაძე, მ. ჩიქავა. „პრაქტიკუმი ქიმიურ–ფარმაცევტული ქარხნების მოწყობილობათა გაანგარიშებაში ცხრილური რედაქტორის MS Excel-ის გამოყენებით“, ნაწილი 1 . გამომცემლობა „გიორგიკა“, თბ., 2016, განკუთვნილია ფარმაციის სპეციალობების სწავლების მეორე საფეხურის – მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.. 2016წ. 1-36.

გ. ელიავა, გ. ელიავა, თ. ცინცაძე, მ. ჩიქავა. „პრაქტიკუმი ქიმიურ–ფარმაცევტული ქარხნების მოწყობილობათა გაანგარიშებაში ცხრილური რედაქტორის MS Excel-ის გამოყენებით“, ნაწილი 1 . გამომცემლობა „გიორგიკა“, თბ., 2016, განკუთვნილია ფარმაციის სპეციალობების სწავლების მეორე საფეხურის – მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.. 2016წ. 1-36.

გ. ელიავა. „პრაქტიკუმი ქიმიურ–ფარმაცევტული ქარხნების მოწყობილობათა გაანგარიშებაში ცხრილური რედაქტორის MS Excel-ის გამოყენებით“, ნაწილი 1 . გამომცემლობა „გიორგიკა“, თბ., 2016, განკუთვნილია ფარმაციის სპეციალობების სწავლების მეორე საფეხურის – მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.. 2016წ. .

გ. ელიავა, თ. ცინცაძე. „პრაქტიკუმი ქიმიურ–ფარმაცევტული ქარხნების მოწყობილობათა გაანგარიშებაში ცხრილური რედაქტორის MS Excel-ის გამოყენებით“, ნაწილი 2 . დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ფარმაციის სპეციალობების სწავლების მეორე საფეხურის – მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. გამომცემლობა „გიორგიკა“, თბ., 2017.. 2017წ. .

თ. ბაქანიძე. „სათამაშო ბიზნესი“ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. სტუ–ს ბიბლიოთკის შიფრი: CD 2796 გვ. 61.

ზ. ძლიერიშვილი. „უდავო წარმოება საქართველოს ახალი სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით“ . თსუ-ს გამომცემლობა. 1998წ. გვერდი 1-65, თბილისი.

თ. კვარაცხელია, ნ. ჩხაიძე, რევაზ დანელია. „უმაღლესი მათემატიკის მოკლე კურსი“. საქ. აგრარული უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა (ელექტრონული ვერსია). 2007წ. .