სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  10 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. კვესელავა, თინათინ კაიშაური, მერი მაღალაშვილი, ლიანა თედეშვილი. „პრაქტიკული კურსი კომპიუტერულ გრაფიკაში“ მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად . . 2012წ. .

გ. ელიავა, გ. ელიავა, თ. ცინცაძე, მ. ჩიქავა. „პრაქტიკუმი ქიმიურ–ფარმაცევტული ქარხნების მოწყობილობათა გაანგარიშებაში ცხრილური რედაქტორის MS Excel-ის გამოყენებით“, ნაწილი 1 . დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ფარმაციის სპეციალობების სწავლების მეორე საფეხურის – მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. გამომცემლობა „გიორგიკა“, თბ., 2016.. 2016წ. 1-36.

გ. ელიავა, თ. ცინცაძე, მ. ჩიქავა. „პრაქტიკუმი ქიმიურ–ფარმაცევტული ქარხნების მოწყობილობათა გაანგარიშებაში ცხრილური რედაქტორის MS Excel-ის გამოყენებით“, ნაწილი 1 . გამომცემლობა „გიორგიკა“, თბ., 2016, განკუთვნილია ფარმაციის სპეციალობების სწავლების მეორე საფეხურის – მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.. 2016წ. 1-36.

გ. ელიავა, გ. ელიავა, თ. ცინცაძე, მ. ჩიქავა. „პრაქტიკუმი ქიმიურ–ფარმაცევტული ქარხნების მოწყობილობათა გაანგარიშებაში ცხრილური რედაქტორის MS Excel-ის გამოყენებით“, ნაწილი 1 . გამომცემლობა „გიორგიკა“, თბ., 2016, განკუთვნილია ფარმაციის სპეციალობების სწავლების მეორე საფეხურის – მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.. 2016წ. 1-36.

გ. ელიავა, გ. ელიავა, თ. ცინცაძე, მ. ჩიქავა. „პრაქტიკუმი ქიმიურ–ფარმაცევტული ქარხნების მოწყობილობათა გაანგარიშებაში ცხრილური რედაქტორის MS Excel-ის გამოყენებით“, ნაწილი 1 . გამომცემლობა „გიორგიკა“, თბ., 2016, განკუთვნილია ფარმაციის სპეციალობების სწავლების მეორე საფეხურის – მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.. 2016წ. 1-36.

გ. ელიავა. „პრაქტიკუმი ქიმიურ–ფარმაცევტული ქარხნების მოწყობილობათა გაანგარიშებაში ცხრილური რედაქტორის MS Excel-ის გამოყენებით“, ნაწილი 1 . გამომცემლობა „გიორგიკა“, თბ., 2016, განკუთვნილია ფარმაციის სპეციალობების სწავლების მეორე საფეხურის – მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.. 2016წ. .

გ. ელიავა, თ. ცინცაძე. „პრაქტიკუმი ქიმიურ–ფარმაცევტული ქარხნების მოწყობილობათა გაანგარიშებაში ცხრილური რედაქტორის MS Excel-ის გამოყენებით“, ნაწილი 2 . დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ფარმაციის სპეციალობების სწავლების მეორე საფეხურის – მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. გამომცემლობა „გიორგიკა“, თბ., 2017.. 2017წ. .

თ. ბაქანიძე. „სათამაშო ბიზნესი“ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. სტუ–ს ბიბლიოთკის შიფრი: CD 2796 გვ. 61.

ზ. ძლიერიშვილი. „უდავო წარმოება საქართველოს ახალი სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით“ . თსუ-ს გამომცემლობა. 1998წ. გვერდი 1-65, თბილისი.

თ. კვარაცხელია, ნ. ჩხაიძე, რევაზ დანელია. „უმაღლესი მათემატიკის მოკლე კურსი“. საქ. აგრარული უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა (ელექტრონული ვერსია). 2007წ. .