სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

თ. ხუციშვილი, ხუციშვილი ო., ფაილოძე ნ., კაიშაური თ., ქაშიაშვილი ზ.. ინფორმატიკა. ნაწილი I. ტექსტური რედაქტორი. ელექტრონული ცხრილები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. ISBN 99940-40-46-4.

ი. ჩხეიძე, ზ. აზმაიფარაშვილი. ინფორმაციის ციფრული დამუშავების მეთოდები. სტუ. 2017წ. 978-9941-20-786-0.

გ. ჯოლია, ჩახვაშვილი დავითი. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზარი (ლექციების კურსი, ელვერსია) CD 451, სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი:681.301(02)/10. . 2011წ. .

ნ. ოთხოზორია. ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძვლები.. გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2009წ. .

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. ისრული გადამყვანის გაანგარიშება და დაგეგმარება. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2009წ. ISBN 978-9941-14-710-4, 55 გვ..

მ. გუდიაშვილი, ლ. ბოჭორიშვილი. კაპიტალდაბანდებების ეკონომიკური შეფასების მეთოდები ენერგეტიკაში(დამხმარე სახელმძღვანელო). გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2011წ. 978-9941-14-922-1.

ნ. მსხილაძე, ზ. ეზუგბაია, ა.ეზუგბაია, ი.ირემაშვილი. კედლების და იატაკების მოპირკეთების ტექნოლოგია ხელოვნური და ბუნებრივი ქვის მასალებით. . სტუ. 2006წ. .

თ. სანიკიძე. კლდეში ნაკვეთი ქალაქი (ნარკვევი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიიდან – ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე). უნივერსალი. 2008წ. .

მ. ზუბიაშვილი, ჯ.კანკაძე. კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. გვ225..

გ. დგებუაძე. კომპიუტერული ლაბორატორიული სამუშაოები ძალურ ელექტრონულ მოწყობილებებსა და სისტემებში. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2011წ. .

ნ. მჭედლიშვილი, ვ. სესაძე. კომპიუტერული მოდელირების სისტემა Maple და დაპროგრამება M-ენაზე. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2006წ. ISBN 99940-56-44-1.

ნ. მჭედლიშვილი, ვ. სესაძე. კომპიუტერული მოდელირების სისტემა MATLAB. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2006წ. ISBN 99940-56-38-7.

ნ. ნოზაძე, გ.ჩიტაიშვილი. კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა AutoCAD 2010 მეორე ნაწილი. . 2011წ. ISBN 978-9941-14-905-4 ISBN 978-9941-14-982-5 გვ. 134 დეპონირების N4867.

ო. გელაშვილი, ჯ. ხმიადაშვილი, ვ. ლეკიაშვილი. კომპლექსური ავტოსატრანსპორტო საწარმოს ტექნიკური ბაზის ტექნოლოგიური დაპროექტება.. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, გვ. 107. 2005წ. ISBN 99940-40-93-6. .

თ. ამყოლაძე, გ. ამყოლაძე, ნ.გიორგიშვილი, გ. ლომსაძე-კუჭავა. კონკურენტუნარიანობა ხარისხისა და პროექტის მენეჯმენტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2009წ,. 2009წ. .

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, ლაღუნდარიძე, ზამბახიძე, ჭურჭელაური. კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა. ს.ტ.უ.. 2009წ. 978-9941-14-318-2.

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, წიქარიშვილი, ლაღუნდარიძე. კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა, მეთობური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად (II ნაწილი). ს.ტ.უ.. 2001წ. isbn 99928-78-35-5, .

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე, გ.ლაღუნდარიძე, გ.მეტრეველი. კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა, მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად (II ნაწილი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მეთოდური მითითებები. 2001წ. ISBN 99928-78-35-5.

მ. მანჯავიძე, ლ.ზამბახიძე, ბ.ჭურჭელაური. კონსტრუქციების დაცვის პასიური და აქტიური სისტემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი დამხმარე სახელმძღვანელო. წ. .

რ. გიორგობიანი, რ. ჭყოიძე, ი. სტეფნაძე.. კონტურით სახსრულად დაყრდნობილი მართკუთხა ფირფიტისათვის გრინის ფუნქციის აგება ენერგეტიკული მეთოდის გამოყენებით.. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. .