სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ლ. ავალიშვილი. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად რკინაბეტონის და ქვის კონსტრუქციების კურსში. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2003წ. 99940-14-03-X.

ნ. რაზმაძე. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად ელექტროუსაფრთხოებაში.. სტუ. 2006წ. .

ნ. ნოზაძე, მ.ძიძიგური. მეთოდური მითითებები მანქანური გრაფიკის პირველი ლაბორატორიული პრაქტიკუმის შესასწავლად . სტუ სტამბა. 1987წ. გვ.44.

თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. მეთოდური მითითებები მშენებლობის კომპიუტერულ დაპროექტებაში მოსახმარად სამშენებლო სპეციალობის სტუდენტებისტვის. საქ. ტექნ. უნივერსტიტეტი. 2011წ. .

ზ. კვინიკაძე, შენგელია გიორგი. მეთოდური მითითებები მხაზველობით გეომეტრიაში. ჩ რ დ ი ლ ე ბ ი . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-14-818-7.

მ. დემეტრაშვილი . მეთოდური მითითებები საამწყობო ერთეულის დეტალების ესკიზებისა და საერთო ხედის ნახაზის შესადგენად. სპი სტამბა. 1986წ. გვ.130.

ე. თევზაძე. მეთოდური მითითებები სადიპლომო პროექტის შესასრულებლად ლანდშაფტურ არქიტექტურაში თემაზე . სტუ . 1992წ. .

ი. მურღულია. მეთოდური მითითებები საზოგადოებრივიშენობების საკურსო პროექტის შესასრულებლად. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978–9941–14–569–8.

მ. ტურძელაძე, ზ.ქარუმიძე. მეთოდური მითითებები საკურსო გეგმარის შესასრულებლად ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობათა ტექნოლოგიაში. შპს "მედიასერვისი". 2006წ. ISBN 99940-0-988-5.

მ. ტურძელაძე, ზ. ქარუმიძე. მეთოდური მითითებები საკურსო გეგმარის შესასრულებლად ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობათა ტექნოლოგიაში – . სტამბა შპს 'მედია–სერვისი. 2006წ. ISBN 99940-67-45-1.

ნ. სამსონია, მ.გუდიაშვილი. მეთოდური მითითებები საკურსო პროექტის შესასრულებლად საგანში „მენეჯმენტის საფუძვლები“ . გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2003წ. .

ზ. ბაიაშვილი, ძიძიგური გ. და სხვ.. მეთოდური მითითებები საკურსო სამუშაოების შესასრულებლად გამოთვლითი ტექნიკისა და პროგრამირების კურსში.. თბილისი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, . 1989წ. 27 გვ..

ნ. რაზმაძე, ზ.ძოძიშვილი. მეთოდური მითითებები საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად ელექტროუსაფრთხოებაში. სტუ. 2006წ. .

თ. ჭანტურია. მეთოდური მითითებები სამშენებლო გენერალური გეგმის ელემენტების ანგარიშისათვის. თბილისი მ. კოსტავა 77. 1991წ. №205.

შ. ნემსაძე, ნემსაძე სიმონ, ძელური დევი, წეროძე ზურაბ, ჯაში ნინო. მეთოდური მითითებებილაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად ელექტრული წრედების თეორიაში (მეორე ნაწილი). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

შ. ნემსაძე, ს. ნემსაძე, ცხომელიძე გურამ, ძელური დევი, წეროძე ზურაბ, ჯაში ნინო. მეთოდური მითითებებილაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად ელექტრული წრედების თეორიაში (პირველი ნაწილი). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

თ. ჭანტურია, მ ადეიშვილი. მეთოდური რეკომენდაციები. თბილისი მ. კოსტავა 77. 1991წ. №206.

თ. ჭანტურია, ე. მეძმარიაშვილი. მეთოდური რეკომენდაციები საქმიანი თამაშების ჩასატარებლად თემაზე სამმართველოსუფროსის შერჩევა დ ა დაწინაურებაა. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1991წ. თბილისი.

მ. გუდიაშვილი. მენეჯერული ეკონომიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. 978-9941-20-457-9.