სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Шерозия. Программа и методические указания производственной практики. Издательство ГПИ им.В.И.Ленина. 1976წ. .

С. Почовян. Проектирование автоматизированных систем управления (методические указания для курсовой работы). თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-482-0.

С. Почовян. Проектирование автоматизированных систем управления (часть I). თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-556-8.

С. Почовян. Проектирование автоматизированных систем управления (часть II). თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-673-2.

С. Почовян. Проектирование автоматизированных систем управления. Конспект лекций. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 1997წ. .

С. Почовян. Проектирование автоматизированных систем управления. Методические указания (для практической работы). თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-554-4.

С. Почовян, Г. Майсурадзе. Проектирование баз данных. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2018წ. ISBN 978-9941-14-553-7 (CD-4100).

С. Почовян, Г. Маисурадзе. Проектирование баз данных. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN 978-9941-14-032-7.

С. Почовян, Г. Маисурадзе. Проектирование баз данных. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-553-7 (CD-94).

Г. Гогичаишвили, С. Почовян. Проектирование баз данных (методические указания для курсовой работы). თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN 978-9941-14-110-2.

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Проектирование баз данных (методические указания для курсовой работы). თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN 978-9941-14-110-2.

Г. Гогичаишвили, С. Почовян. Проектирование баз данных (методические указания для практической работы). თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN 978-9941-14-181-2.

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Проектирование баз данных (методические указания для практической работы). თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN 978-9941-14-181-2.

М. , М.Г. Цинцадзе Н.Г. Гегешидзе Н.О. Киласония. Рабочая тетрадь для лабораторных работ по общей химии. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

Н. Гегешидзе, М.Г.Цинцадзе Н.О.Киласония М.М.Мамисеишвили. Рабочая тетрадь для лабораторных работ по общей химии. Груз. технический университет. 2014წ. ISBN978-9941-20-493-7.

М. Цинцадзе, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, მ.მამისეიშვილი. Рабочая тетрадь для лавораторных равот по общей химии (методические указания) . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2014წ. .

Н. Киласониа, ნ.გეგეშიძე, მ.მამისეიშვილი. Рабочая тетрадь по общей химии (методические указания). გამომც. ‘საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2014წ. ISBN 978-9941-20-493-7.

რ. სვანიძე, Р.Н. Гелашвили , З.М. Чачанидзе . Расчет конструктивных и электрических параметров линии связи. Учебное пособие, ГТУ. 1991წ. .

Л. Зурабишвили, Бацикадзе И. В.. Решение некоторых позиционных и метрических задач с использованием класических методов преобрования эпюра . Грузинский технический университет, Тбилиси, 2008, гриф ГТУ.. 2008წ. Тбилиси, .

Р. Гогиберидзе, Садагашвили М. Сборник тестов общих способностей (вербальная часть). „Технический университет“. 2010წ. ISBN 978-9941-0-2359-0.