სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, გაჩეჩილაძე ლია. მონაცემთა ბაზები III ნაწილი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. 978-9941-14-074-7.

ლ. იტრიაშვილი. მრავალმიზნობრივი პოლიმინერალური კომპოზიტი (მიღების და გამოყენების ტექნოლოგიები). მეცნიერება. 2008წ. .

მ. ამირგულაშვილი, თ. გრიგოლია. მსოფლიო პოლიტიკის ისტორიისა და გეოპოლიტიკის საკითხები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-520-9.

ნ. მეფარიშვილი. მყარი საწვავი წიაღისეულის (კაუსტობიოლითების) კვლევის მეთოდები. შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978-999-40-955-4-4.

ნ. კუციავა, გ. ცინცაძე, ა. სარუხანიშვილი, თ. წივწივაძე. მყარი სხეულების ქიმია . II ნაწილი (დამხმარე სახელმძღვანელო). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2006წ. 66 გვ.

თ. ჭანტურია, მ.ჭანტურია. მშენებლობის განვითარება საქარტველოში. ტექნიკური უნივერსიტეტი,თბილისი კოსტავას 77. 1999წ. .

კ. ჯინჭარაძე. მშენებლობის მენეჯმენტში ქსელური დაგეგმვა. სტუ–ს გამომცემლობა . 2009წ. .

ჯ. ჩოგოვაძე, მ.ტყემალაძე, ა.ყუბანეიშვილი. მშენებლობის ორგანიზაციისა და სამუშაოთა წარმოების პროექტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2002წ.. 0წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, ხათუნა გიორგაძე. მცირე ბიზნესი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-701-8.

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე. მხაზველობითი გეომეტრიისა და ხავის ტესტები. პრაქტიკუმი. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2007წ. 978-99940-57-90-0.

თ. შარაბიძე. მხაზველობითი გეომეტრიისა და ხაზვის ტესტები . (პრაქტიკუმი). საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. ISBN 978-99940-57-90-0.

გ. ტაბატაძე, რ.თევზაძე,გ.მახარაძე,გბერაია, საყვარელიძე,თგაბეხაძე. ნავთობგაძის კომპლესის საწარმოთა მენეჯმენტი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2002წ. .

გ. ტაბატაძე, თშაქარაშვილი, მ ანდღულაძე. ნავთობის მრეწველობის განვითარება და მისი ბიზნესი საქართვლოში. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, . 2002წ. .

ნ. კუციავა, თ.შაქარაშვილი. ნავთობის მრეწველობის განვითარების მოკლე ისტორიული ცნობები. სტუ,თბილისი. 2013წ. გვ.93.

თ. გერკეული. ნამზადების დაპროექტება და წარმოება. სპი, თბილისი . 2005წ. ISBN 999 40040-31-6, 49 გვ.

თ. გერკეული, ნ. ბაქრაძე. ნამზადების დაპროექტება და წარმოება (ლაბორატორიული სამუშაოები). ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2009წ. ISBN 978-9941-14-624-4, 67 გვ.

ე. გვენეტაძე, რ. რუხაძე. ნატო(NATO) საერთაშორისო ურთიერთობებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-691-6.

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე, null. ნახაზების შესრულება პერსონალური კომპიუტერით. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2008წ. 978 99941-14-040-2.