სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

თ. ბაციკაძე, ა.ბუქსიანიძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. მასალათა გამძლეობის ცნობარი. საქ. ტექნ. უნივერსტიტეტი. 2009წ. .

ნ. მურღულია, თ. ბაციკაძე, ა. ბუქსიანიძე, ჯ. ნიჟარაძე. მასალატა გამძლეობის ცნობარი. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .

თ. მელქაძე, კრუგლიაკი იაკოვი, ბოგველიშვილი ზურაბ. მაშველი სამუშაოების ორგანიზაცია და წარმოება სტიქიური უბედურებების, ავარიების და კატასტროფების დროს.. საქ.სტატსახკომის გამომცემლობა. 1990წ. უე 03607.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, სულაძე სულხანი, ტეფნაძე ავთო, კვირიკაშვილი გოჩა, ომიაძე ზაზა. მაცივარი მანქანები (დგუშიანი კომპრესორები). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978–9941–14–277–2.

გ. ელიავა. მედიცინის ისტორიის ფურცლებიდან. მოკლე ნარკვევები გამოჩენილ ადამიანთა ცხოვრებიდან და მოღვაწეობიდან . დამხმარე სახელმძღვანელო დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამედიცინო სპეციალობების სტუდენ-ტებისათვის, თბილისი, 2010. 2010წ. 1-28.

ზ. კვინიკაძე, ი. ბაციკაძე. მეთოდური მითითება გეომეტრიული ფიგურების მოდელირებისათვის, კომპიუტერული პროგრამა Auto CAD 2008-ის გამოყენებით. საგამომცემლო სახლი ’’ტექნიკური უნივერსიტეტი’’. 2010წ. 978-9941-14-818-7.

ლ. კახიანი, ჯ.ესაიაშვილი, ზ.ხიდირბეგიშვილი, დ.ვარდიაშვილი, ა.ლებანიძე. მეთოდური მითითება მონოლითური სართულთშორისი რკინაბეტონის გადახურვის გაანგარიშებისათვის (მეორე გამოცემა). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN978-9941-14-881-1.

მ. მაისურაძე, თევზაძე ნანული, ჭანტურია თამარი. მეთოდური მითითებები არქიტექტურაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-14-860-6.

ნ. თევზაძე, მ. მაისურაძე, თ. ჭანტურია. მეთოდური მითითებები არქიტექტურაში პროფესიული უმაღლესი განათლების სწავლების პროგრამით დაინტერესებული აბიტურიენტებისა და სტუდენტებისათვის . "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. .

გ. მიქიაშვილი, მზია მილაშვილი. მეთოდური მითითებები არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის.. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-544-5.

გ. მიქიაშვილი, მზია მილაშვილი. მეთოდური მითითებები არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის მაგისტრებისათვის.. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-328-1.

ზ. კვინიკაძე. მეთოდური მითითებები გეომეტრიული ფიგურების აგებისათვის, კომპიუტერული პროგრამა Auto CAD 2008-ის გამოყენებით (მეორე რეიტინგული წერა). . საგამომცემლო სახლი ’’ტექნიკური უნივერსიტეტი’’. . 2010წ. 978-9941-14-817-0..

ზ. კვინიკაძე. მეთოდური მითითებები გეომეტრიული ფიგურების აგებისათვის, კომპიუტერული პროგრამა Auto CAD 2008-ის გამოყენებით (პირველი რეიტინგული წერა). საგამომცემლო სახლი ’’ტექნიკური უნივერსიტეტი’’. 2010წ. 978-9941-14-816-3.

ს. ნემსაძე. მეთოდური მითითებები ვირტუალური ლაბორა¬ტორიული სამუშაოების ჩასატარებლად ელექტრუ¬ლი წრედების თეორიაში (მეორე ნაწილი). საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, გვ.58. 2007წ. ISBN978-99940-956-4-3.

გ. ცხომელიძე, შ.ნემსაძე, ს,ნემსაძე, დ,ძელური. მეთოდური მითითებები ვირტუალური ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად ელ. წრედების თეორიაში. სტუ-ს გამომცემლობა, 52გვერდი. 2007წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ი.აბულაძე, ვ.წვერავა. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად GPSS WORLD-ში. სტუ, 104 გვ.. 2008წ. .

ზ. ბაიაშვილი, წვერაიძე ზ.. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუ-შაოების შესასრულებლად “ინფორმატიკისა და კომპიუ-ტერული ტექნოლოგიების საფუძვლების“ კურსში.. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2002წ. 25 გვ..

ზ. ბაიაშვილი, მაჭარაძე თ.,, ქუთათელაძე ა.. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად ეგმ “ისკრა-1256”-ზე გამოთვლითი ტექნიკისა და პროგრამირების კურსში. თბილისი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, . 1988წ. .