სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. თოფურია, გიორგი ელიავა, თამარ ცინცაძე, პავლე კასრაძე, რუსუდან მჟავანაძე, მარიამ ბალაშვილი, ეკატერინე თოფურია. ადამიანის ორგანიზმზე ელექტრომაგნიტური გამოსხივების სამკურნალო მოქმედების მექანიზმები. სამედიცინო სპეციალობების სტუდენტებისთვის. . "გეორგიკა". თბილისი. 2017წ. გვ. 1-87.

გ. გაბაიძე, მ. ბახია, ა. მანჯავიძე, დ. ბაიდაური. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი. გამომც. „საზოგადოება ცოდნა“, თბ. 2010 წ.. 2010წ. .

თ. დევიძე, ავტორთა კოლექტივი ნ. პაიჭაძის ხელმძღვანელობით. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი. სამთავისი. 2009წ. ISBN 978-9941-0-1539-7.

მ. ვანიშვილი, მექვაბიშვილი ავთანდილ. ადგილობრივი საბიუჯეტო სისტემა და ფინანსური მენეჯმენტი. საქართველოს საერთაშორისო კავშირი „საზოგადოება ცოდნა. 2006წ. 99940-0-007-1.

თ. მელქაძე, გრიგოლაშვილი ვანო. ადრეული გაფრთხილების სისტემები. ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსათვის გამომცემლობა. 2012წ. .

ო. შონია, გ. გოგიჩაიშვილი, ი. ქართველიშვილი. ავტომატიზებული მართვის მოდელები. სტუ, დამხმარე სახელმძღვანელო, თბილისი გვ 106 . 2004წ. .

გ. გოგიჩაიშვილი, ო. შონია, ი. ქართველიშვილი. ავტომატიზებული მართვის მოდელები. საკონტროლო ამოცანათა კრებული. თბილისი, "ტექნიკერი უნივერსიტეტი". 2004წ. 99940-35-04-5.

მ. კაშიბაძე, გ.გოგიჩაიშვილი,გ.სურგულადზე,დ.გულუა. ავტომატიზებული მართვის მოდელები:პეტრის ქსელები. ელექტრონული. 2005წ. .

g.gogiCaiSvili, g.surguladze, d.gulua. ავტომატიზებული მართვის მოდელები:პეტრის ქსელები. . 2005წ. ელექტრონული სახელმძღვანელო.

ნ. ნათბილაძე, ჯ.უფლისაშვილი. ავტომატიზირებული კომპლექსები პოლიგრაფიაში.. ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2012წ. .

ნ. მაღლაკელიძე, ლ.ნონიკაშვილი. ავტომატიკა და მართვის ავტომატიზებული სისტემები. გამომცემლობა ,, ტექნიკური უნივერსიტეტი".. 2006წ. ISBN 99940-56-43-3.

გ. კიკოლაშვილი. ავტომატიკის ელექტრომექანიკური აპარატები. სტუ, 621.300.5(02) / 15 , 32 გვ. 2012წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი. ავტომატური ტრანსმისიის შესახებ. . 2013წ. 978-9941-0-5171-5.

ზ. ხოკერაშვილი, ნანა მაჭავარიანი, ზურაბ ძოძიშვილი, ანატოლი ნევეროვი. ავტომატური ქრობის საშუალე-ბები. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაო-ების შესასრულებლად შრომის უსაფრთხოებაში (მე-3 შევსებუ-ლი და გადამუშავებული გამო-ცემა) . ტექნიკური უნივერსიტე-ტი“, . 2008წ. .

ზ. ბოგველიშვილი, ჯ.იოსებიძე,, ო.გელაშვილი. ავტომობილების საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 89 გვ. . 2009წ. ISBN 978-9941-14-392-2.

ზ. ბოგველიშვილი. ავტომობილის კონსტრუქციული უსაფრთხოების თანამედროვე სისტემები და მოწყობილობები. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 72 გვ. 2010წ. ISBN 978-9941-14-851-4.

ვ. ლეკიაშვილი. ავტომობილის საიმედოობა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2005წ. ISBN 99940-40-95-2.

ვ. ხარიტონაშვილი, გ.წიფურია. ავტომობილის უწესივრობების დიაგნოსტიკა. თბილისი, უნივერსალი,. 2008წ. .

ნ. თოფურია, ო. გელაშვილი. ავტოსარემონტო საწარმოების კომპიუტერული დაპროექტება. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". . 2008წ. ISBN 978-9941-14-081-5. გვ.106.

ო. გელაშვილი, ვ. ჯაჯანიძე, ხ. მღებრიშვილი. ავტოსარემონტო საწარმოების კომპიუტერული დაპროექტება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-081-5 გვ.107.