სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2356 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გოგიჩაიშვილი, ო. შონია, ი. ქართველიშვილი. ავტომატიზებული მართვის მოდელები. საკონტროლო ამოცანათა კრებული. თბილისი, "ტექნიკერი უნივერსიტეტი". 2004წ. 99940-35-04-5.

მ. კაშიბაძე, გ.გოგიჩაიშვილი,გ.სურგულადზე,დ.გულუა. ავტომატიზებული მართვის მოდელები:პეტრის ქსელები. ელექტრონული. 2005წ. .

g.gogiCaiSvili, g.surguladze, d.gulua. ავტომატიზებული მართვის მოდელები:პეტრის ქსელები. . 2005წ. ელექტრონული სახელმძღვანელო.

ნ. ნათბილაძე, ჯ.უფლისაშვილი. ავტომატიზირებული კომპლექსები პოლიგრაფიაში.. ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2012წ. .

ნ. მაღლაკელიძე, ლ.ნონიკაშვილი. ავტომატიკა და მართვის ავტომატიზებული სისტემები. გამომცემლობა ,, ტექნიკური უნივერსიტეტი".. 2006წ. ISBN 99940-56-43-3.

გ. კიკოლაშვილი. ავტომატიკის ელექტრომექანიკური აპარატები. სტუ, 621.300.5(02) / 15 , 32 გვ. 2012წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი. ავტომატური ტრანსმისიის შესახებ. . 2013წ. 978-9941-0-5171-5.

ზ. ხოკერაშვილი, ნანა მაჭავარიანი, ზურაბ ძოძიშვილი, ანატოლი ნევეროვი. ავტომატური ქრობის საშუალე-ბები. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაო-ების შესასრულებლად შრომის უსაფრთხოებაში (მე-3 შევსებუ-ლი და გადამუშავებული გამო-ცემა) . ტექნიკური უნივერსიტე-ტი“, . 2008წ. .

ზ. ბოგველიშვილი, ჯ.იოსებიძე, ო.გელაშვილი. ავტომობილების საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 89 გვ. 2009წ. ISBN 978-9941-14-392-2.

ზ. ბოგველიშვილი. ავტომობილის კონსტრუქციული უსაფრთხოების თანამედროვე სისტემები და მოწყობილობები. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 72 გვ. 2010წ. ISBN 978-9941-14-851-4.

ვ. ლეკიაშვილი. ავტომობილის საიმედოობა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2005წ. ISBN 99940-40-95-2.

ვ. ხარიტონაშვილი, გ.წიფურია. ავტომობილის უწესივრობების დიაგნოსტიკა. თბილისი, უნივერსალი,. 2008წ. .

ნ. თოფურია, ო. გელაშვილი. ავტოსარემონტო საწარმოების კომპიუტერული დაპროექტება. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". . 2008წ. ISBN 978-9941-14-081-5. გვ.106.

ო. გელაშვილი, ვ. ჯაჯანიძე. ავტოსარემონტო საწარმოების კომპიუტერული დაპროექტება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-081-5 გვ.107.

ხ. მღებრიშვილი, ო.გელაშვილი,, ვ. ჯაჯანიძე,, ნ. თოფურია. ავტოსარემონტო საწარმოების კომპიუტერული დაპროექტება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2008წ. თბილისი, სტუ-ს გრიფით. 107 გვ..

ხ. მღებრიშვილი, ხ. მღებრიშვილი, ვ. ჯაჯანიძე, ნ. თოფურია. ავტოსარემონტო საწარმოების კომპიუტერული დაპროექტება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN 978-9941-14-081-5.

ზ. ბოგველიშვილი. ავტოსატრანსპორტო გადაზიდვათა ორგანიზაცია სამოქალაქო თავდაცვის ინტერესებისათვის (მეთოდური მითითებები). თბილისი: საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი, 30 გვ.. 1990წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ვ. ხარიტონაშვილი. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ეკონომიკური ეფექტის განსაზღვრის მეთოდიკა. გამომცემლობა „მეცნიერება“. 2000წ. 999208-51-29-8.

ზ. ბოგველიშვილი, თ.გელაშვილი, ზ.შენგელია. ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მოძრაობის უსაფრთხოების სამსახურის მუშაობის ორგანიზაცია (მეთოდური მითითებები). თბილისი: საქმედავტოტრანსი, 98 გვ.. 1990წ. .

ვ. ლეკიაშვილი, ო.გელაშვილი,, ნ.ნავაძე, გ.აბრამიშვილი, გ.ტყეშელაშვილი და სხვ.. ავტოსატრანსპორტო ტერმინოლოგიის ცნობარი (სტუ-ს გრიფით). საქართველოს ტექნი კური უნივერსიტეტი . 2013წ. 166გვ..