სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2274 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ხოკერაშვილი, ნანა მაჭავარიანი, ზურაბ ძოძიშვილი, ანატოლი ნევეროვი. ავტომატური ქრობის საშუალე-ბები. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაო-ების შესასრულებლად შრომის უსაფრთხოებაში (მე-3 შევსებუ-ლი და გადამუშავებული გამო-ცემა) . ტექნიკური უნივერსიტე-ტი“, . 2008წ. .

ზ. ბოგველიშვილი, ჯ.იოსებიძე, ო.გელაშვილი. ავტომობილების საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 89 გვ. 2009წ. ISBN 978-9941-14-392-2.

ზ. ბოგველიშვილი. ავტომობილის კონსტრუქციული უსაფრთხოების თანამედროვე სისტემები და მოწყობილობები. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 72 გვ. 2010წ. ISBN 978-9941-14-851-4.

ვ. ლეკიაშვილი. ავტომობილის საიმედოობა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2005წ. ISBN 99940-40-95-2.

ვ. ხარიტონაშვილი, გ.წიფურია. ავტომობილის უწესივრობების დიაგნოსტიკა. თბილისი, უნივერსალი,. 2008წ. .

ნ. თოფურია, ო. გელაშვილი. ავტოსარემონტო საწარმოების კომპიუტერული დაპროექტება. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". . 2008წ. ISBN 978-9941-14-081-5. გვ.106.

ო. გელაშვილი, ვ. ჯაჯანიძე. ავტოსარემონტო საწარმოების კომპიუტერული დაპროექტება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-081-5 გვ.107.

ხ. მღებრიშვილი, ხ. მღებრიშვილი, ვ. ჯაჯანიძე, ნ. თოფურია. ავტოსარემონტო საწარმოების კომპიუტერული დაპროექტება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN 978-9941-14-081-5.

ზ. ბოგველიშვილი. ავტოსატრანსპორტო გადაზიდვათა ორგანიზაცია სამოქალაქო თავდაცვის ინტერესებისათვის (მეთოდური მითითებები). თბილისი: საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი, 30 გვ.. 1990წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ვ. ხარიტონაშვილი. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ეკონომიკური ეფექტის განსაზღვრის მეთოდიკა. გამომცემლობა „მეცნიერება“. 2000წ. 999208-51-29-8.

ზ. ბოგველიშვილი, თ.გელაშვილი, ზ.შენგელია. ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მოძრაობის უსაფრთხოების სამსახურის მუშაობის ორგანიზაცია (მეთოდური მითითებები). თბილისი: საქმედავტოტრანსი, 98 გვ.. 1990წ. .

მ. ჩხარტიშვილი, თ. ბაკურაძე, მ.გიულმამედოვი. აზერბაიჯანულ-ქართულ-ინგლისური სასაუბრო . . 2016წ. 135 გვ..

ზ. ბარდაჩიძე. აზოტოვანი სასუქების ტექნოლოგია. ელექტრონული ვერსია. 2011წ. .

ბ. ცხადაძე. აკადემიური წერა ტერმინებში (მეორე ნაწილი). . 2010წ. 978-9941-0-2208-1/978-9941-0-2209-8.

გ. ცინცაძე, ნ.ნებიერიძე, ნ.ბოლქვაძე, გ.გვერდწითელი. აკაკი გახოკიძე - ცხოვრება და მოღვაწეობა. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 145 გვ.. 2004წ. .

თ. ყიფიანი. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა . გამომც. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2009წ. ISBN 9789941-0-1691-2, 115 გვ..

გ. სადუნიშვილი, null, რ.დანელია, დ.ბიწაძე. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2004წ. .

. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა, ნაწილი 1. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1998წ. ISBN 99928.56-65-3.

ი. რამიშვილი, თ.ზანდუკელი, ე. გაბუნია, თ. მოსიძე. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. 99928-78-51-7.

ზ. ნაცვლიშვილი, ა. ბუქსიანიძე, რ. დანელია. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატიტიკა . ამოცანათა კრებული. დამხმარე სახელმძღვანელო ეკონომიკური და მენეჯერის სპეციალობის სტუდენტთათვის. გამომცემლობა “ინტელექტი” . 2000წ. 116 გვ.