სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2413 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ბოგველიშვილი. ავტოსატრანსპორტო გადაზიდვათა ორგანიზაცია სამოქალაქო თავდაცვის ინტერესებისათვის (მეთოდური მითითებები). თბილისი: საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი, 30 გვ.. 1990წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ვ. ხარიტონაშვილი. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ეკონომიკური ეფექტის განსაზღვრის მეთოდიკა. გამომცემლობა „მეცნიერება“. 2000წ. 999208-51-29-8.

ზ. ბოგველიშვილი, თ.გელაშვილი, ზ.შენგელია. ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მოძრაობის უსაფრთხოების სამსახურის მუშაობის ორგანიზაცია (მეთოდური მითითებები). თბილისი: საქმედავტოტრანსი, 98 გვ.. 1990წ. .

ვ. ლეკიაშვილი, ო.გელაშვილი,, ნ.ნავაძე, გ.აბრამიშვილი, გ.ტყეშელაშვილი და სხვ.. ავტოსატრანსპორტო ტერმინოლოგიის ცნობარი (სტუ-ს გრიფით). საქართველოს ტექნი კური უნივერსიტეტი . 2013წ. 166გვ..

მ. ჩხარტიშვილი, თ. ბაკურაძე, მ.გიულმამედოვი. აზერბაიჯანულ-ქართულ-ინგლისური სასაუბრო . . 2016წ. 135 გვ..

ზ. ბარდაჩიძე. აზოტოვანი სასუქების ტექნოლოგია. ელექტრონული ვერსია. 2011წ. .

ბ. ცხადაძე. აკადემიური წერა ტერმინებში (მეორე ნაწილი). . 2010წ. 978-9941-0-2208-1/978-9941-0-2209-8.

გ. ცინცაძე, ნ.ნებიერიძე, ნ.ბოლქვაძე, გ.გვერდწითელი. აკაკი გახოკიძე - ცხოვრება და მოღვაწეობა. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 145 გვ.. 2004წ. .

თ. ყიფიანი. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა . გამომც. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2009წ. ISBN 9789941-0-1691-2, 115 გვ..

გ. სადუნიშვილი, null, რ.დანელია, დ.ბიწაძე. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2004წ. .

. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა, ნაწილი 1. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1998წ. ISBN 99928.56-65-3.

ი. რამიშვილი, თ.ზანდუკელი, ე. გაბუნია, თ. მოსიძე. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. 99928-78-51-7.

ზ. ნაცვლიშვილი, ა. ბუქსიანიძე, რ. დანელია. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატიტიკა . ამოცანათა კრებული. დამხმარე სახელმძღვანელო ეკონომიკური და მენეჯერის სპეციალობის სტუდენტთათვის. გამომცემლობა “ინტელექტი” . 2000წ. 116 გვ.

ი. სხირტლაძე. ალბათობის თეორიის ელემენტები. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გამოცემა. 1979წ. .

. ალბათობის თეორიის ელემენტები . სტუ - თბ. : ტექნ. უნ-ტი. 2005წ. 99940-48-09-0 .

. ალბათობის თეორიის ელემენტები. სტუ - თბ. : ტექნ. უნ-ტი . 2005წ. 99940-40-33-2 .

ა. კვალიაშვილი, ტ. ბუაძე, გ. მირზიაშვილი, მ. ნადარეიშვილი. ალბათობის თეორიისა და მათ. სტატისტიკის ელემენტები (დამხმარე სახელმძღვანელო). თბილისი, 95 გვ. . 1987წ. .

თ. ყიფიანი, ა. ცივაძე, ნ. ბურდული , რ. ხიზანიშვილი. ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის ამოცანათა კრებული. დამხმარე სახელმძღვანელო. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, (რეგისტრირებულია ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს მიერ). 1983წ. 85 გვ.

ი. ცქვიტინიძე, ზ. ქვათაძე. ალბათობის თეორიისა და მასობრივი მომსახურების თეორიის საკითხები. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ. 54. 2013წ. 978-9941-20-334-3.

. ალბათობის თეორიისა და მასობრივი მომსახურების თეორიის საკითხები. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2013წ. 978.