სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. მღებრიშვილი, ო.გელაშვილი,, ვ. ჯაჯანიძე,, ნ. თოფურია. ავტოსარემონტო საწარმოების კომპიუტერული დაპროექტება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2008წ. თბილისი, სტუ-ს გრიფით. 107 გვ..

ხ. მღებრიშვილი, ხ. მღებრიშვილი, ვ. ჯაჯანიძე, ნ. თოფურია. ავტოსარემონტო საწარმოების კომპიუტერული დაპროექტება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN 978-9941-14-081-5.

ზ. ბოგველიშვილი. ავტოსატრანსპორტო გადაზიდვათა ორგანიზაცია სამოქალაქო თავდაცვის ინტერესებისათვის (მეთოდური მითითებები). თბილისი: საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი, 30 გვ.. 1990წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ვ. ხარიტონაშვილი. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ეკონომიკური ეფექტის განსაზღვრის მეთოდიკა. გამომცემლობა „მეცნიერება“. 2000წ. 999208-51-29-8.

. ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მოძრაობის უსაფრთხოების სამსახურის მუშაობის ორგანიზაცია. თბილისი: საქმედავტოტრანსი, 1990, 98 გვ.. 1990წ. .

ზ. ბოგველიშვილი, თ.გელაშვილი, ზ.შენგელია. ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მოძრაობის უსაფრთხოების სამსახურის მუშაობის ორგანიზაცია (მეთოდური მითითებები). თბილისი: საქმედავტოტრანსი, 98 გვ.. 1990წ. .

ვ. ლეკიაშვილი, ო.გელაშვილი,, ნ.ნავაძე, გ.აბრამიშვილი, გ.ტყეშელაშვილი და სხვ.. ავტოსატრანსპორტო ტერმინოლოგიის ცნობარი (სტუ-ს გრიფით). საქართველოს ტექნი კური უნივერსიტეტი . 2013წ. 166გვ..

მ. ჩხარტიშვილი, თ. ბაკურაძე, მ.გიულმამედოვი. აზერბაიჯანულ-ქართულ-ინგლისური სასაუბრო . . 2016წ. 135 გვ..

ზ. ბარდაჩიძე. აზოტოვანი სასუქების ტექნოლოგია. ელექტრონული ვერსია. 2011წ. .

ბ. ცხადაძე. აკადემიური წერა ტერმინებში (მეორე ნაწილი). . 2010წ. 978-9941-0-2208-1/978-9941-0-2209-8.

გ. ცინცაძე, ნ.ნებიერიძე, ნ.ბოლქვაძე, გ.გვერდწითელი. აკაკი გახოკიძე - ცხოვრება და მოღვაწეობა. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 145 გვ.. 2004წ. .

თ. ყიფიანი. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა . გამომც. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2009წ. ISBN 9789941-0-1691-2, 115 გვ..

გ. სადუნიშვილი, null, რ.დანელია, დ.ბიწაძე. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2004წ. .

. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა, ნაწილი 1. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1998წ. ISBN 99928.56-65-3.

ი. რამიშვილი, თ.ზანდუკელი, ე. გაბუნია, თ. მოსიძე. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. 99928-78-51-7.

ზ. ნაცვლიშვილი, ა. ბუქსიანიძე, რ. დანელია. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატიტიკა . ამოცანათა კრებული. დამხმარე სახელმძღვანელო ეკონომიკური და მენეჯერის სპეციალობის სტუდენტთათვის. გამომცემლობა “ინტელექტი” . 2000წ. 116 გვ.

ი. სხირტლაძე. ალბათობის თეორიის ელემენტები. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გამოცემა. 1979წ. .

. ალბათობის თეორიის ელემენტები . სტუ - თბ. : ტექნ. უნ-ტი. 2005წ. 99940-48-09-0 .

. ალბათობის თეორიის ელემენტები. სტუ - თბ. : ტექნ. უნ-ტი . 2005წ. 99940-40-33-2 .

ა. კვალიაშვილი, ტ. ბუაძე, გ. მირზიაშვილი, მ. ნადარეიშვილი. ალბათობის თეორიისა და მათ. სტატისტიკის ელემენტები (დამხმარე სახელმძღვანელო). თბილისი, 95 გვ. . 1987წ. .