სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ხუნაშვილი. "მტკიცების ტვირთი (ვალდებულება) სამოქალაქო პროცესში". თეუსუს შრომების კრებული. 2010წ. თბილისი.

ლ. ზამბახიძე, ჯ. ბახტაძე, გ. ლაღუნდარიძე. "რღვევის მექანიკა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. 99928-944-2-3.

ნ. ლორთქიფანიძე, დ.ლაოშვილი. "საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტი". სტუ. 223 გვ.. 2008წ. 658.8.

ი. გაბისონია. "საჯარო სამართლის აქტუალური პრობლემები'. "იურისტების სამყარო". 2014წ. .

ი. ბეჟუაშვილი, ტ.ბუაძე,გ.ყირმელაშვილი,, გ ფიფია . . ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სატატისტიკის საწყისები.(დამხმარე სახელმძღვანელო).. სტუ. 2009წ. .

ვ. ჭანკოტაძე. C++-ზე დაპროგრამების საფუძვლები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2004წ. ISBN99940-14-96-X.

შ. ნემსაძე. Electric Circuit Theory (part two) . Publishing House “Technical University”, Tbilisi, p.80. 2007წ. ISBN 978-99940-956-6-7.

მ. კოპალეიშვილი, მ. ლებედევა, ი. ბედინაშვილი. GEORGIA TODAY - Investor's Guide. ტექინფორმი. 2003წ. 99928-995-1-4.

I. Bedinashvili, მ. ლებედევა, მ. კოპალეიშვილი, ო. შატბერაშვილი. GEORGIA TODAY - Investor\'s Guide. ტექინფორმი. 2003წ. ISBN 99928-995-1-4.

ო. ტომარაძე, ზ. აზმაიფარაშვილი. Labview - მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების ანალოგური ელემენტები და კვანძები. სტუ. 2015წ. 978-9941-20-513-2.

ო. ტომარაძე, ზ. აზმაიფარაშვილი, ფოლადაშვილი მერაბი. Labview მიკროპრცესორული და საზომი სისტემების ციფრული ელემენტების და კვანძების ლაბორატორიული პრაქტიკუმი. სტუ. 2014წ. 978-9941-20-477-7.

M. Gudiashvili. Managerial Economics. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. 978-9941-20-456-2.

ი. ჩხეიძე, ვ. სტეპერმანი. MatchCad პროგრამის გარემოში ინფორმაციის დამუშავების და გაზომვის ძირითადი ამოცანების რეალიზაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 138 გვ. . 2008წ. 68.2(077)2.

მ. დინუაშვილი, Al. Bezhanishvili, I. Batsikadze. Methodical Instructions -The third piece building By Two view of Details.. Publisher, "Technical University". 2007წ. ISBN 99940-57-60-X.

რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე. Transact-SQL ენა 1. I ნაწილი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნი-ვერსიტეტი". 2014წ. 50 გვ., ISBN 978-9941-20-446-3.

რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე. Transact-SQL ენა 2. II ნაწილი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნი-ვერსიტეტი". 2014წ. 62 გვ., ISBN 978-9941-20-447-0.

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, ი. დავითაშვილი. "ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება" I ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-40-04-9.

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, ი. დავითაშვილი. "ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება" II ნაწილი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. 99940-40-05-7.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Измерения времени и зависящих от времени. Грузинский технический университет - "Центр информатизации",100 с. 2002წ. 99928-944-0-7 .

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Измерения механических величин . Грузинский технический университет - "Центр информатизации",111 с. 2001წ. 99928-18-21-.