სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2356 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ისააკიანი, ვ. ჩხეიძე. ალგორითმების პაკეტი წინასწარდასახული ქიმიურ-მინერალოგიური შედგენილობის მქონე კლინკერების მისაღები ნედლეულთა ნარევების გაანგარიშებისათვის. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. ISBN 978-9941-20-637-5.

გ. ჯანელიძე. ალგორითმიზაციის საფუძვლები. სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2007წ. 978-99940-951-1-7.

ლ. გაჩეჩილაძე, კურკუმული ნანა. ალგორითმიზაციის საფუძვლები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2004წ. 99940-35-31-2.

ლ. გაჩეჩილაძე. ალგორითმული ენა C++. ნაწილი I. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2004წ. 99940-35-50-9.

ლ. გაჩეჩილაძე. ალგორითმული ენა C++. ნაწილი II. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2005წ. 99940-40-02-2.

ლ. გაჩეჩილაძე, ნონიკაშვილი ლია. ალგორითმული ენა C++. ნაწილი III. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2006წ. 99940-57-40-5.

ლ. გაჩეჩილაძე. ალგორითმული ენა C++. ნაწილი IV. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2008წ. 978-9941-14-052-5.

ხ. თოდაძე. ალის-მერი თალბოთი 'შესავალი ბიზანტიური მონასტიციზმისათვის”, ბიზანტიური ოჯახი და მონასტერი. საგამომცემლო სახლი 'ტენიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. 978-9941-14-224-6.

ი. ჩხეტია, თ. ჩხეტია. ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონალური განსაზღვრის მეთოდიკა. ასოციაცია გვახსოვდეს ჰიპოკრატე. 2011წ. .

ი. ჩხეტია, თ. ჩხეტია, ი. წკრიალაშვილი. ამბულატორიული კლინიკის ორგანიზაციული სტრუქტურა. . 2012წ. .

მ. დემეტრაშვილი, დ. მდივანი. ამოცანათა კრებული გეგმილურ ხაზვაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1996წ. გვ.258.

ზ. კვინიკაძე, ა.ბეჟანიშვილი, ლ.დანელია. ამოცანათა კრებული გეგმილურ ხაზვაში. მეორე ნაწილი . საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი’’ . 2008წ. 978-9941-14-029-7.

ა. კვალიაშვილი, ს. თოფურია. ამოცანათა კრებული კომპლექსური ცვლადის ფუნქციათა თეორიაში, დამხმარე სახელმძღვანელო.. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, თბილისი, გვ. 122. 1978წ. .

ი. ბაციკაძე, მ. არაბიძე. ამოცანათა კრებული საინჟინრო გრაფიკაში (პრაქტიკული მეცადინეობისათვის). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-402-8.

ნ. ხომერიკი, ს. გველესიანი. ამოცანათა კრებული უმაღლეს ალგებრაში. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, თბილისი. 1985წ. .

გ. ბელთაძე. ამოცანები ალბათობის თეორიასა და მათემატიკურ სტატისტიკაში. ქუთაისი. 1988წ. 249 გვ .

ნ. წერეთელი. ამოცანები ფეროშენადნობის მეტალურგიაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ბ. კოტია, ს.კოშორიძე, გ. ჩიმაკაძე. ამოცანების ამოხსნის ნიმუშები და სავარჯიშოები ზოგად ფიზიკაში(ელექტრომაგნეტიზმი) დამხმარე სახელმძღვანელო. საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტი. 1992წ. .

ბ. კოტია, ს.კოსორიძე, გ, ჩიმაკაძე, ლ.ჩაჩხიანი. ამოცანების ამოხსნის ნიმუშები და სავარჯიშოები ზოგად ფიზიკაში(თერმოდინამიკა და მოლეკულური ფიზიკა) დამხმარე სახელმძღვანელო. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1997წ. .

ბ. კოტია, ს.კოშორიძე, ტ ჭელიძე,, ლ,გოგუა, გ, ჩიმაკაძე. ამოცანების ამოხსნის ნიმუშები და სავარჯიშოები ზოგად ფიზიკაში(ოპტიკა) დამხმარე სახელმძღვანელო. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1992წ. .