სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. ბალიაშვილი. საზომ საშუალებათა კონსტრუირება და ტექნოლოგია . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1990წ. УДК 681.2.

ო. ტომარაძე, ზ. აზმაიფარაშვილი, რ. ცერცვაძე. საზომი სისტემების ელექტრული წრედების ლაბორატორიული პრაქტიკუმი. სტუ. 2014წ. 978-9941-0-6583-5.

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. საზომი ხელსაწყოების სპეციფიკური ელექტრო-ტექნიკური დეტალები . ტექნიკური უნივერსიტეტი - "ინფორმატიზაციის ცენტრი", 68 გვ. 2000წ. 99928-18-15-8.

მ. არაბიძე. სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის საფუძვლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

დ. ჯაფარიძე. საინვესტიციო პროექტების მომზადება და განხორციელება ენერგეტიკაში.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-441-7.

რ. გოგალაძე, ნ. მუმლაძე. საინჟინრო გრაფიკა. სტუ. 2009წ. ISBN 978-9941-14-420-2.

ზ. კვინიკაძე, ი.ბაციკაძე, მ.არაბიძე. საინჟინრო გრაფიკა (გეომეტრიული ხაზვა). საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი’’ . 2009წ. 978-9941-14-570-4.

გ. წულეისკირი, მ. არაბიძე. საინჟინრო გრაფიკა (სამშენებლო ნახაზები). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-401-1.

ნ. მუმლაძე, კიკოლაშვილი ვ.. საინჟინრო გრაფიკა I ნაწილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. 133 გვ. ISBN 99928-78-73-8.

ზ. კვინიკაძე, ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, შავგულიძე ანზორი, ჩიტაიშვილი გოჩა. საინჟინრო გრაფიკა მათემატიკოსებისათვი. პირველი ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. 99928-78-99-1.

ზ. კვინიკაძე, ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, შავგულიძე ანზორი, ჩიტაიშვილი გოჩა. საინჟინრო გრაფიკა მათემატიკოსებისათვის. მეორე ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. 99928-78-98-3.

ზ. კვინიკაძე, ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, შავგულიძე ანზორი, ჩიტაიშვილი გოჩა. საინჟინრო გრაფიკა მათემატიკოსებისათვის. მესამე ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. 99928-879-2-3.

გ. წულეისკირი. საინჟინრო გრაფიკის მოკლე ლექსიკონ-ცნობარი პირველი ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-35-98-3.

გ. წულეისკირი. საინჟინრო გრაფიკის მოკლე ლექსიკონ-ცნობარი. მეორე ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-35-94-0.

ნ. ჯავახიშვილი, ა. შავგულიძე. საინჟინრო გრაფიკის სამუშაო პროგრამა. . 2006წ. 99940-57-.

ნ. ნოზაძე, გ.ჩიტაიშვილი. საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა AutoCAD 2010 პირველი ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ISBN 978-9941-14-905-4 ISBN 978-9941-14-906-1 გვ. 145 .

თ. ბაციკაძე, ზ.მაძაღუა ნ.მურღულია. საინჟინრო მექანიკა (ცნობარი). “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. .

ი. ჩხეიძე. საინფორმაციო საზომი ტექნიკის თეორიული საფუძვლები. სტუ. 1991წ. 681.2(02)23.

ი. ჩხეიძე. საინფორმაციო საზომი ტექნიკის საფუძვლები. საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 118 გვ.. 1991წ. .

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე. საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის და ნახაზის გაფორმების წესწბი. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2007წ. 978 99940-57-83-2.