სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. კვალიაშვილი, ს. თოფურია. ამოცანათა კრებული კომპლექსური ცვლადის ფუნქციათა თეორიაში, დამხმარე სახელმძღვანელო.. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, თბილისი, გვ. 122. 1978წ. .

ი. ბაციკაძე, მ. არაბიძე. ამოცანათა კრებული საინჟინრო გრაფიკაში (პრაქტიკული მეცადინეობისათვის). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-402-8.

ნ. ხომერიკი, ს. გველესიანი. ამოცანათა კრებული უმაღლეს ალგებრაში. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, თბილისი. 1985წ. .

გ. ბელთაძე. ამოცანები ალბათობის თეორიასა და მათემატიკურ სტატისტიკაში. ქუთაისი. 1988წ. 249 გვ .

ნ. წერეთელი. ამოცანები ფეროშენადნობის მეტალურგიაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ბ. კოტია, ს.კოშორიძე, გ. ჩიმაკაძე. ამოცანების ამოხსნის ნიმუშები და სავარჯიშოები ზოგად ფიზიკაში(ელექტრომაგნეტიზმი) დამხმარე სახელმძღვანელო. საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტი. 1992წ. .

ბ. კოტია, ს.კოსორიძე, გ, ჩიმაკაძე, ლ.ჩაჩხიანი. ამოცანების ამოხსნის ნიმუშები და სავარჯიშოები ზოგად ფიზიკაში(თერმოდინამიკა და მოლეკულური ფიზიკა) დამხმარე სახელმძღვანელო. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1997წ. .

ბ. კოტია, ს.კოშორიძე, ტ ჭელიძე,, ლ,გოგუა, გ, ჩიმაკაძე. ამოცანების ამოხსნის ნიმუშები და სავარჯიშოები ზოგად ფიზიკაში(ოპტიკა) დამხმარე სახელმძღვანელო. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1992წ. .

თ. ნარეკლიშვილი. ამოცანების და ტესტების კრებული საშენ მასალებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ISBN 978-9941-14-870-5.

მ. თალაკვაძე, რ.თურმანიძე. ამოცანებისა და სავარჯიშოების კრებული მასალების ჭრით დამუშავებაში I ნაწილი სახარატო და ღერძული დამუშავება. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. ISBN 99940-56-68-9 (ორივე ნაწილი) isbn 99956-62-X (პირველი ნაწილი.

მალხაზ ტურძელაძე, თეა ნარეკლიშვილი. ამოცანებისა და ტესტების კრებული საშენ მასალებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. 978-9941-14-870-5.

მ. ტურძელაძე, თეა ნარეკლიშვილი. ამოცანებისა და ტესტების კრებული საშენ მასალებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. ISBN 978-9941-14-870-5.

ც. ღუდუშაური. ანალიზის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები (ლაბორატორიული პრაქტიკუმი). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-14-291-8.

ც. ღუდუშაური, ბროუჩეკი ფ.. ანალიზის ფოტომეტრული მეთოდები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. 543.06.

თ. ყიფიანი. ანალიზური გეომეტრია (ნაწილი I) . გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2017წ. გვ. 164, ISBN 978–9941–27–190–8.

ლ. ბერიშვილი. ანალიზური ქიმია. თვისებითი ანალიზი. . ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”.. 2016წ. 978-9941-20-724-2..

ლ. ბერიშვილი, მ. ცინცაძე. ანალიზური ქიმიის სამუშაო რვეული. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. 978-9941-20-328-2.

მ. ცინცაძე, ც.ღუდუშაური, ლ.ბერიშვილი, ც.ხარბედია. ანალიზური ქიმიის სამუშაო რვეული (ლაბორატორიული სამუშაოები). „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2013წ. .

გ. დგებუაძე. ანალოგური ელექტრონული მოწყობილობების გაანგარიშების საფუძვლები. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №173, სტუ ბიბლიოთეკა. 2007წ. .

გ. მურჯიკნელი. ანალოგური ელექტროსაზომი ხელსაწყოების დაგეგმარება. სტუ. 2009წ. 978-9941-14-398-4.