სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. კუციავა. სამუშაო რვეული არაორგანულ ქიმიაში. . 2012წ. .

ნ. მექვაბიშვილი, ს.მანჯგალაძე. სამშენებლო მასალებში რადიაქტიური ნივთიერებების განსაზღვრა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

გ. წულეისკირი. სამშენებლო ხაზვა . ტექნიკური უნუივერსიტეტი. 2001წ. 99928-78-05-3.

ნ. ჯავახიშვილი. სამშენებლო ხაზვა (ერთ-სართულიანი სამრეწველო შენობები) . სტუ. 2005წ. 99940-56-69-7.

თ. ჭანტურია, ა. ჭანტურია. სამშენებლო–სამონტაჟო სამმართველოს უფროსის შერჩევა და დაწინაურება (ს უ შ დ). საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1991წ. თბილისი.

მ. ზუბიაშვილი. სარკინიგზო ტრანსპორტის ეკონომიკა. სტუ.. 2002წ. ISBN 99928-880-5-9. გვ. 140.

შ. ბაქანიძე. სასწავლო ელემენტები. სპეციალობა: ,,თაბაშირმუყაოს კონსტრუქციების მემონტაჟე". თარგმნა-რედაქტირება. სტუ-ს თაბაშირმუყაოს სასწავლო ცენტრი.. 2012წ. .

ო. ტომარაძე, დემურიშვილი ზ.. სასწავლო საწარმოო პრაქტიკუმი ხელსაწყოთმშშენებლობაში. სტუ. 1975წ. .

ნ. ჩხაიძე. სასწავლო-მეთოდური სახელმძღვანელო ”ქსოვილის ანალიზი”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

მ. ზუბიაშვილი. სატვირთო სადგურის მუშაობის ორგანიზაცია (მეთოდური მითითება). სტუ. 2001წ. გვ.38.

ო. გელაშვილი, ი. ჩხეტია. სატრანსპორტო ლოგისტიკა. ``ტექნიკური უნივერსიტეტი`` თბილისი, . 2008წ. 978-9941-14-222-2.

ნ. სამსონია. საფინანსო მენეჯმენტი (დამხმარე სახელმძღვანელო). გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2003წ. .

მ. კოპალეიშვილი, ი. ბედინაშვილი, მ. ლებედევა, ნ. ჯავახაძე. საქართველო ინტერნეტში. ტექინფორმი. 2004წ. 99928-995-2-2.

ი. ბედინაშვილი, მ. ლებედევა, მ. კოპალეიშვილი, ო. შატბერაშვილი. საქართველო ინტერნეტში – GEORGIA IN INTERNET. ტექინფორმი. 2004წ. ISBN 99928-995-2-2 .

გ. დურგლიშვილი, ჯ. ბარძიმიშვილი, გ. ტატიშვილი, ა. უშიკიშვილი. საქართველოს ნავთობის საბადოებზე მომუშავე ჭაბურღილების ჰიდროდინამიკური კვლევის წესები. სახელმძღვანელო დოკუმენტი, საქართველოს სათბობ ენერგეტიკის სამინისტრო. 1998წ. .

ყ. ნემსაძე. საქართველოს რკინიგზის ენერგოდანადგარების ექსპლუატაციის და უსაფრთხო მუშაობის ორგანიზაცია. . 2006წ. 99928-963-4-5.

ე. კალანდაძე. საქართველოს ქალაქების საცხოვრებელი სახლების არქიტექტურა (1920-1950) მ.ქოჩაკიძე. . კერძო გამომცემელი. 2006წ. .

ა. ზენაიშვილი. საქართველოს შრომის კოდექსის პრობლემები. პოლიგრაფისტი. 2015წ. 978-9941-0-7852-1.

ნ. ჯვარელია, ლ.ჩხეიძე. საწარმოო გარემოს ჰიგიენური უსაფრთხოება. . 2012წ. .

ლ. ჩხეიძე. საწარმოო ავარიები და კატასტროფები. CD 401. 2011წ. .