სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2113 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გორჯოლაძე, ხ. გორჯოლაძე . არითმეტიკა (კრებული). . 2011წ. .

ზ. ხასაია. არტურ შოპენჰაუერი, სქესური სიყვარულის მეტაფიზიკა (თარგმანი და კომენტარები). Carpe diem. 2011წ. 978-9941--0-2896-0.

ზ. ხასაია. არტურ შოპენჰაუერი, ცხოვრებისეული სიბრძნის აფორიზმები (თარგმანი და კომენტარები). Carpe diem. 2012წ. 978-9941-0-4679-7.

ნ. თევზაძე. არქიტექტურული განათლების სრულყოფისათვის. კერძო გამომცემლობა. 2010წ. .

ბ. გორგილაძე. არქიტექტურული ინფორმატიკისა და პროექტირების მრავალფუნქციური გზამკვლევი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ელექტრონული მულტიმედია.

ნ. ნოზაძე, თ. ბერიძე. აქსონომეტრია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-40-94-4.

გ. კაიშაური. აქტიური მჟავიანობის განსაზღვრა სასმელებში. მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. გვ. . 2008წ. .

მ. გურამიშვილი. აშშ და ეთნოკონფლიქტები. სტუ ბიბლიოთეკა CD-385. 2011წ. .

ნ. გომართელი. აშშ რელიგია და კულტურა. . 2011წ. CD423.

ნ. გომართელი. აშშ-ს ქართული დიასპორა (ქართული ემიგრაცია აშშ-ში). . 2011წ. .

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი, მ. ხომერიკი, ა. ქევხიშვილი. ბეისიკი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 322 გვ.. 1996წ. .

ლ. უგულავა. ბეტონის შემვსებების ტექნოლოგია (მეთოდური მითითება). საგამომცემლო სახლი . 2009წ. ISBN 978-9941-14-485-1.

მ. ტურძელაძე, ზ. ქარუმიძე. ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობათა ტექნოლოგია. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. ISBN 99940-57-45-6.

მ. ყიფშიძე, ჯ.უფლისაშვილი. ბეჭდვითი რეკლამა. საგამომცემლო სახლი 'ტექნიკური უნივერსიტეტი'. 2009წ. ISBN 978-9941-14-476-9.

თ. მაჭავარიანი. ბიზნეს და პროფესიული ინგლისური (დამხმარე სახელმძღვანელო საუნივერსიტეტო და უმაღლესი პროფესიული განათლების სწავლებისათვის). ელექტრონული ვერსია. 2009წ. .

მ. გუდიაშვილი. ბიზნეს-გეგმა და მისი ფინანსური ასპექტები (დამხმარე სახელმძღვანელო). გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2005წ. 99940-48-05-8.

ო. ხუციშვილი, ს. ხუციშვილი, თ. ხუციშვილი. ბიზნეს-გეგმის შემუშავების პრაქტიკული საკითხები და ამოცანები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-481-3.

ო. ხუციშვილი, ს. ხუციშვილი. ბიზნეს-გეგმის შემუშავების პრაქტიკული საკითხები და ამოცანები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 99940-48-83-X.

დ. გორგიძე, ს. ხუციშვილი, თ. ხუციშვილი. ბიზნეს-გეგმის შემუშავების პრაქტიკული საკითხები და ამოცანები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-481-3.

დ. გორგიძე, ნ. ჯიბლაძე, ს. ხუციშვილი, გ.ჯავახაძე, ო. ხუციშვილი. ბიზნეს-გეგმის შემუშავების საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 99940-48-83-X.