სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. საცერაძე, ვ. კუციავა. ანალოგური სქემატექნიკა. მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 978-9941-20-833-1.

გ. ჩაჩანიძე. ანბანთქება. "თაოსნობა". 1992წ. .

ლ. გვასალია. ანგარიშები ბმული აზოტის ტექნოლოგიაში ეგმ-ის გამოყენებით. მეთოდური მითითება, თბილისი. 1990წ. 68 გვ.

თ. ცინცაძე, გ. ელიავა, ლ. თოფურია, ა.ისაკაძე. ანტიბიოტიკური საშაუალებები პენიცილინები ნაწილი I. გეორგიკა თბილისი. 2015წ. .

ლ. თოფურია, გ. ელიავა, ა. ისაკაძე, თ. ცინცაძე. ანტიბიოტიკური საშუალებები პენიცილინები, ნაწილი 1. "გეორგიკა" , თბილისი. 2015წ. გვ. 1-60.

ლ. თოფურია, გ.ელიავა, ა. ისაკაძე, თ. ცინცაძე. ანტიბიოტიკური საშუალებები პენიცილინები, ნაწილი II. "გეორგიკა", თბილისი. 2015წ. გვ.1-60.

გ. ელიავა, ა. ისაკაძე თ. ცინცაძე ლ. თოფურია. ანტიბიოტიკური საშუალებები პენიცილინები. ნაწილი II. . დამხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტებისთვის, რეზიდენტებისა და ექიმებისათვის, გამომც. „გეორგიკა“, თბილისი, 2015. 2015წ. 1-60.

ნ. ცანავა, ტაბატაძე მარინა. ანტიკრიზისული მენეჯმენტი. თბილისის პოლიტიკური აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით. 2017წ. 978-9941-0-1742-1.

ე. თურქია, გ. სურგულაძე. აპლიკაციების აგება ASP&ADO& C# პაკეტებით.NET პლატფორმაზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-365-6.

დ. ტაბატაძე. არაკლასიკური სამშენებლო მექანიკის განვითარების ეტაპები. . 2013წ. .

მ. ახობაძე. არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიის მათემატიკური საფუძვლები. სტუ-ს ბიბლიოთეკა CD 2693. 2015წ. .

მ. ახობაძე. არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიის მათემატიკური საფუძვლები არამკაფიო ალგორითმები. სტუ-ს ბიბლიოთეკა CD 3343. 2016წ. .

მ. ახობაძე. არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიის მათემატიკური საფუძვლები: არამკაფიო ალგორითმები. სტუ-ის „IT-კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი“. 2017წ. ISBN 978-9941-0-8693-9.

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე,ნ.ჩიგოგიძე. არაორგანულ ნაერთთა ძირითადი კლასები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. 978-9941-20-735-8.

მ. ცინცაძე, გ.მანველიძე, ა.მამულაშვილი. არაორგანული ქიმიის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2011წ. .

მ. ცინცაძე, გ.მანველიძე, ა.მამულაშვილი. არაორგანული ქიმიის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი. „ტექნიკური უნივერიტეტი“ თბილისი. 2011წ. .

ა. მამულაშვილი, მ. ცინცაძე, გ. მანველიძე. არაორგანული ქიმიის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი S და P – ელემენტები . დამხმარე სახელმძღვანელო „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2011. 2011წ. .

გ. მანველიძე, გ. ცინცაძე, ა. მამულაშვილი. არაორგანული ქიმიის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი. S და P ელემენტები.. სტუ. 2009წ. თბილისი, 135.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია. არაორგანული ქიმიის პრაქტიკუმი. თბილისი, სტუ. 2016წ. .

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე ნ.კილასონია თ.გიორგაძე. არაორგანული ქიმიის პრაქტიკუმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი. 2016წ. ISBN 978-9941-20-729-7.