სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2356 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. თურქია, გ. სურგულაძე. აპლიკაციების აგება ASP&ADO& C# პაკეტებით.NET პლატფორმაზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-365-6.

დ. ტაბატაძე. არაკლასიკური სამშენებლო მექანიკის განვითარების ეტაპები. . 2013წ. .

მ. ახობაძე. არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიის მათემატიკური საფუძვლები. სტუ-ს ბიბლიოთეკა CD 2693. 2015წ. .

მ. ახობაძე. არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიის მათემატიკური საფუძვლები არამკაფიო ალგორითმები. სტუ-ს ბიბლიოთეკა CD 3343. 2016წ. .

მ. ახობაძე. არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიის მათემატიკური საფუძვლები: არამკაფიო ალგორითმები. სტუ-ის „IT-კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი“. 2017წ. ISBN 978-9941-0-8693-9.

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე,ნ.ჩიგოგიძე. არაორგანულ ნაერთთა ძირითადი კლასები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. 978-9941-20-735-8.

მ. ცინცაძე, გ.მანველიძე, ა.მამულაშვილი. არაორგანული ქიმიის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2011წ. .

მ. ცინცაძე, გ.მანველიძე, ა.მამულაშვილი. არაორგანული ქიმიის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი. „ტექნიკური უნივერიტეტი“ თბილისი. 2011წ. .

ა. მამულაშვილი, მ. ცინცაძე, გ. მანველიძე. არაორგანული ქიმიის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი S და P – ელემენტები . დამხმარე სახელმძღვანელო „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2011. 2011წ. .

გ. მანველიძე, გ. ცინცაძე, ა. მამულაშვილი. არაორგანული ქიმიის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი. S და P ელემენტები.. სტუ. 2009წ. თბილისი, 135.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია. არაორგანული ქიმიის პრაქტიკუმი. თბილისი, სტუ. 2016წ. .

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე ნ.კილასონია თ.გიორგაძე. არაორგანული ქიმიის პრაქტიკუმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი. 2016წ. ISBN 978-9941-20-729-7.

მ. ცინცაძე, ნ. კუციავა, ნ. გეგეშიძე. არაორგანული ქიმიის სამუშაო რვეული. სტუ.. 2013წ. .

მ. ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კუციავა. არაორგანული ქიმიის სამუშაო რვეული (ლაბორატორიული სამუშაოები). „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2013წ. .

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე ნ.კუციავა. არაორგანული ქიმიის სამუშაო რვეული (ლაბორატორიული სამუშაოები). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN978-9941-20-331-2.

. არასტანდარტული პერიფერიული მოწყობილობების (გრაფიკული იმფორმაციის გარდამსახების) დაპროექტების საფუძვლები. ტექ, უნივერსტიტეტი, თბილისი-1999წ.. 1999წ. .

ნ. გძელიშვილი. არასტანდარტული პერიფერიული მოწყობილობების (გრაფიკული ინფორმაციის გარდამსახების) დაპროექტების საფუძვლები. ტექ. უნივერსტიტეტი, თბილისი-1999წ. 1999წ. .

ნ. ჯიბლაძე, ა.გაბელაია, ნ.ნარიმანაშვილი. არაწრფივი დაპროგრამების მეთოდები. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN 99940-35-34-7.

ნ. მჭედლიშვილი, ირმა დავითაშვილი. არაწრფივი სისტემების ავტომატური მართვის თეორია.. თბილისი: სტუ. 2017წ. .

ნ. გორჯოლაძე, ხ. გორჯოლაძე . არითმეტიკა (კრებული). . 2011წ. .