სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ჟ. ორაგველიძე, ნ. ლორთქიფანიძე. დ. ლალაშვილი. საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტი. სტუ. 2008წ. გვ. 233.

ლ. ჩხეიძე. საწარმოო ესთეტიკა და ერგონომიკა. CD 404. 2011წ. .

ჟ. ორაგველიძე, თ.კილაძე. ლ. ბოჭოიძე. საწარმოო მენეჯმენტი. სტუ. 2009წ. 978-9941-14-442-4. გვ. 45.

გ. ხვიჩია. საწარმოო პროცესები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-226-0.

გ. ხვიჩია. საწარმოო პროცესები (ნაწილი მეორე). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-687-9.

გ. ხვიჩია. საწარმოო პროცესები მანქანათმშენებლობაში (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978-9941-14-912-2.

ო. ტომარაძე. საწარმოო პროცესების მეტროლოგიური უზრუნველყოფა. სტუ. 2015წ. 978-9941-20-568-2.

ლ. ჩხეიძე, ჯვარელია ნინო. საწარმოო სანიტარია და შრომის ჰიგიენა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. 978-99940-949-6-7.

ნ. ჯვარელია, ლ.ჩხეიძე. საწარმოო სანიტარია და შრომის ჰიგიენა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

მ. ბალიაშვილი, თ. მენაბდე. სერტიფიკაცია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. ISBN 99928-18-32-8.

დ. კოხრეიძე. სინქრონული გენერატორები. ელექტრონული ვერსია, ხელნაწერი. 0წ. .

ო. ტომარაძე, ზ. აზმაიფარაშვილი. სპექტრული გაზომვების საფუძვლები და საშუალებები. სტუ. 2016წ. 978-9941-20-645-0.

მ. მოისწრაფიშვილი. სტატისტიკა. რკინიგზის გამომცემლობა. 1998წ. .

ნ. ოთხოზორია. სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავების პროგრამული უზრუნველყოფა (ნაწილი 1). გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2009წ. .

მ. არაბიძე. სუფთა განვითარების მექანიზმის (სგმ) პროექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. .

ჯ. ხუნწარია, ვ. აბულაძე, ლ. ხუნწარია. ტელეკომუნიკაციის სიგნალები, არხები და ხაზები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

ნ. მუმლაძე, null. ტესტები საინჟინრო გრაფიკაში. სტუ. 2006წ. 24 გვ..

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. ტესტების კრებული საგანში „Transact-SQL ენა“. სტუ-ს „IT-კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი“. 2016წ. 292 გვ., ISBN 978-9941-0-8559-8.

გ. ტყემალაძე. ტესტური ამოცანები ბიოქიმიაში . ელექტრონული ვერსია , 2013. 0წ. .

მ. დემეტრაშვილი , მდივანი დ.. ტექნიკური ფორმის ზედაპირების თანაკვეთის წირის აგება.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. 99928-78-36-3 გვ.62.