სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2113 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. გორგიძე, ს. ხუციშვილი, ო. ხუციშვილი. ბიზნეს-გეგმის შემუშავების საფუძვლები (მეორე შევსებული გამოცემა). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 99940-48-83-X.

ა. ედიბერიძე. ბიზნესის ადმინისტრირება. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 103 გვ.. 2009წ. .

ა. ედიბერიძე. ბიზნესის ადმინისტრირება (პირველი ნაწილი).დამხმარე სახელმძღვანელო.103 გვ.. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .

. ბიზნესის მართვა. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2009წ. .

ს. ბლიაძე, მ.ზედგინიძე. ა. ზედგინიძე. ლ. ზედგინიძე, რეცენზენტი სოფიო ბლიაძე. ბიზნესის მეწარმეობის ორგანიზაციის საფუძვლები. გამომცემლობა უნივერსალი. 2007წ. ISBN 978-99940-61-50-1.

თ. ჩხეიძე. ბიზნესის მოკლე განმარტებითი ლექსიკონი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978-9941-20-013-7.

გ. მაისურაძე, ო. ბიჭიაშვილი. ბიზნესის ორგანიზაციის საფუძვლები. სტუ. 2014წ. ISBN 978-9941-20-460-9.

მ. მიქელაშვილი. ბიზნესისა და მეწარმეობის საფუძვლები. გლობალ-პრინტი+”. 2008წ. 978-9941-9010-7-2.

ნ. ჯიბლაძე, ს.ხუციშვილი, გ.ჯავახაძე, დ.გორგიძე, ო.ხუციშვილი.გ.დალაქიშვილი. ბიზნეს–გეგმების შემუშავების პრაქტიკული საკითხები და ამოცანები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 2007წ. ISBN 99940-48-83-X..

ნ. ჯიბლაძე, ს.ხუციშვილი, გ.ჯავახაძე, დ.გორგიძე, ო.ხუციშვილი. ბიზნეს–გეგმის შემუშავების საფუძვლები. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. ISBN 99940-48-83-X.

ნ. ჯიბლაძე, ს.ხუციშვილი, გ.ჯავახაძე, დ.გორგიძე, ო.ხუციშვილი. ბიზნეს–გეგმის შემუშავების საფუძვლები (მეორე შევსებული გამოცემა). თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 99940-48-83-X.

ნ. ჯიბლაძე, გ.ჯავახაძე, დ.გორგიძე, ო.ხუციშვილი. . ბიზნეს–გეგმის შემუშავების საფუძვლები (მეორე შევსებული გამოცემა). . თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2007წ. ISBN 99940-48-83-X..

გ. ნარეშელაშვილი, გ. გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია. ბიზნეს–მათემატიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. .

ე. ყუბანეიშვილი. ბიომეტრია. შ.პ.ს.თობალისი. 2005წ. .

რ. კლდიაშვილი, ც.მედულაშვილი. ბიორგანული ქიმია. გამომც. "ცოდნა". 2006წ. 99940-37-86-2.

ი. გოცირიძე, გიორგი გიგილაშვილი, მარიამ წიკლაური, ზვიად მგალობლიშვილი. ბიოსამედიცინო გაზომვები და გარდამქმნელები "Cleve Med Lab Systems". "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. ISBN 978-9941-20-039-7.

ი. გოცირიძე. ბიოსამედიცინო ინჟინერია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-354-0.

ე. ყუბანეიშვილი. ბიოსტატისტიკა. შ.პ.ს.თობალისი. 2005წ. .

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე. ბიოტექნოლოგიური წარ-მოების თავისებურებანი, მოწყობილობათა კლასიფი-კაცია, ტექნოლოგიური ხაზების სტრუქტურების ფორმირება. დამხმარე სახელმძღვანელო ბიოტექნოლოგიის სპეცია-ლობის სტუდენტებისათვის, გამომცემლობა `გეორგიკა~ თბილისი, 2012. 2012წ. 1-37.

ე. ყუბანეიშვილი. ბიოცტატისტიკა. . 2013წ. .