სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. კუციავა, ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე. ქიმია სხვადასხვა მეცნიერთა კვლევებში. III ნაწილი. (დამხმარე სახელმძღვანელო) . “ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2009წ. 124 გვ.

ნ. კუციავა, ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე. ქიმია სხვადასხვა მეცნიერთა კვლევებში . II ნაწილი (დამხმარე სახელმძღვანელო). “ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2009წ. 163 გვ.

ნ. კუციავა, ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე. ქიმია სხვადასხვა მეცნიერთა კვლევებში . I ნაწილი (დამხმარე სახელმძღვანელო). „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2009წ. 133 გვ.

ნ. კუციავა, ა.ლეჟავა, მ.ცინცაძე. ქიმია სხვადასხვა მეცნიერთა კვლევებში, ნაწილი IV. . 2013წ. .

ნ. კუციავა, ა.ლეჟავა, მ.ცინცაძე. ქიმია სხვადასხვა მეცნიერთა კვლევებში, ნაწილი V. . 2016წ. .

ლ. ჩხეიძე. ქიმიური და კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების უსაფრთხოება. . 2012წ. CD 559.

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ.მსხილაძე, ი.ღარიბაშვილი. შენობა-ნაგებობათა აგების ტექნოლოგია. მეთოდური მითითებები საკურსო პროექტის შესასრულებელ თემაზე:,,საცხოვრებელი და სამოქალაქო დანიშნულების შენობების აგება მონოლითური რკინაბეტონისაგან. ჩაშვებულია გამოსაცემად. წ. .

შ.ბაქანიძე, ვ.ლოლაძე, ნ.მსხილაძე, ი.ღარიბაშვილი. შენობა-ნაგებობათა აგების ტექნოლოგია.მეთოდური მითითებები საკურსო პროექტის შესრულებულ თემაზე: ,,საცხოვრებელი სა სამოქალაქო დანიშნულების შენობების აგება მონოლითური რკინაბეტონისაგან". ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-20-151-6.

ი. ქვარაია, მ.ჯავახიშვილი. შენობა-ნაგებობების სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ტექნოლოგია. საგამომცემლო სახლი . 2008წ. 978-9941-14-228-4.

მ. ბალიაშვილი, ი.ზედგინიძე. შესავალი სტანდარტიზაციაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 206წ. ISBN 99928-18-31-X.

გ. სილაგაძე. შესავალი ფუნქციონალურ პროგრამირებაში.. დამხმარე სახელმძღვანელო. 2009წ. .

ლ. ჩხეიძე. შრომის დაცვა (სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის). CD 402. 2011წ. .

თ. კუნჭულია, მ.ლურსმანაშვილი. შრომის დაცვა გამამდიდრებელ და საბრიკეტო ფაბრიკებში. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2001წ. ISBN 99928-38-41-2.

თ. კუნჭულია, ვ.ზამთარაძე, გ.ჩიქობავა. შრომის დაცვა და სამთომაშველი საქმე. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 1999წ. ISBN 99928-36-61-X.

თ. კუნჭულია, ნ.ბოჭორიშვილი, ნ.მაჭავარიანი, მ,ლურსმანაშვილი. შრომის დაცვა კავშირგაბმულობის საწარმოებში. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2000წ. ISBN 99928-37-12-2.

ლ. ჩხეიძე, გაგნიძე ალფრედი. შრომის დაცვა(განმარტებითი ლექსიკონი). "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2004წ. 99928-943-7-7.

ჯ. ჩოგოვაძე, მ.ძოწენიძე, ჯ.რაზმაძე. შრომის ორგანიზაცია, ნორმირება და ანაზღაურება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2001. 0წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ნ.მაჭავარიანი, ნ.რაზმაძე, თ.კუნჭულია, და სხვა. შრომის უსაფრთხოება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ნ. ტაბლიაშვილი, ლ. ყანჩაველი, მ. ჯიქია. შრომის უსაფრთხოება (ამოცანები პრაქტიკული მეცადინეობებისათვის). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. 978-9941-14-324-3.

მ. ლურსმანაშვილი, და სხვა. შრომის უსაფრთხოება (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად). „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2008წ. .