სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2113 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ნაცვლიშვილი, ჯ.სანიკიძე, დ.ზანგურიძე, ს. წილოსანი. განსაზღვრული ინტეგრალი . დამხმარე სახელმძღვანელო. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 1991წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი, ა.კვალიაშვილი და სხვ. განტოლებები, უტოლობები, სისტემები . დამხმარე სახელმძღვანელო. თბ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 1985წ. 222 გვ.

ა. კვალიაშვილი, ზ. ნაცვლიშვილი. განტოლებები, უტოლობები, სისტემები (დამხმარე სახელმძღვანელო). თბ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 220 გვ. განათლება, თბილისი, 220 გვ. 1985წ. .

ლ. გვერდწითელი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. გარემოს დაცვა სამრეწველო გაჭუჭყიანებისაგან (სადიპლომო გეგმარის შესასრულებლად). გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". თბილისი. 2000წ. .

ი. ბაზღაძე, ლ.გვერდწითელი, ჯ.გუგეშიძე, თ.შარაშიძე, მ.მამულაშვილი. გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”.. 2007წ. ISBN 978-99940-955-2-0.

ი. ბაზღაძე, ლ.გვერდწითელი, ჯ.გუგეშიძე, თ.შარაშიძე. გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”.. 2007წ. ISBN 978-99940-955-0-6.

ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე, ჯ. გუგეშიძე, თ. შარაშიძე. გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები (საწარმოო ჩამდინარე წყლების კონტროლი). I ნაწილი. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". თბილისი. 2007წ. .

ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე, ჯ. გუგეშიძე, მ. მამულაშვილი, თ. შარაშიძე. გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები (საწარმოო ჩამდინარე წყლების კონტროლი). II ნაწილი. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". თბილისი. 2007წ. .

მ. ბარბაქაძე. გასპარ მონჟი (შტრიხები პორტრეტისთვის). ციფრული პოლიგრაფიის ცენტრი "ბენე". 2013წ. 978-9941-0-5273-6.

ზ. ბოგველიშვილი. გაუსნებოვნების საშუალებები და ხერხები საავტომობილო ტრანსპორტზე (მეთოდური მითითებები). თბილისი: საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი, 32 გვ.. 1992წ. .

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე. გემეტრიული აგებები სიბრტყეზე. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2006წ. 1513 99940-56-97-2.

ზ. ბოგველიშვილი, გ.მიქაძე. გემის დიზელის ძრავას თბური გაანგარიშება. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 62 გვ. 2009წ. ISBN 978-9941-14-393-9.

. გემის დიზელის ძრავას თბური გაანგარიშება (დამხმარე სახელმძღვანელო). თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2009, 62 გვ., ISBN 978-9941-14-393-9 . 0წ. ISBN 978-9941-14-393-9 .

ვ. ჯაჯანიძე. გემის ენერგეტიკული დანადგარები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-440-1.

ი. ჩხეტია, ვ. ჯაჯანიძე. გემის ენერგეტიკული დანადგარები. ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2013წ. .

ბ. კახაძე, გ.ტაბატაძე, გ.ქოიავა. გეოლოგიურ–საძიებო სამუშაოების ეკონომიკა და მენეჯმენტი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2007წ. .

გ. ტაბატაძე, გ. ქოიავა, ბ. კახაძე, . გეოლოგიურ–საძიებო სამუშაოების ეკონომიკა და მენეჯმენტი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

თ. შარაბიძე. გეომეტრიული აგებები სიბრტყეზე. (პრაქტიკუმი). საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. ISBN 978-99940-57-90-0.

ზ. ნაცვლიშვილი. გეომეტრიული ამოცანების ამოხსნა ვექტორთა გამოყენებით . სამეცნიერო მეთოდური. "ფიზიკა-მათემატიკა სკოლაში", №1 . 1977წ. გვ. 43-50.

ნ. ნოზაძე, ა.შავგულიძე თ.თევზაძე. გეომეტრიული გარდაქმნები. “ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2001წ. ISBN 99928-881-9-9 გვ. 25.