სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გავარდაშვილი. ბუნების გამოყენების ეკონომიკა. საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი, 64 გვ.. 2003წ. .

მ. დემეტრაძე, მ. დემეტრაძე. ბუნებრივი რესურსები და ენერგეტიკის ეკოლოგიური ასპექტები. სტუ, თბილისი, ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი'' . 2009წ. ISBN 978-9941-14-722-7.

კ. ფხაკაძე. ბუნებრივი ქართული ენობრივი სისტემის ერთი ფრაგმენტი როგორც სიმრავლურ თეორიული სისტემა. ძირითადი და დამხმარე სახელმძღვანელოები თანამედროვე მათემატიკურ ენათმეცნიერებაში, „უნივერსალი“, . 2006წ. ISSN, N1 (მეორე გამოცემა), (ქართულად) 60-71.

ი. გოდერძიშვილი, ი. ფრანგიშვილი. ბუღალტერია (ამოცანათა კრებული). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2013წ. ISBN 978-9941-0-5687.

ი. ფრანგიშვილი. ბუღალტერიის ამოცანათა კრებული. „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებობა“ სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული N3(34)2015,თბილისი . 0წ. .

ნ. აჩუაშვილი, ია გოდერძიშვილი. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები. . 2015წ. .

ყ. ნემსაძე, ირმა ნემსაძე. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები (თეორია და პრაქტიკა). კსუ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 2009წ. 99928-0-904-3.

ი. გოდერძიშვილი, ნ. აჩუაშვილი. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები საერთაშორისო სტანდარტით. . 2015წ. ISBN 978-9941-0-8366-2 2.

ნ. აჩუაშვილი. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები საერთაშორისო სტანდარტით. . 2015წ. ISBN 978-9941-0-8366-2 .

რ. რუხაძე. გ. გაფრინდაშვილი, გ. ჯავახიშვილი, ა. მამუჩიშვილი. მაღალი რიგის ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემები (ლექციების კოსპექტი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, . 1990წ. .

რ. რუხაძე. გ. გაფრინდაშვილი, გ. ჯავახიშვილი, ა. მამუჩიშვილი. მეთოდური მითითებები პირველი რიგის ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა თეორიაში. . . საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გამომცემლობა, თბილისი, . 1989წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. გ.ცაავა, ა.სიჭინავა,„კ ო რ პ ო რ ა ც ი უ ლ ი ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ ი“ (ეკონომიკის მდგრადი განვითარების სტრატეგია). ელ.დახელმძღვანელო. 2017წ. .

ნ. გვარამაძე, გ. არზიანი. გადამეტძაბვები და მათგან დაცვა. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

მ. რუხვაძე, არზიანი ა, გვარამაძე ნ. გადამეტძაბვები და მათგან დაცვა ელექტრულ სისტემებში . "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. 978-9941-20-088-5.

გ. ბელთაძე, მ. ნაჭყებია, ნ. მჭედლიშვილი. გადაწყვეტილებათა მიღების თეორიისა და ოპერაციათა კვლევის ამოცანები . საქართველოს ტექნიკური უნივერესიტეტი. 2011წ. 258 გვ ISBN: 978-9941-14-969-6.

მ. ნაჭყებია, მ. ნაჭყებია, ნ. მჭედლიშვილი. გადაწყვეტილებათა მიღების თეორიისა და ოპერაციათა კვლევის ამოცანები. საგამომცემლო სახლი . 2011წ. 978-9941-14-969-6.

ნ. მჭედლიშვილი, გურამ ბელთაძე, მზია ნაჭყებია. გადაწყვეტილებათა მიღების თეორიისა და ოპერაციათა კვლევის ამოცანები (ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოები). საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 258 გვ.. 2011წ. .

ნ. ცისკარიშვილი. გადაწყვეტილებათა მიღების კომპიუტერული მხარდაჭერა. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“,. 2013წ. ISBN 978_9941_0_5639_0.

ა. აბესაძე. გადაწყვეტილების მიღების რაოდენობრივი მეთოდები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 978-9941-20-945-1.

გ. დურგლიშვილი, გ. ტატიშვილი, გ. ბერაია. გაზლიფტური მეთოდით მომუშავე ჭაბურღილების ექსპლუატაციის ტექნოლოგიური ინსტრუქცია. სახელმძღვანელო დოკუმენტი, საქართველოს სათბობ ენერგეტიკის სამინისტრო. 2001წ. .