სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2356 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ქავთარაძე, ნ. მუმლაძე, ქ. მუმლაძე. გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია. CD -3780 იბეჭდება. 2017წ. .

ლ. გვერდწითელი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. გარემოს დაცვა სამრეწველო გაჭუჭყიანებისაგან (სადიპლომო გეგმარის შესასრულებლად). გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". თბილისი. 2000წ. .

ი. ბაზღაძე, ლ.გვერდწითელი, ჯ.გუგეშიძე, თ.შარაშიძე, მ.მამულაშვილი. გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”.. 2007წ. ISBN 978-99940-955-2-0.

ი. ბაზღაძე, ლ.გვერდწითელი, ჯ.გუგეშიძე, თ.შარაშიძე. გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”.. 2007წ. ISBN 978-99940-955-0-6.

ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე, ჯ. გუგეშიძე, თ. შარაშიძე. გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები (საწარმოო ჩამდინარე წყლების კონტროლი). I ნაწილი. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". თბილისი. 2007წ. .

ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე, ჯ. გუგეშიძე, მ. მამულაშვილი, თ. შარაშიძე. გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები (საწარმოო ჩამდინარე წყლების კონტროლი). II ნაწილი. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". თბილისი. 2007წ. .

მ. მამულაშვილი, ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე, ჯ. გუგეშიძე. გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები. ლაბ.პრაქტიკუმის II ნაწილი.. სტუ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. 978-9940-955-2-0 გვ. 80.

ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე, ჯ. გუგეშიძე. გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები. ლაბ.პრაქტიკუმის II ნაწილი.. სტუ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. 978-9940-955-2-0 გვ. 80.

მ. ბარბაქაძე. გასპარ მონჟი (შტრიხები პორტრეტისთვის). ციფრული პოლიგრაფიის ცენტრი "ბენე". 2013წ. 978-9941-0-5273-6.

ზ. ბოგველიშვილი. გაუსნებოვნების საშუალებები და ხერხები საავტომობილო ტრანსპორტზე (მეთოდური მითითებები). თბილისი: საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი, 32 გვ.. 1992წ. .

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე. გემეტრიული აგებები სიბრტყეზე. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2006წ. 1513 99940-56-97-2.

ზ. ბოგველიშვილი, გ.მიქაძე. გემის დიზელის ძრავას თბური გაანგარიშება. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 62 გვ. 2009წ. ISBN 978-9941-14-393-9.

. გემის დიზელის ძრავას თბური გაანგარიშება (დამხმარე სახელმძღვანელო). თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2009, 62 გვ., ISBN 978-9941-14-393-9 . 0წ. ISBN 978-9941-14-393-9 .

ვ. ჯაჯანიძე, გ. არჩვაძე. გემის ენერგეტიკული დანადგარები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-440-1.

ი. ჩხეტია, გ. არჩვაძე, ვ. ჯაჯანიძე. გემის ენერგეტიკული დანადგარები. ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2013წ. .

დ. კერესელიძე, გია ჭანტურია, მაია ბლიაძე. გეოგრაფიული ატლასი მე-10კლასი. საქართველოს მაცნე. 2015წ. 978-9941-16-435-4.

დ. კერესელიძე, გია ჭანტურია, მაია ბლიაძე. გეოგრაფიული ატლასი მე-7 კლასი. საქართველოს მაცნე. 2015წ. 978-9941-16-433-0.

დ. კერესელიძე, გია ჭანტურია, მაია ბლიაძე. გეოგრაფიული ატლასი მე-8 კლასი. საქართველოს მაცნე. 2015წ. 978-9941-16-434-7.

ლ. გიგინეიშვილი, ნ. ყარალაშვილი , მ. გოგოტიშვილი. გეოინფორმაციული სისტემები სატყეო მეურნეობაში (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად) . საგამომცემლო სახლი „ ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. თბილისი, კოსტავას 77, 2017 წ..

ბ. კახაძე, გ.ტაბატაძე, გ.ქოიავა. გეოლოგიურ–საძიებო სამუშაოების ეკონომიკა და მენეჯმენტი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2007წ. .