სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ბუაჩიძე, ა.ჭირაქაძე. გამოყენებითი ჰოლოგრაფია. . CD-3737. 2017წ. .

ლ. ხვედელიძე. განათლების მარკეტინგი – სასწავლო დაწესებულების პრიორიტეტების განსაზღვრა და სასწავლო პროგრამების შემუშავება (თრენინგისათვის – „სკოლის ეკონომიკა და მენეჯმენტი“) . ასოციაცია „Junior Achievement - Georgia“. 2007წ. .

ლ. ხვედელიძე. განათლების რეფორმის შინაარსის მიმოხილვა – პოლიტიკა, სტრატეგია, მართვა (სემინარი სკოლის ხელმძღვანელებისთვის) . ფონდი „ჰორიზონტი“. 2002წ. .

რ,გიორგობიანი, ი.კომახიძე. განაწილებულ სამომენტო და განივ დატვირთვებს შორის ანალოგიის გამოყენება კოჭების დეფორმაციების განსაზღვრისათვის. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად მასალათა გამძლერობის კურსში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2001წ. .

ნ. ბერიშვილი, თ.ბაციკაძე, რ.გიორგობიანი, ი.კომახიძე. განაწილებულ სამომენტო და განივ დატვირთვებს შორის ანალოგიის გამოყენება კოჭების დეფორმაციების განსაზღვრისათვის. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად მასალათა გამძლერობის კურსში. საქართველოს ტექიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. თბილისი.

რ. გიორგობიანი, რ. გიორგობიანი, თ.ბაციკაძე, ი.კომახიძე. განაწილებულ სამომენტო და განივ დატვირთვებს შორის ანალოგიის გამოყენება კოჭების დეფორმაციების განსაზღვრისათვის. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად მასალათა გამძლერობის კურსში. . 2001წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი.

ზ. ნაცვლიშვილი, ჯ.სანიკიძე, დ.ზანგურიძე, ს. წილოსანი. განსაზღვრული ინტეგრალი . დამხმარე სახელმძღვანელო. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 1991წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი, ა.კვალიაშვილი და სხვ. განტოლებები, უტოლობები, სისტემები . დამხმარე სახელმძღვანელო. თბ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 1985წ. 222 გვ.

ა. კვალიაშვილი, ზ. ნაცვლიშვილი. განტოლებები, უტოლობები, სისტემები (დამხმარე სახელმძღვანელო). თბ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 220 გვ. განათლება, თბილისი, 220 გვ. 1985წ. .

მ. ქავთარაძე, ნ. მუმლაძე, ქ. მუმლაძე. გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია. CD -3780 იბეჭდება. 2017წ. .

ლ. გვერდწითელი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. გარემოს დაცვა სამრეწველო გაჭუჭყიანებისაგან (სადიპლომო გეგმარის შესასრულებლად). გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". თბილისი. 2000წ. .

ი. ბაზღაძე, ლ.გვერდწითელი, ჯ.გუგეშიძე, თ.შარაშიძე, მ.მამულაშვილი. გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”.. 2007წ. ISBN 978-99940-955-2-0.

ი. ბაზღაძე, ლ.გვერდწითელი, ჯ.გუგეშიძე, თ.შარაშიძე. გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”.. 2007წ. ISBN 978-99940-955-0-6.

ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე, ჯ. გუგეშიძე, თ. შარაშიძე. გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები (საწარმოო ჩამდინარე წყლების კონტროლი). I ნაწილი. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". თბილისი. 2007წ. .

ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე, ჯ. გუგეშიძე, მ. მამულაშვილი, თ. შარაშიძე. გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები (საწარმოო ჩამდინარე წყლების კონტროლი). II ნაწილი. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". თბილისი. 2007წ. .

მ. მამულაშვილი, ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე, ჯ. გუგეშიძე. გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები. ლაბ.პრაქტიკუმის II ნაწილი.. სტუ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. 978-9940-955-2-0 გვ. 80.

ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე, ჯ. გუგეშიძე. გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები. ლაბ.პრაქტიკუმის II ნაწილი.. სტუ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. 978-9940-955-2-0 გვ. 80.

მ. ბარბაქაძე. გასპარ მონჟი (შტრიხები პორტრეტისთვის). ციფრული პოლიგრაფიის ცენტრი "ბენე". 2013წ. 978-9941-0-5273-6.

ზ. ბოგველიშვილი. გაუსნებოვნების საშუალებები და ხერხები საავტომობილო ტრანსპორტზე (მეთოდური მითითებები). თბილისი: საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი, 32 გვ.. 1992წ. .

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე. გემეტრიული აგებები სიბრტყეზე. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2006წ. 1513 99940-56-97-2.