სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2356 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ტაბატაძე, გ. ქოიავა, ბ. კახაძე, . გეოლოგიურ–საძიებო სამუშაოების ეკონომიკა და მენეჯმენტი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. .

გ. ჩაჩანიძე. გეომეტრიის ამოცანათა კრებულით “პირამიდიდან სვეტიცხოვლამდე“ სარგებლობის მეთოდიკური რეკომენდაციები. "ინტელექტი". 1997წ. .

თ. შარაბიძე. გეომეტრიული აგებები სიბრტყეზე. (პრაქტიკუმი). საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. ISBN 978-99940-57-90-0.

ზ. ნაცვლიშვილი. გეომეტრიული ამოცანების ამოხსნა ვექტორთა გამოყენებით . სამეცნიერო მეთოდური. "ფიზიკა-მათემატიკა სკოლაში", №1 . 1977წ. გვ. 43-50.

ნ. ნოზაძე, ა.შავგულიძე თ.თევზაძე. გეომეტრიული გარდაქმნები. “ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2001წ. ISBN 99928-881-9-9 გვ. 25.

შ. კელეპტრიშვილი, ა. კვერნაძე. გეომორფოლოგია და მეოთხეულის გეოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1997წ. 551.4+79.

ნ. ქაჯაია. გეოტექტონიკა. სტუ-ს ბიბლიოთეკა. 2006წ. .

ზ. შენგელია. გერმანულ–ქართული ლოგისტიკის ტერმინოლოგიის ლექსიკონი. თერგი XXI. 2005წ. 99940-0221-X.

ი. ყრუაშვილი, ქაცარავა თ.. გვალვასთან ბრძოლის ღონისძიებები (მულჩირება). მეთოდური მითითება, სსაუ, თბილისი, 28 გვ.. 2002წ. .

ა. გოჩოლეიშვილი, უ. კავთიაშვილი. გვირაბების მშენებლობის სპეციალური ხერხები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. 978-99940-954-9-0.

უ. კავთიაშვილი, ა. გოჩოლეიშვილი. გვირაბების მშენებლობის სპეციალური ხერხები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

თ. ცერცვაძე, ნ.ჯაფარიძე. გზა წარმატებული კარიერისაკენ. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. .

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე, ო. ტომარაძე. გრაფიკული პირობითი აღნიშვნები და სქემები. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2008წ. 978 99941-14-041-9.

თ. შარაბიძე. გრაფიკული პირობითი აღნიშვნები და სქემები. საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. ISBN 978-9941-14-041-9.

ლ. იტრიაშვილი. გრუნტების თვისებების მართვის ფიზიკურ-ქიმიური საფუძვლები. . 2010წ. .

ა. გოგოლაძე, ა.ახვლედიანი. დაბალ და საშუალო დაწნერვიან წყალმიმღებ ნაგებობათა სათავე კვანძის ჰიდრავლიკური გაანგარიშება. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-473-8.

რ. სამხარაძე, პ. მეძმარიაშვილი, ნ. შენგელია. დავალებათა მართვის ენა. დამხმარე სახელმძღვანელო. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, 66 გვ.. 1986წ. .

ზ. ბოგველიშვილი. დაზიანების თანამედროვე საშუალებათა გამოყენებისას წარმოქმნილი დაზიანების კერების დახასიათება. თბილისი: საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი, 48 გვ.. 1994წ. .

მ. ქიტოშვილი, მ. ქიტოშვილი, მ.ავალიანი. დამცავი ჩამიწებისა და დანულების გათვლა სამთო-გეოლოგიურ სწარმოებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

თ. ნუცუბიძე. დამხმარე მეთოდური საშუალება - სარეიტინგო და საკონტროლო სამუშაოებისათვის ტექნიკური უნივერსიტეტის ტექნიკური ჯგუფის სტუდენტებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივესიტეტი. 2005წ. .