სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2274 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. სურგულაძე, ლ. ყვავაძე. მონაცემთა სტრუქტურებისა და ფაილების დამუშავება C- ენაზე. საქ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2004წ. .

ო. ქოჩორაძე, ვაჟა შუბითიძე . პოლიტოლოგია (პოლიტიკური ტექნოლოგიები), თბილისი . – 263 გვ. . საქართველოს უშიშროების სამინისტროს აკადემიის გამომცემლობა. 2001წ. 99286127X.

გ. კაიშაური. პროდუქტული გაანგარიშება.მეთოდური მითითება საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. გვ. 1 – 17.. 2008წ. .

ვ. ქართველიშვილი, ნ. ნავაძე. საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანები და სატვირთო გადაზიდვები. შპს ”პოლიგრაფ-თბილისი”. 2009წ. .

ნ. თოფურია. საგზაო მოძრაობის ორგანიზაცია . .. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2009წ. .

მ. თოფურია, ლ. ბოჭორიშვილი. სამეწარმეო საქმიანობის ბიზნეს გეგმის შედგენა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 3წ. 978-9941-20-248-3.

მ. თოფურია, ლ. ბოჭორიშვილი. სამეწარმეო საქმიანობის ბიზნეს გეგმის შედგენა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 3წ. 978-9941-20-248-3.

გ. სურგულაძე, გ. შავთვალაძე. სტრუქტურული დაპროგრამების მეთოდი C- ენის ბაზაზე. ნაწ-I.. საქ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2004წ. .

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ი. ბერძენიშვილი. ტესტები ფიზიკურ და კოლოიდურ ქიმიაში (I ნაწილი) . „ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, გვ. 93. 2008წ. .

გ. ჯაფარიძე, შ.სულხანიშვილი. ტექნიკური მექანიკა (მანქანათა ნაწილები) I ნაწილი . ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2008წ. 93 გვ. ISBN 978-9941-14-137-9 .

გ. ჯაფარიძე, შ. სულხანიშვილი. ტექნიკური მექანიკა (მანქანათა ნაწილები) II ნაწილი . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 65 გვ. ISBN 978-9941-14-137-9 ..

გ. ჯაფარიძე, შ.სულხანიშვილი. ტექნიკური მექანიკა (მანქანათა ნაწილები) II ნაწილი . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 61 გვ. ISBN 978-9941-14-137-9.

გ. ჯაფარიძე, შ. სულხანიშვილი. ტვირთამწევი მანქანები I ნაწილი . . 2009წ. 97 გვ. ISBN 978-9941-14-137-9.

თ. ჩხაიძე. ტვირთამწევი მანქანები, (მაგალითები) . ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2001წ. ISSN 99928-78-74-4, უაკ 39.9 621.86.

ზ. ნაცვლიშვილი, ვ. ბალაბანოვი, ა. ბუქსიანიძე. უმაღლესი მათემატიკა . III ნაწილი სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტთათვის. გამომცემლობა “ქართული რედაქცია” . 2004წ. 404 გვ.

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი. ფიზიკური ქიმიის მოკლე კურსი . საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 92 გვ.. 2009წ. .

დ. ბიბილეიშვილი. ფიზიკური ქიმიის ძირითადი კანონები . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, გვ.27. 2008წ. .

მ. ჟღენტი, ქეთევან ბერიაშვილი, მურად გარუჩავა,ლევან გულუა, თამარ თურმანიძე . ქლიავის,ატმის და ნექტარინის ნედლად შენახვის რაციონალური ტექნოლოგია. , . ინდ. მეწარმე. ,,პაატა ახრახაზე. 2016წ. უაკ 634.2.664.8.03 ქ-574.

ნ. მსხილაძე. შენობა-ნაგებობათა აგების ტექნოლოგია. მეთოდური მითითებები საკურსო პროექტის შესასრულებ ლ თემაზე:,,საცხოვრებელი და სამოქალაქო დანიშნულების შენობების აგება მონოლითური რკინაბეტონისაგან. . . სტუ. 0წ. .