სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Измерения температуры. Грузинский технический университет - "Центр информатизации", 68 с. 2000წ. 99928-18-19-0.

ლ. იტრიაშვილი. Искусственные грунты (образование и экологическая оценка). Мецниереба. 2007წ. .

ი. იორდანიშვილი. К вопросу рейтинговой оценки наукометрии АН Грузии. НИИ . 2004წ. .

Л. Имнаишвили. Кожемяко В.П., Натрошвили О.Г., Мартинюк Т.Б.Оптоэлектронная схемотехника. УМК ВО УСССР, Киев, 1988 г.,с.276. . . 1988წ. .

Дж. Дочвири, Джавахишвили Галина Ираклиевна. Методические указания по лабораторным работам: Моделирование динамических режимов систем управления электроприводов в программе MATLAB. Тбилиси, изд. ,, Технический университет“. 2014წ. .

თ. ბაციკაძე, ჯ.ნიჟარაძე. Н. Наморадзе. Краткий курс сопротивления материалов. (часть I). “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2017წ. .

Н. Берая. Основы компьютерных технологий (конспект лекций) . Тбилиси: Технический университет, 72 с. 2006წ. 99940-57-04-9.

Н. Берая. Основы программирования (конспект лекций) . Тбилиси: Технический университет – "Центр информатизации", 103 c . 2006წ. 99928-18-33-6.

Н. Берая, Е. Гварамиа, И. Кароян. Основы работы с базами данных (Access 2013). Тбилиси: Технический университет, 182 с. 2017წ. 978-9941-20-785-3.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Специфические электро-технические элементы измерительной техники. Грузинский технический университет - "Центр информатизации", 62 с. 2000წ. 99928-18-16-6.

Н. Берая, Е. Гварамиа, Е. Бочоридзе. Управление проектами посредством MS Project 2013 . Тбилиси: Технический университет, 138 с. 2017წ. 978-9941-20-776-1.

გ. გავარდაშვილი. Экономика природопрользования. Грузинский институт железной дороги.. 2002წ. .

გ. გავარდაშვილი. Экономика природопрользования. Институт Грузинской железной дороги. 2000წ. .

გ. კიკოლაშვილი. ავტომატიკის ელექტრომექანიკური აპარატები. სტუ, 621.300.5(02) / 15 , 32 გვ. 2012წ. .

ვ. ლეკიაშვილი. ავტომობილის საიმედოობა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2005წ. ISBN 99940-40-95-2.

ნ. თოფურია, ო. გელაშვილი. ავტოსარემონტო საწარმოების კომპიუტერული დაპროექტება. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". . 2008წ. ISBN 978-9941-14-081-5. გვ.106.

ო. გელაშვილი, ვ. ჯაჯანიძე. ავტოსარემონტო საწარმოების კომპიუტერული დაპროექტება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-081-5 გვ.107.

მ. მოისწრაფიშვილი, ვ. ხარიტონაშვილი. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ეკონომიკური ეფექტის განსაზღვრის მეთოდიკა. გამომცემლობა „მეცნიერება“. 2000წ. 999208-51-29-8.

გ. ცინცაძე, ნ.ნებიერიძე, ნ.ბოლქვაძე, გ.გვერდწითელი. აკაკი გახოკიძე - ცხოვრება და მოღვაწეობა. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 145 გვ.. 2004წ. .

ი. ცქვიტინიძე. ალბათობის თეორიისა და მასობრივი მომსახურების თეორიის საკითხები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2013წ. 978-9941-20-334-3.