სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯანელიძე. დაპროგრამების საფუძვლები მეთოდური მითითებები ლაბო-რატორიული სამუშაოების შესასრულებლად, დაპროგრამების C ენაზე. . სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2011წ. .

გ. სურგულაძე. დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნოლოგიები და მონაცემთა მენეჯმენტი . სტუ-ს „IT კონსალტინგის” სამეცნიერო ცენტრი. 2016წ. 978-9941-0-8692-2 .

გ. სურგულაძე, ბ. შარაშიძე. დაპროექტების ავტომატიზებული სისტემების კომოპლექსური გამოყენება სამრეწველო საწარმოთა ხელმძღვანელი კადრების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. "სახალხო მეურნეობის მართვის ინსტიტუტი". 1986წ. .

გ. სურგულაძე, გ. ბუკია. დაპროექტების ავტომატიზებული სისტემების კონსტრუირება და გამოყენება საწარმოთა ორგანიზაციულ-ტექნიკური დონის შესაფასებლად. "სახალხო მეურნეობის მართვის ინსტიტუტი". 1987წ. .

გ. მაისურაძე, ო.ბიჭიაშვილი. დარგობრივი ბიზნესის საფუძვლები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2016. 30წ. ISBN 978-9941-20-702-0.

ყ. ნემსაძე. დარგობრივი საბაზრო ეკონომიკის საფუძვლები საქართველოს რკინიგზის მაგალითზე. ი.ს."გოჩა დალაქიშვილი". 2004წ. 99928-0-904-3.

მ. ამირგულაშვილი. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებისა და საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობა XII-XVI სს.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-930-4.

ნ. გოგნიაშვილი, ი.ბოხაშვილი, ვ.ხუციშვილი, თ.შაყულაშვილი, . დასავლეთის სახელმწიფოთა სისხლის სამართლის პროცესი (თარგმანი რუსულიდან - ავტ. კ.ფ.გუცენკო, ლ.ვ.გოლოვკო, ბ.ა.ფილიმონოვი). მერიდიანი. 2007წ. 99941-10-004-8.

ჟ. ორაგველიძე. დასაპროექტებელი ლითონმჭრელი ჩარხის ეკონომიკური დასაბუთება. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2007წ. 99940–56–58–1.

ჟ. ორაგველიძე. დასაპროექტებელი სამაცივრო დანადგარის ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრა. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2006წ. 99940–56–48–4.

ი. ყრუაშვილი, სიჭინავა ო.. დატერასების მეთოდები. სსაუ, საქ. მეცნ. აკად, წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 16 გვ.. 2004წ. .

მ. ბარბაქაძე, გ. არჩვაძე, ვ. ქართველიშვილი. დატვირთვა-განტვირთვის მექანიზაცია საზღვაო ტრანსპორტზე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. 978-9941-20-521-7.

ვ. ქართველიშვილი, გ. არჩვაძე, ნ.ნავაძე. დატვირთვა-განტვირთვის სამუშაოების ორგანიზაცია და მექანიზაცია საავტომო-ბილო ტრანსპორტზე . "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .

ნ. ნავაძე, ვ.ქართველიშვილი. დატვირთვა-განტვირთვის სამუშაოების ორგანიზაცია საავტომობილო ტრანსპორტზე.. საგამომცემლო სახლი''ტექნიკური უნივერსიტეტი'. 2009წ. 978-9941-14-492-9.

ვ. აბაიშვილი, ზ. ჩიტიძე. დახერხილი ხე-ტყის ტექნოლოგია. საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-395-3. გვ.92.

ვ. აბაიშვილი. დახერხილი ხე-ტყის ტექნოლოგია. ტესტები. საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ISBN 978-9941-14-968-29 გვ.82.

თ. ჩიგოგიძე. დეკორატიული ნარგავების და მწვანე მშენებლობის ობიექტების CAD სისტემებთან თავსებადი ილუსტრირებადი ბიბლიოთეკის შედგენის მეთოდიკა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. 978-9941-20-596-5.

ნ. ბაქრაძე, ე. სემილეტოვა, ნ. მენთეშაშვილი, რ. კასუმოვი. დეტალების დამუშავების ელექტროფიზიკური და ელექტროქიმიური მეთოდები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-623-7.

მ. დემეტრაშვილი. დეტალების ესკიზებისა და ნახაზების შედგენა (მეთოდიკური მითითებები). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. ISBN 978-9941-20-226-1 გვ.44.

თ. შარაბიძე. დეტალების ხრახნკუთხვილით შეერთების წესები. საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. ISBN 978-99940-952-5-4.