სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ცერცვაძე, ნ.ჯაფარიძე. გზა წარმატებული კარიერისაკენ. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. .

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე, ო. ტომარაძე. გრაფიკული პირობითი აღნიშვნები და სქემები. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2008წ. 978 99941-14-041-9.

თ. შარაბიძე. გრაფიკული პირობითი აღნიშვნები და სქემები. საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. ISBN 978-9941-14-041-9.

ლ. იტრიაშვილი. გრუნტების თვისებების მართვის ფიზიკურ-ქიმიური საფუძვლები. . 2010წ. .

ა. გოგოლაძე, ა.ახვლედიანი. დაბალ და საშუალო დაწნერვიან წყალმიმღებ ნაგებობათა სათავე კვანძის ჰიდრავლიკური გაანგარიშება. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-473-8.

რ. სამხარაძე, პ. მეძმარიაშვილი, ნ. შენგელია. დავალებათა მართვის ენა. დამხმარე სახელმძღვანელო. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, 66 გვ.. 1986წ. .

ზ. ბოგველიშვილი. დაზიანების თანამედროვე საშუალებათა გამოყენებისას წარმოქმნილი დაზიანების კერების დახასიათება. თბილისი: საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი, 48 გვ.. 1994წ. .

მ. ქიტოშვილი, მ. ქიტოშვილი, მ.ავალიანი. დამცავი ჩამიწებისა და დანულების გათვლა სამთო-გეოლოგიურ სწარმოებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

თ. ნუცუბიძე. დამხმარე მეთოდური საშუალება - სარეიტინგო და საკონტროლო სამუშაოებისათვის ტექნიკური უნივერსიტეტის ტექნიკური ჯგუფის სტუდენტებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივესიტეტი. 2005წ. .

ნ. მსხილაძე, ი.ქვარაია. დამხმარე სახელმძღვანელო ელექტრო შედუღების შეგირდებისათვის. სტუ. 2011წ. .

ი. ქვარაია. დამხმარე სახელმძღვანელო ელექტრომემონტაჟეთა შეგირდებისათვის. საგამომცემლო სახლი . 2009წ. 978-9941-14-715-9.

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე, მ.ტოროშელიძე. დამხმარე სახელმძღვანელო ელექტროშმდუღებლების შეგირდებისათვის. საგამომცემლო სახლი . 2011წ. 978-9941-14-947-4.

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე, მ.ტოროშელიძე. დამხმარე სახელმძღვანელო თაბაშირ-მუყაოს ფილების მემონტაჟეთა შეგირდებისათვის. საგამომცემლო სახლი . 2011წ. 978-9941-14-948-1.

ნ. გუნია. დამხმარე სახელმძღვანელო ინგლისურ ენაში სამთო ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის. ,,სვეტი". 2010წ. გვ.102.

ვ. ნათბილაძე. დამხმარე სახელმძღვანელო მანქანათა ნაწილებში. სტუ. 2003წ. გვ. 84.

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე, მ.ტოროშელიძე. დამხმარე სახელმძღვანელო მღებავების შეგირდებისათვის. საგამომცემლო სახლი . 2011წ. 978-9941-14-949-8.

ზ. ჯოჯუა, თ. გიორხელიძე. დამხმარე სახელმძღვანელო საგანში: ”ციფრული სქემოტექნიკა”. სტუ-ს ბიბლიოთეკა, CD,. 2013წ. № 1357, 97 გვ.

ს. ბლიაძე, მ.ბლიაძე, ა. ზედგინიძე , მ. ბლიაძე. დანაშაულის ამსრულებლობა და დანაშაულში თანამონაწილეობა. თსუ. გამომცემლობა. 2006წ. ISBN999940-51-99-7.

ნ. მჭედლიშვილი, ი.დავითაშვილი.. დაპროგრამება Matlab გარემოში. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 109გვ.. 2015წ. .