სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2415 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გაჩეჩილაძე. დაპროგრამების ალგორითმული ენა C#. მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად. (ნაწილი I). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. 978-9941-20-588-0.

გ. სურგულაძე. დაპროგრამების ვიზუალური მეთოდები და ინსტრუმენტები (UML, MsVisio, C++Builder). საქ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. .

ზ. ჯოჯუა, ნ. ჯოჯუა, ე. ბოჭორიძე. დაპროგრამების მანქანურ-ორიენტირებული ენები I ნაწილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978_99940_951_6_2.

ე. ბოჭორიძე. დაპროგრამების მანქანურ-ორიენტირებული ენები I ნაწილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978_99940_951_6_2.

. დაპროგრამების მანქანურ-ორიენტირებული ენები I ნაწილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978_99940_951_6_2.

ნ. ჯოჯუა, ე. ბოჭორიძე, ზ. ჯოჯუა. დაპროგრამების მანქანურ-ორიენტირებული ენები II ნაწილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978_9941_14_347_2.

. დაპროგრამების მანქანურ-ორიენტირებული ენები II ნაწილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978_9941_14_347_2.

გ. სურგულაძე. დაპროგრამების მეთოდები: საკურსო პროექტების აგება (UML, MsVisio, C++) . საქ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. ISBN 978-9941-14-125-5.

გ. სურგულაძე. დაპროგრამების საფუძვლები (C&C++ ენების ბაზაზე). საქ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. ISBN 99940-56-16-6.

ლ. გაჩეჩილაძე, ზ. წვერაიძე. დაპროგრამების საფუძვლები (ალგორითმული ენა Visual Basic. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად. II ნაწილი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-0-5569-0.

ლ. გაჩეჩილაძე, ზ. წვერაიძე, ნონიკაშვილი ლია. დაპროგრამების საფუძვლები (ალგორითმული ენა Visual Basic. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად. ნაწილი I). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2010წ. 978-9941-14-798-2.

ი. აბულაძე. დაპროგრამების საფუძვლები - ლაბორატორიული სამუშაოები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-57-50-2.

გ. სურგულაძე. დაპროგრამების საფუძვლები C ენის ბაზაზე. საქ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2003წ. .

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, ი. დავითაშვილი. დაპროგრამების საფუძვლები I ნაწილი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. 99940-40-14-6.

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, გ. ჭიკაძე, ი. დავითაშვილი. დაპროგრამების საფუძვლები II ნაწილი . "ტექნიკური უნივრსიტეტი. 2005წ. 99940-40-15-4.

მ. ანდღულაძე, ჭანკოტაძე ვახტანგი. დაპროგრამების საფუძვლები და კომპიუტერზე მუშაობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. .

ვ. ჭანკოტაძე, მ.ანდღულაძე, თ.კოხია–გაბაშვილი, ლ.ცინცაძე, ვ.ჭანკოტაძე. დაპროგრამების საფუძვლები და კომპიუტერზე მუშაობა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2001წ. ISBN 99928–36–79–2.

გ. ჯანელიძე. დაპროგრამების საფუძვლები მეთოდური მითითებები ლაბო-რატორიული სამუშაოების შესასრულებლად, დაპროგრამების C ენაზე. . სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2011წ. .

გ. სურგულაძე. დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნოლოგიები და მონაცემთა მენეჯმენტი . სტუ-ს „IT კონსალტინგის” სამეცნიერო ცენტრი. 2016წ. 978-9941-0-8692-2 .

გ. სურგულაძე, ბ. შარაშიძე. დაპროექტების ავტომატიზებული სისტემების კომოპლექსური გამოყენება სამრეწველო საწარმოთა ხელმძღვანელი კადრების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. "სახალხო მეურნეობის მართვის ინსტიტუტი". 1986წ. .