სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2356 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. მაძაღუა, თ,~. ბაციკაძე, ა. კვარაცხელია. დრეკადობის, პლასტიკურობის და ცოცვადობის თეორიის მოკლე კურსი. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. .

თ. ბაციკაძე, ზ. მაძაღუა, ა. კვარაცხელია. დრეკადობის, პლასტიკურობის და ცოცვადობის თეორიის მოკლე კურსი. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. .

ზ. მაძაღუა, დ. დანელია. დრეკადობის, პლასტიკურობის და ცოცვადობის თეორიის საფუძვლები.. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. .

გ. ჩიხლაძე. ეგმ-ის გამოყეწნება ზოგადი ფიზიკის ლაბორატორიულ სამუშაოებში (ელექტროობა და მაგნიტიზმი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1990წ. .

ნ. ნავაძე. ევრაზიის ქვეყნებში საერთაშორისო საავტომობილო-სატვირთო გადაზიდვების ორგანიზების პრინციპები და სამართლებრივი საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. 978-9941-20-149-3.

. ევრაზიის ქვეყნებში საერთაშორისო-საავტომობილო გადაზიდვების ორგანიზების პრინციპები და სამართლებრივი საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი"ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. 978-20-149-3.

მ. გურამიშვილი. ევროკავშირის როლი ეთნოკონფლიქტების დარეგულირებაში. სტუ ბიბლიოთეკაCD-384. 2011წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ევროპის პოლიტიკური მმართველობის სისტემა. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. ISBN 978-9941-20-763-1.

ქ. ბაციკაძე. ეთერზეთების გამოყენება კოსმეტოლოგიასა და პარფიუმერიაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 306წ. ISBN978-9941-20-273-5.

მ. სირაძე, ხ. დიდიძე, მ. ბექაური. ეთერზეთოვანი მცენარეული ნედლეული. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”, –. 2005წ. თბილისი .

გ. მჭედლიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი,, მ. დემეტრაძე. ეკოლოგია და გარემოს დაცვა. სტუ, დამხმარე სახელმძღვანელო.. 2008წ. თბილისი. 86 გვ.

ნ. ჩხუბიანიშვილი,, მ. დემეტრაძე. ეკოლოგია და გარემოს დაცვა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

მ. დემეტრაძე, ნ. ჩხუბიანიშვილი, გ. მჭედლიშვილი. ეკოლოგია და გარემოს დაცვა. სტუ, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. .

ზ. სვანიძე. ეკოლოგია მეტალურგიაში. თბილისი, სტუ. . 2004წ. 99.

ბ. გოგიჩაშვილი. ეკოლოგია მეტალურგიაში. სტუ. 2004წ. 99940–35–56–8.

პ. ნარიმანიშვილი. ეკოლოგიური უსაფრთხოების საკითხისათვის. სმედსის თბილ;ისი 2003წელი. 2003წ. .

ო. ტომარაძე. ეკონომენტრიკული მეთოდები და მოდელები. სტუ. 2013წ. 978-9941-20-288-9.

მ. გუდიაშვილი. ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში. (მეთოდური მითითებები საკურსო სამუშაოს შესარულებლად). გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2005წ. 99940-35-91-6.

ნ. ღიბრაძე, სულაბერიძე მამია. ეკონომიკა და მარკეტინგი ტელეკომუნიკაციაში. ნაწილი I. ეკონომიკის კვლევითი ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2005წ. ISBN 99940-773-2-5.

ნ. ღიბრაძე, ე. ხახუტაშვილი, ლ. ხუნწარია, თ. ფილიპიდის. ეკონომიკა და მარკეტინგი ტელეკომუნიკაციაში. ნაწილი II. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. ISBN 99940-773-2-5.