სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. თალაკვაძე, ზ.თავართქილაძე, გ.თალაკვაძე. დეტალების დამუშავების ტექნოლოგიური პროცესების შემუშავება და პროგრამების შედგენა ციფრობრივ-პროგრამული ჩარხებისათვის. სტუ-ს გამომცემლობა . 1984წ. .

მ. დემეტრაშვილი. დეტალების ესკიზებისა და ნახაზების შედგენა (მეთოდიკური მითითებები). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. ISBN 978-9941-20-226-1 გვ.44.

თ. შარაბიძე. დეტალების ხრახნკუთხვილით შეერთების წესები. საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. ISBN 978-99940-952-5-4.

ა. გოჩოლეიშვილი, უ. კავთიაშვილი. დიდგანივკვეთიანი გვირაბების აგება. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. 978-99940-954-8-3.

რ. ღიბრაძე. დიდი მორალისტები. პირველი ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ა. დუნდუა, ვ.საპოჟნიკოვი, ვლ.საპოჟნიკოვი. დისკრეტულ მოწყობილობათა თეორიის საკითხები, 119 გვ.. სტუ. 1990წ. .

დ. ნატროშვილი, გ. ბერიკელაშვილი, შ. ზაზაშვილი. დიფერენციალური განტოლებების ელემენტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2014წ. .

ნ. თოფურია. დოკუმენტბრუნვისა და მართვის ამოცანების ავტომატიზაცია. თბილისი. 2017წ. 978-9941-0-9841-3.

ა. კვარაცხელია, თ, ბაციკაძე, ზ. მაძაღუა. დრეკადობის, პლასტიკურობის და ცოცვადობის თეორიის მოკლე კურსი. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. .

ზ. მაძაღუა, თ,~. ბაციკაძე, ა. კვარაცხელია. დრეკადობის, პლასტიკურობის და ცოცვადობის თეორიის მოკლე კურსი. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. .

თ. ბაციკაძე, ზ. მაძაღუა, ა. კვარაცხელია. დრეკადობის, პლასტიკურობის და ცოცვადობის თეორიის მოკლე კურსი. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. .

ზ. მაძაღუა, დ. დანელია. დრეკადობის, პლასტიკურობის და ცოცვადობის თეორიის საფუძვლები.. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. .

გ. ჩიხლაძე. ეგმ-ის გამოყეწნება ზოგადი ფიზიკის ლაბორატორიულ სამუშაოებში (ელექტროობა და მაგნიტიზმი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1990წ. .

ნ. ნავაძე. ევრაზიის ქვეყნებში საერთაშორისო საავტომობილო-სატვირთო გადაზიდვების ორგანიზების პრინციპები და სამართლებრივი საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. 978-9941-20-149-3.

. ევრაზიის ქვეყნებში საერთაშორისო-საავტომობილო გადაზიდვების ორგანიზების პრინციპები და სამართლებრივი საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი"ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. 978-20-149-3.

მ. გურამიშვილი. ევროკავშირის როლი ეთნოკონფლიქტების დარეგულირებაში. სტუ ბიბლიოთეკაCD-384. 2011წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ევროპის პოლიტიკური მმართველობის სისტემა. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. ISBN 978-9941-20-763-1.

ქ. ბაციკაძე. ეთერზეთების გამოყენება კოსმეტოლოგიასა და პარფიუმერიაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 306წ. ISBN978-9941-20-273-5.

მ. სირაძე, ხ. დიდიძე, მ. ბექაური. ეთერზეთოვანი მცენარეული ნედლეული. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”, –. 2005წ. თბილისი .

გ. მჭედლიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი,, მ. დემეტრაძე. ეკოლოგია და გარემოს დაცვა. სტუ, დამხმარე სახელმძღვანელო.. 2008წ. თბილისი. 86 გვ.