სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ლობჟანიძე. ელექტრონული სახელმძღვანელო აგროინჟინერიის პროგრამის სტუდენტებისათვის „ჰიდრავლიკა“. . 2011წ. CD 465.

ზ. ლობჟანიძე, შ. კუპრეიშვილი. ელექტრონული სახელმძღვანელო აგროინჟინერიის პროგრამის სტუდენტებისათვის „ჰიდრომელიორაციული სისტემების ექსპლუატაცია“. სტუ. 2014წ. CD 1608.

ზ. ლობჟანიძე. ელექტრონული სახელმძღვანელო აგროინჟინერიის პროგრამის სტუდენტებისათვის „ჰიდროტექნიკური ნაგებობები“. სტუ. 2011წ. CD 465.

ზ. ლობჟანიძე. ელექტრონული სახელმძღვანელო სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაციის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისათვის „ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდიკის გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაციაში“ . სტუ. 2016წ. CD 2720.

ვ. კუციავა, ო. ხუციშვილი, ჯ. შანიძე. ელექტრონული სქემების მოდელირება Elecrtonics Workbench გარემოში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

გ. დგებუაძე. ელექტრონული ხელსაწყოებისა და ანალოგური მოწყობილობების კომპიუტერული მოდელირება EWB პროგრამის გამოყენებით. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2011წ. .

ს. ნემსაძე, ნ.ბერაძე, ვ.კუციავა, პ.ჯოხაძე. ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები . სტუ. 2016წ. .

შ. ნემსაძე, ცეცხლაძე მერაბი. ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები (მეთოდური მითითებებივირტუალური ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. .

მ. ცეცხლაძე. ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები. (მეთოდური მითითებები ვირტუალური ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად). საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, გვ.51. 2011წ. ISBN 978-9941-14-934-4.

ი. შავთვალიშვილი. ელექტროტექნიკის თეორიული საფუძვლები და ელექტრული წრედების თეორია - მეთოდური მითითებები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

თ. მუსელიანი, ი. შავთვალიშვილი, მერაბიშვილი პეტრე. ელექტროტექნიკის თეორიული საფუძვლები და ელექტრული წრედების თეორია. მეთოდური მითითებები საინჟინრო გრაფიკული სამუშაოების ჩასატარებლად . "ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940–56–23–9.

ქ. მახაშვილი. ელექტროქიმიურ პროცესებში ელექტროდულ სისტემათა საფუძვლები. (დამხმარე სახელმძღვანელო). თბილისი, `ტექნიკური უნივერსიტეტი~, 2014, გვ.131. 2016წ. .

ჯ. შენგელია. ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების თეორიული საფუძვლები. ელექტრონული ვერსია. დამხმარე სახელმძღვანელო. გადაეცა განსახილველად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს. 2017წ. .

ზ. ბაიაშვილი, გოთოშია მ. და სხვ.. ელექტრულ წრედებში გარდამავალი პროცესების გაანგარიშება ეგმ-ის გამოყენებით. . დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1990წ. 119 გვ..

დ. კოხრეიძე. ელექტრული აირწმენდისმაღალი ძაბვის აპარატები. თბილისი, სტუ, ელექტრონული ვერსია CD3105 , 621.61 19;გვ.63. 2016წ. .

ბ. დაღუნდარიძე. ელექტრული მანქანების მოკლე კურსი. CD-4135. 13წ. .

დ. კოხრეიძე. ელექტრული მანქანების მუშაობა მკვებავი ქსელის არასტაციონალურ რეჟიმებში. სტუ 621.313.126 ელექტრონული ვერსია CD 1359, 87 გვ.. 2013წ. .

ზ. გობიანიძე. ელექტრული მანქანებისა და ტრანსფორმატორების ოპტიმალური დაპროექტებიოს სისტემა- დამხმარე სახელმძღვანელო. . საქართველოს განათლების სამინისტრო სტუ . 2007წ. .