სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2356 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ნატროშვილი, ო. მელაძე, , თ. ზანდუკელი. ელემენტარული მათემატიკია: ტესტები და მისაღები გამოცდების მასალა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2001წ. 99928-882-2-9.

თ. ობგაძე, ნ.თუშიშვილი, ი.დავითაშვილი, ნ.მელანაშვილი. ელემენტარული მექანიკა ამოცანებსა და სავარჯიშოებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. 978-9941-0-9327-2.

გ. ჩიხლაძე, ა. გიგინეიშვილი, ი. კალანდაძე. ელექტრობისა და მაგნეტიზმის სწავლების მეთოდიკა ზოგადი ფიზიკის კურსში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-159-1.

თ. ჯიქია, გ. მახარაძე. ელექტროგადაცემის ქსელები. ,,უნივერსალი". 2017წ. ISBN 978-9941-26-001-8.

ვ. ბანცაძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები ელექტრულ სისტემებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-726-5.

. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები ელექტრულ სისტემებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-726-5.

ვ. ზურაბიშვილი. ელექტრომაგნიტური თავსებადობა, ლექციების კონსპექტი. სტუ-ს ბიბლიოთეკა 621.396.6(02) / 76, 981096-ნაბეჭდი. 2012წ. 621.396.6(02) / 76,981096.

რ. აბულაძე, ფ. წოწკოლაური. ელექტრონული ბიზნესი. უნივერსალი. 2016წ. 978-9941-22-737-0.

დ. სეხნიაშვილი. ელექტრონული კომერცია. სალექციო კურსი,, ელექტრონული ვერსია. 2012წ. სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი CO-452.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ელექტრონული კომერცია (ელვერსია). ლექციების კურსი. ტექნიკური უნივერსიტეტ. 2008წ. ელვერსია.

ვ. კუციავა, ქსოვრელი ა., კაცაძე გ.. ელექტრონული ლაბორატორია კომპიუტერზე. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. .

ლ. ჩახვაშვილი. ელექტრონული მოწყობილობების აგება "Altium Designer Summer 08" პროგრამული პაკეტის გამოყენებით. "ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. ISBN 978-9941-14-660-2.

ზ. ლობჟანიძე. ელექტრონული სალექციო კურსი „სასოფლო-სამეურნეო კვლევებში ექსპერიმენტული მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი“. სტუ. 2016წ. CD2900.

ზ. ლობჟანიძე, შ. კუპრეიშვილი. ელექტრონული სახელმძღვანელო აგროინჟინერიის პროგრამის სტუდენტებისათვის „ირიგაცია“. სტუ. 2016წ. CD 1608.

ზ. ლობჟანიძე. ელექტრონული სახელმძღვანელო აგროინჟინერიის პროგრამის სტუდენტებისათვის „შესავალი სპეციალობაში“. სტუ. 2014წ. CD 1608.

ზ. ლობჟანიძე, მ. ვართანოვი. ელექტრონული სახელმძღვანელო აგროინჟინერიის პროგრამის სტუდენტებისათვის „წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა“. სტუ. 2014წ. CD 1608.

ზ. ლობჟანიძე. ელექტრონული სახელმძღვანელო აგროინჟინერიის პროგრამის სტუდენტებისათვის „ჰიდრავლიკა“. . 2011წ. CD 465.

ზ. ლობჟანიძე, შ. კუპრეიშვილი. ელექტრონული სახელმძღვანელო აგროინჟინერიის პროგრამის სტუდენტებისათვის „ჰიდრომელიორაციული სისტემების ექსპლუატაცია“. სტუ. 2014წ. CD 1608.

ზ. ლობჟანიძე. ელექტრონული სახელმძღვანელო აგროინჟინერიის პროგრამის სტუდენტებისათვის „ჰიდროტექნიკური ნაგებობები“. სტუ. 2011წ. CD 465.

ზ. ლობჟანიძე. ელექტრონული სახელმძღვანელო სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაციის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისათვის „ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდიკის გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაციაში“ . სტუ. 2016წ. CD 2720.