სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ჩახვაშვილი. ელექტრონული მოწყობილობების აგება "Altium Designer Summer 08" პროგრამული პაკეტის გამოყენებით. "ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. ISBN 978-9941-14-660-2.

ზ. ლობჟანიძე. ელექტრონული სალექციო კურსი „სასოფლო-სამეურნეო კვლევებში ექსპერიმენტული მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი“. სტუ. 2016წ. CD2900.

ზ. ლობჟანიძე, შ. კუპრეიშვილი. ელექტრონული სახელმძღვანელო აგროინჟინერიის პროგრამის სტუდენტებისათვის „ირიგაცია“. სტუ. 2016წ. CD 1608.

ზ. ლობჟანიძე. ელექტრონული სახელმძღვანელო აგროინჟინერიის პროგრამის სტუდენტებისათვის „შესავალი სპეციალობაში“. სტუ. 2014წ. CD 1608.

ზ. ლობჟანიძე, მ. ვართანოვი. ელექტრონული სახელმძღვანელო აგროინჟინერიის პროგრამის სტუდენტებისათვის „წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა“. სტუ. 2014წ. CD 1608.

ზ. ლობჟანიძე. ელექტრონული სახელმძღვანელო აგროინჟინერიის პროგრამის სტუდენტებისათვის „ჰიდრავლიკა“. . 2011წ. CD 465.

ზ. ლობჟანიძე, შ. კუპრეიშვილი. ელექტრონული სახელმძღვანელო აგროინჟინერიის პროგრამის სტუდენტებისათვის „ჰიდრომელიორაციული სისტემების ექსპლუატაცია“. სტუ. 2014წ. CD 1608.

ზ. ლობჟანიძე. ელექტრონული სახელმძღვანელო აგროინჟინერიის პროგრამის სტუდენტებისათვის „ჰიდროტექნიკური ნაგებობები“. სტუ. 2011წ. CD 465.

ზ. ლობჟანიძე. ელექტრონული სახელმძღვანელო სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაციის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისათვის „ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდიკის გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაციაში“ . სტუ. 2016წ. CD 2720.

ვ. კუციავა, ო. ხუციშვილი, ჯ. შანიძე. ელექტრონული სქემების მოდელირება Elecrtonics Workbench გარემოში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

გ. დგებუაძე. ელექტრონული ხელსაწყოებისა და ანალოგური მოწყობილობების კომპიუტერული მოდელირება EWB პროგრამის გამოყენებით. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №233, სტუ ბიბლიოთეკა. 2011წ. .

ს. ნემსაძე, ნ.ბერაძე, ვ.კუციავა, პ.ჯოხაძე. ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები . სტუ. 2016წ. .

შ. ნემსაძე, ცეცხლაძე მერაბი. ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები (მეთოდური მითითებებივირტუალური ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. .

მ. ცეცხლაძე. ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები. (მეთოდური მითითებები ვირტუალური ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად). საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, გვ.51. 2011წ. ISBN 978-9941-14-934-4.

ი. შავთვალიშვილი. ელექტროტექნიკის თეორიული საფუძვლები და ელექტრული წრედების თეორია - მეთოდური მითითებები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

თ. მუსელიანი, ი. შავთვალიშვილი, მერაბიშვილი პეტრე. ელექტროტექნიკის თეორიული საფუძვლები და ელექტრული წრედების თეორია. მეთოდური მითითებები საინჟინრო გრაფიკული სამუშაოების ჩასატარებლად . "ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940–56–23–9.

ქ. მახაშვილი. ელექტროქიმიურ პროცესებში ელექტროდულ სისტემათა საფუძვლები. (დამხმარე სახელმძღვანელო). თბილისი, `ტექნიკური უნივერსიტეტი~, 2014, გვ.131. 2016წ. .

ჯ. შენგელია. ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების თეორიული საფუძვლები. ელექტრონული ვერსია. დამხმარე სახელმძღვანელო. გადაეცა განსახილველად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს. 2017წ. .