სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ყუბანეიშვილი. ვეივლეტ–გარდაქმნის საფუძვლები. შ.პ.ს.თობალისი. 2008წ. .

დ. კოხრეიძე. ვენტილური ასინქრონული მანქანების მათემატიკური მოდელირება. თბილისი, სტუ, 621.313(076)/1; ელექტრონული ვერსია ......... 2016წ. .

ხ. ბარდაველიძე. ვიზუალური და ფუნქციონალური მოდელირების ინსტრუმენტული საშუალებები. (MS Visio 2010, Bpwin 7.3.1). მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლათ. 2013წ. ISBN 978-9941-0-5722-9.

გ. სურგულაძე. ვიზუალური დაპროგრამება (C#.NET, Workflow Foundation.NET). „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. 978-9941-20-880-5.

ი. მოსაშვილი, პეტრიაშვილი ჟუჟუნა, სონღულაშვილი დავით. ვირტუალური ლაბორატორიები ზოგადი ქიმიის შესწავლაში. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2016წ. .

ჟ. პეტრიაშვილი, დ.სონღულაშვილი, ი. მოსაშვილი. ვირტუალური სამუშაოები ქიმიაში. ''ტექნიკური უნივერსიტეტი'' თბილისი. 2016წ. 978-9941-20-646-7.

ნ. გუნია. ვისაუბროთ ქართულად. ,,გლობალ+პრინტი+". 2009წ. გვ.318.

ზ. ბაიაშვილი. ვისწავლოთ კომპიუტერზე მუშაობა (გაკვეთილები კომპიუტერის შემსწავლელთათვის). . 2X2 (ყოველკვირეული გაზეთი). თბილისი, საქტელერადიომაუწყებლობა, . 2001წ. 23-38. 31 გვ. .

ა. ძოძუაშვილი. ვორდი და ექსელი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2008წ. .

ზ. გობიანიძე, დ.ჩაჩანიძე, ა.ჩიქობავა. ზ. გობიანიძე, ელექტრო გენერატორის ტექნიკური კონსტრუქცია და დიზაინი - მეთოდური ნაშრომი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „თბილისი . საქპატენტი“ #2116, . 2010წ. .

რ. შენგელია. ზ. ლიპარტია. კორპორაციული ფინანსების მართვა: პრაქტიკული სახელმძრვანელო,რედაქტორი. თბილისი, `უნივერსალი. 2009წ. .

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე. ზედაპირების განფენა. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2004წ. 99940-35-85-1.

თ. შარაბიძე. ზედაპირების განფენა. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2004წ. 99940-35085-1.

თ. შარაბიძე. ზედაპირების განფენის მეთოდური მითითებები. საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2004წ. .

მ. დემეტრაშვილი. ზედაპირების თანაკვეთა ტექნიკური დეტალების ნახაზებზე(ამოცანათა კრებული მეთოდური მითითებებით. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. ISBN 978-9941-20-723-5 გვ.56.

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე. ზედაპირების სიბრტყით გადაკვეთა და ურთიერთგადაკვეთა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-35-89-4.

თ. შარაბიძე. ზედაპირების სიბრტყით გადაკვეთა და ურთიერთგადაკვეთა. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2005წ. 99940-35-89-4.

თ. შარაბიძე. ზედაპირების სიბრტყით გადაკვეთა და ურთიერთგადაკვეთა. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2005წ. 99940-35-89-4.

თ. შარაბიძე. ზედაპირების სიბრტყით გადაკვეთის და ურთიერთგადაკვეთის მეთოდური მითითებები. საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2004წ. .

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე. ზედაპირთა მოპირკეთების და შემინვის სამუშაოების ტექნოლოგია. სტუ.. 2009წ. .