სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ბაიაშვილი, გოთოშია მ. და სხვ.. ელექტრულ წრედებში გარდამავალი პროცესების გაანგარიშება ეგმ-ის გამოყენებით. . დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1990წ. 119 გვ..

დ. კოხრეიძე. ელექტრული აირწმენდისმაღალი ძაბვის აპარატები. თბილისი, სტუ, ელექტრონული ვერსია CD3105 , 621.61 19;გვ.63. 2016წ. .

ბ. დახუნდარიძე. ელექტრული მანქანების მოკლე კურსი. CD-4135. 2018წ. .

დ. კოხრეიძე. ელექტრული მანქანების მუშაობა მკვებავი ქსელის არასტაციონალურ რეჟიმებში. სტუ 621.313.126 ელექტრონული ვერსია CD 1359, 87 გვ.. 2013წ. .

ზ. გობიანიძე. ელექტრული მანქანებისა და ტრანსფორმატორების ოპტიმალური დაპროექტებიოს სისტემა- დამხმარე სახელმძღვანელო. . საქართველოს განათლების სამინისტრო სტუ . 2007წ. .

ი. მოდებაძე. ელექტრული მოწყობილობების კონსტრუირება და მონტაჟი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978–9941–14–404–2.

ა. კოხტაშვილი. ელექტრული სადგურების და ქვესადგურების ელექტრული ნაწილი. საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. .

ა. კოხტაშვილი, ლევან ხუხუნაიშვილი, null, მიხეილ რუხვაძე. ელექტრული სადგურებისა და ქვესადგურების ელექტრული ნაწილი მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად. საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ISBN: 978-9941-20-084-7.

ვ. კუციავა, ო. ხუციშვილი, პ. ჯოხაძე, ჯოხაძე ალექსანდრე. ელექტრული სქემების მოდელირება კომპიუტერზე. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

ა. შარვაშიძე, რ. მორჩილაძე დ. გოგიშვილი. ელექტრული ტრანსპორტი და სამუხრუჭო სისტემები (სალექციო კურსი). საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2020. უაკ. 656.2. 2020წ. .

გ. მახარაძე, მახარაძე მაია. ელექტრული ქსელების დაპროექტება, ენერგოსისტემის დისპეტჩერული მართვა, ელექტროსისტემის რეჟიმების ოპტიმიზაცია, დამხმარე სახელმძღვანელო. "უნივერსალი'. 2014წ. ISBN 978-9941-22-238-2.

გ. მახარაძე, მახარაძე მაია. ელექტრული ქსელების მუშაობის რეჟიმების გაანგარიშება და ანალიზი, დამხმარე სახელმძღვანელო. "უნივერსალი". 2013წ. ISBN 978-9941-17-931-0.

ვ. კუციავა, ო. ხუციშვილი, ი. მოდებაძე. ელექტრული წრედები 2. მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

რ. ცერცვაძე, ზ. აზმაიფარაშვილი. ელექტრული წრედების შედგენისა და შემოწმების წესები. სტუ. 2014წ. 978-9941-0-5701-4.

ს. ნემსაძე. ელმოწყობილობების რემონტი პრაქტიკული ამოცანები (ტიპიური გამოთვლები). GTU. 2014წ. CD1699.

დ. ჩომახიძე. ენერგეტიკა და საზოგადოება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

დ. ჩომახიძე. ენერგეტიკა და საზოგადოება. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. 978-9941-20-040-3.

მ. გუდიაშვილი, ლ. ბოჭორიშვილი. ენერგეტიკაში ეკონომიკური ამოცანების გადაწყვეტის ლაბორატორიული გამოთვლების საფუძვლები(მეთოდური მითითებები) . გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2011წ. 978-9941-14-961-0.

შ. ნემსაძე. ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. ISBN 978-9941-20-537-8.

მ. არაბიძე, მ. გუდიაშვილი. ენერგეტიკული წარმოების დაგეგმვა-განვითარება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978-9941-14-286-4.