სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2356 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მახარაძე, მახარაძე მაია. ელექტრული ქსელების დაპროექტება, ენერგოსისტემის დისპეტჩერული მართვა, ელექტროსისტემის რეჟიმების ოპტიმიზაცია, დამხმარე სახელმძღვანელო. "უნივერსალი'. 2014წ. ISBN 978-9941-22-238-2.

გ. მახარაძე, მახარაძე მაია. ელექტრული ქსელების მუშაობის რეჟიმების გაანგარიშება და ანალიზი, დამხმარე სახელმძღვანელო. "უნივერსალი". 2013წ. ISBN 978-9941-17-931-0.

ვ. კუციავა, ო. ხუციშვილი, ი. მოდებაძე. ელექტრული წრედები 2. მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

რ. ცერცვაძე, ზ. აზმაიფარაშვილი. ელექტრული წრედების შედგენისა და შემოწმების წესები. სტუ. 2014წ. 978-9941-0-5701-4.

ს. ნემსაძე. ელმოწყობილობების რემონტი პრაქტიკული ამოცანები (ტიპიური გამოთვლები). GTU. 2014წ. CD1699.

დ. ჩომახიძე, null. ენერგეტიკა და საზოგადოება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

დ. ჩომახიძე. ენერგეტიკა და საზოგადოება. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. 978-9941-20-040-3.

მ. გუდიაშვილი, ლ. ბოჭორიშვილი. ენერგეტიკაში ეკონომიკური ამოცანების გადაწყვეტის ლაბორატორიული გამოთვლების საფუძვლები(მეთოდური მითითებები) . გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2011წ. 978-9941-14-961-0.

შ. ნემსაძე. ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. ISBN 978-9941-20-537-8.

მ. არაბიძე, მ. გუდიაშვილი. ენერგეტიკული წარმოების დაგეგმვა-განვითარება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978-9941-14-286-4.

მ. გუდიაშვილი, მ. არაბიძე. ენერგეტიკული წარმოების დაგეგმვა-განვითარება (დამხმარე სახელმძღვანელო). გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2009წ. 978-9941-14-286-4.

მ. გუდიაშვილი, მ. არაბიძე. ენერგეტიკული წარმოების ეკონომიკა და მენეჯმენტი (დამხმარე სახელძღვანელო). გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2007წ. 978-99940-948-3-7.

კ. მელიქიძე, ჯუმბერ მამასახლისი, ქეთი მათეშვილი. ენერგია. ევროკავშირის ტემპუსის პროგრამის პროექტი - SPAMGO. 2008წ. .

გ. გიგინეიშვილი, ე. მაჭავარიანი. ენერგიის არატრადიციული და განახლებადი წყაროები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. ISBN 99940-56-65-4.

თ. ჯიშკარიანი, მ. გუდიაშვილი, გ. არაბიძე, ო. კიღურაძე, ი. ლომიძე. ენერგოაუდიტი სამრეწველო სექტორში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. 978-9941-14-917-7.

გ. ამყოლაძე, მ.ლომსაძე-კუჭავა. ენერგობაზრის მართვა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9944-03956-8.

მ. რაზმაძე, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. ენერგოეფექტურობის მენეჯმენტი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. 978–9941–14–225–3.

გ. ამყოლაძე, გ.კიკნაველიძე, ნ.ლორთქიფანიძე, მ.ქობალია.. ენერგოკომპანიებში საქმიანობის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

გ. ჯოხაძე. ენერგოტექნოლოგიის საფუძვლები . დამხმარე სახელმძღვანელო (ელ.ვერსია), სტუ, CD-3502 . 2017წ. .

ნ. ჯიბლაძე, ა.გაბელაია, ნ.ნარიმანაშვილი. ერთგანზომილებიანი ოპტიმიზაციის მეთოდები. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN 99940-35-20-0.