სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. გუდიაშვილი, მ. არაბიძე. ენერგეტიკული წარმოების დაგეგმვა-განვითარება (დამხმარე სახელმძღვანელო). გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2009წ. 978-9941-14-286-4.

მ. გუდიაშვილი, მ. არაბიძე. ენერგეტიკული წარმოების ეკონომიკა და მენეჯმენტი (დამხმარე სახელძღვანელო). გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2007წ. 978-99940-948-3-7.

კ. მელიქიძე, ჯუმბერ მამასახლისი, ქეთი მათეშვილი. ენერგია. ევროკავშირის ტემპუსის პროგრამის პროექტი - SPAMGO. 2008წ. .

გ. გიგინეიშვილი, ე. მაჭავარიანი. ენერგიის არატრადიციული და განახლებადი წყაროები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. ISBN 99940-56-65-4.

თ. ჯიშკარიანი, მ. გუდიაშვილი, გ. არაბიძე, ო. კიღურაძე, ი. ლომიძე. ენერგოაუდიტი სამრეწველო სექტორში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. 978-9941-14-917-7.

გ. ამყოლაძე, მ.ლომსაძე-კუჭავა. ენერგობაზრის მართვა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9944-03956-8.

მ. რაზმაძე, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. ენერგოეფექტურობის მენეჯმენტი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. 978–9941–14–225–3.

გ. ამყოლაძე, გ.კიკნაველიძე, ნ.ლორთქიფანიძე, მ.ქობალია.. ენერგოკომპანიებში საქმიანობის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

გ. ჯოხაძე. ენერგოტექნოლოგიის საფუძვლები . დამხმარე სახელმძღვანელო (ელ.ვერსია), სტუ, CD-3502 . 2017წ. .

ნ. ჯიბლაძე, ა.გაბელაია, ნ.ნარიმანაშვილი. ერთგანზომილებიანი ოპტიმიზაციის მეთოდები. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN 99940-35-20-0.

ნ. თოფურია. ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა. ელ ვერსია . 2012წ. CD 929.

ვ. ფირცხალავა. ერთსართულიანი სამრეწველო შენობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-483-7.

ვ. ფირცხალავა, გ.ნაცვლიშვილი. ერთსართულიანი სამრეწველო შენობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-483-7.

თ. შარაბიძე. ესკიზი, სამუშაო ნახაზი, ანაწყობი ერთეული, კონსტრუქციული ნახაზის დეტალირება და საამწყობო ერთეულის შედგენა. საგამომცემლო სახლი ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. ISBN 978-99940-952-6-1.

ს. ბარბაქაძე. ესკიზისა და მუშა ნახაზის შედგენა. მეთოდური მითითებები. ხელნაწერი. 1991წ. .

ნ. მსხილაძე, ზ. ეზუგბაია, ფ.თოდუა. ეტალონური პროექტი სამშენებლო კონსტრუქციების მონტაჟზე. სტუ. 2006წ. .

რ. კლდიაშვილი, ჟ.პეტრიაშვილი. ექსპერიმენტული და ლაბორატორიული სამუშაოები ზოგად და ბიოარაორგანულ ქიმიაში. „ცოდნა“. 2009წ. 978-9941-0-0720-7.

გ. სურგულაძე, ო. შონია, გ. ბუკია, თ. დოლიძე, ბ. შარაშიძე. ექსპერტთა შეფასებების დამუშავების ავტომატიზებული სისტემა პერსონალური კომპიუტერებისათვის. "სახალხო მეურნეობის მართვის ინსტიტუტი". 1990წ. .

ო. შონია, გ. ბუკია, თ. დოლიძე, გ. სურგულაძე, ბ. შარაშენიძე. ექსპერტთა შეფასებების დამუშავების ავტომატიზებული სისტემა პერსონალური კომპიუტერისათვის (ექსპერტი). დამხმარე სახელმძღვანელო, სახალხო მეურნეობის მართვის ინსტიტუტე, თბილისი, 88 გვ. . 1990წ. .

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე თ. ცინცაძე. ექსტრაქტორები და მათი გამოყენება ბიოტექნოლოგიაში. დამხმარე სახელმძღვანელო ბიოტექნოლოგიის სპეცია-ლობის სტუდენტებისათვის, გამომცემლობა `გეორგიკა~ თბილისი, 2012. 2012წ. 1-43.