სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. პატურაშვილი, ა. შარვაშიძე, დ. გოგიშვილი,. ვაგონების წარმოებისა და რემონტის ტექნოლოგია. (სალექციო კურსი).. სტუ-ს ბიბლიოთეკა. 2011წ. უაკ. 625.21(02)/14. ელ.ვერსია CD-58/357..

ა. შარვაშიძე, დ. გოგიშვილი; მ. პატურაშვილი. ვაგონების წარმოებისა და რემონტის ტექნოლოგია. (სალექციო კურსი).. რეგისტრირებულია სტუ-ს ბიბლიოთეკაში. უაკ. 625.21(02)/14. ელ.ვერსია CD-58/357. 139 გვ.. 2011წ. .

ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე. ვალენტური ბმების მეთოდი და მოლეკულურ ორბიტალთა თეორია. სტუ.. 2008წ. გვ. 50.

მ. ცინცაძე, ა.ლეჟავა. ვალენტური ბმების მეთოდი და მოლეკულურ ორბიტალთა თეორია. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2008წ. .

გ. ელიავა, რ. სვანიშვილი კ. მათიაშვილი ზ.კახაბრიშვილი პ. კასრაძე. ვარჯიშები პროსტატის, პროსტატის ადენომის და სექსუალური დარღვევების დროს . დამხმარე სასწავლო სახელმძღვანელოები, გამომცემლობა `საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი~, თბ., 2007. 2007წ. 1-28.

ე. ყუბანეიშვილი. ვეივლეტ–გარდაქმნის საფუძვლები. შ.პ.ს.თობალისი. 2008წ. .

დ. კოხრეიძე. ვენტილური ასინქრონული მანქანების მათემატიკური მოდელირება. თბილისი, სტუ, 621.313(076)/1; ელექტრონული ვერსია ......... 2016წ. .

ხ. ბარდაველიძე. ვიზუალური და ფუნქციონალური მოდელირების ინსტრუმენტული საშუალებები. (MS Visio 2010, Bpwin 7.3.1). მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლათ. 2013წ. ISBN 978-9941-0-5722-9.

გ. სურგულაძე. ვიზუალური დაპროგრამება (C#.NET, Workflow Foundation.NET). „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. 978-9941-20-880-5.

ლ. ნადარეიშვილი. ვინ აღმოაჩინა მასის მუდმივობის კანონი (ლექტორის დასახმარებლად). საქართველოს სსრ საზოგადოება ,,ცოდნა". 1988წ. გვ. 24.

ი. მოსაშვილი, პეტრიაშვილი ჟუჟუნა, სონღულაშვილი დავით. ვირტუალური ლაბორატორიები ზოგადი ქიმიის შესწავლაში. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2016წ. .

ჟ. პეტრიაშვილი, დ.სონღულაშვილი, ი. მოსაშვილი. ვირტუალური სამუშაოები ქიმიაში. ''ტექნიკური უნივერსიტეტი'' თბილისი. 2016წ. 978-9941-20-646-7.

ნ. გუნია. ვისაუბროთ ქართულად. ,,გლობალ+პრინტი+". 2009წ. გვ.318.

ზ. ბაიაშვილი. ვისწავლოთ კომპიუტერზე მუშაობა (გაკვეთილები კომპიუტერის შემსწავლელთათვის). . 2X2 (ყოველკვირეული გაზეთი). თბილისი, საქტელერადიომაუწყებლობა, . 2001წ. 23-38. 31 გვ. .

ა. ძოძუაშვილი. ვორდი და ექსელი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2008წ. .

ზ. გობიანიძე, დ.ჩაჩანიძე, ა.ჩიქობავა. ზ. გობიანიძე, ელექტრო გენერატორის ტექნიკური კონსტრუქცია და დიზაინი - მეთოდური ნაშრომი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „თბილისი . საქპატენტი“ #2116, . 2010წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ზ. ლიპარტია. კორპორაციული ფინანსების მართვა: პრაქტიკული სახელმძრვანელო,რედაქტორი. თბილისი, `უნივერსალი. 2009წ. .

ლ. ასათიანი, თ. შარაბიძე. ზედაპირების განფენა. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2004წ. 99940-35-85-1.

თ. შარაბიძე. ზედაპირების განფენა. გამომცემლობა სტუ,თბილისი. 2004წ. 99940-35085-1.