სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ს. ხიზანიშვილი. ალბერ კამიუს შემოქმედების ფილოსოფიური ასპექტები (დამხმარე სახელმძღვანელო). სტუ-ს გამომცემლობა. 2009წ. 978-9941-14-603-9.

მ. დემეტრაშვილი , დ. მდივანი. ამოცანათა კრებული გეგმილურ ხაზვაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1996წ. გვ.258.

ზ. კვინიკაძე, ა.ბეჟანიშვილი, ლ.დანელია. ამოცანათა კრებული გეგმილურ ხაზვაში. მეორე ნაწილი . საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი’’ . 2008წ. 978-9941-14-029-7.

ი. ბაციკაძე, მ. არაბიძე. ამოცანათა კრებული საინჟინრო გრაფიკაში (პრაქტიკული მეცადინეობისათვის). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-402-8.

მ. ტურძელაძე, თეა ნარეკლიშვილი. ამოცანებისა და ტესტების კრებული საშენ მასალებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. ISBN 978-9941-14-870-5.

გ. დგებუაძე. ანალოგური ელექტრონული მოწყობილობების გაანგარიშების საფუძვლები. ელექტრონული ვერსია. CD-61 №173, სტუ ბიბლიოთეკა. 2007წ. .

გ. მურჯიკნელი. ანალოგური ელექტროსაზომი ხელსაწყოების დაგეგმარება. სტუ. 2009წ. 978-9941-14-398-4.

მ. ცინცაძე, ნ. კუციავა, ნ. გეგეშიძე. არაორგანული ქიმიის სამუშაო რვეული. სტუ.. 2013წ. .

ნ. თევზაძე. არქიტექტურული განათლების სრულყოფისათვის. კერძო გამომცემლობა. 2010წ. .

ბ. გორგილაძე. არქიტექტურული ინფორმატიკისა და პროექტირების მრავალფუნქციური გზამკვლევი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ელექტრონული მულტიმედია.

ნ. ნოზაძე, თ. ბერიძე. აქსონომეტრია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-40-94-4.

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი, მ. ხომერიკი, ა. ქევხიშვილი. ბეისიკი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 322 გვ.. 1996წ. .

მ. ტურძელაძე, ზ. ქარუმიძე. ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობათა ტექნოლოგია. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. ISBN 99940-57-45-6.

მ. გუდიაშვილი. ბიზნეს-გეგმა და მისი ფინანსური ასპექტები (დამხმარე სახელმძღვანელო). გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2005წ. 99940-48-05-8.

თ. ჩხეიძე. ბიზნესის მოკლე განმარტებითი ლექსიკონი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978-9941-20-013-7.

გ. გავარდაშვილი. ბუნების გამოყენების ეკონომიკა. საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი, 64 გვ.. 2003წ. .

ყ. ნემსაძე, ირმა ნემსაძე. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები (თეორია და პრაქტიკა). კსუ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 2009წ. 99928-0-904-3.

მ. რუხვაძე, არზიანი ა, გვარამაძე ნ. გადამეტძაბვები და მათგან დაცვა ელექტრულ სისტემებში . "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. 978-9941-20-088-5.

გ. დურგლიშვილი, გ. ტატიშვილი, გ. ბერაია. გაზლიფტური მეთოდით მომუშავე ჭაბურღილების ექსპლუატაციის ტექნოლოგიური ინსტრუქცია. სახელმძღვანელო დოკუმენტი, საქართველოს სათბობ ენერგეტიკის სამინისტრო. 2001წ. .

რ. ცერცვაძე, ზ. აზმაიფარაშვილი. გაზომვა, მართვა და რეგულირება მიკროკონტროლერების გამოყენებით ნაწლი 1. სტუ. 2013წ. 978-9941-0-5751-9.