სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2274 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კუპრავიშვილი, ი. ყრუაშვილი, მირცხულავა დავითი, ნაკანი დავითი. წყლის რესურსების კომპლექსური გამოყენება და დაცვა . (მეთოდური მითითება) , . საქართველოს განათლების სამინისტრო, სსაუ,თბილისი, 122 გვ... 2000წ. .

ნ. ნოზაძე, თ. ბერიძე. ხაზვის პროპედევტიკული კურსი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1999წ. 99928-78-01-0.

მ. ვასაძე. „ E- ტურიზმი“ . სტუ. 2014წ. CD 2796.

თ. კვარაცხელია, ნ. ჩხაიძე, რევაზ დანელია. „ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა“ . საქ. აგრარული უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა (ელექტრონული ვერსია). 2007წ. .

ნ. თოფურია, ვ. ლეკიაშვილი. "ავტომობილების ტექნიკური ექსპლუატაცია". მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად.. საქართველოს ტექნიური უნივერსიტეტი,. 2009წ. ISBN 978-9941-14-688-6.

ა. ტალიაშვილი. "ანტიკური ქვეყნების სასამართლო ორგანიზაცია და პროცესი". . 2009წ. თბილისი.

ი. გაბისონია. "გადასახადები და ბიუჯეტი საქართველოში საბჭოთ რეჟიმის პერიოდში"პროფესორ შოთა ფაფიაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებულუი. "იურისტების სამყარო". 2015წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. "ვალდებულებითი სამართალი". "მერიდიანი". 2002წ. გვერდი 1-250, თბილისი.

ი. გაბისონია, მინაშვილი ირაკლი. "იურიდიული პირის სისხლისსამართოლებრივი პასუხისმდევბლობის დაკისრების ასპექტები საგადასახადო და სხვა დანაშაულის სფეროში"პროფესორ შოთა ფაფიაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთვისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული". "იურისტების სამყარო". 2015წ. .

ნ. ხუნაშვილი. "კეთილსინდისიერების პრინციპიდან გამომდინარე დამატებითი ვალდებულებები სახელშეკრულებო სამართალში ". საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები . 2016წ. .

შ. გოგოლაძე. "კლასიკური ორდერული სისტემები". აპრობირებული ხელნაწერი. 2000წ. 100 გვ..

მ. ცირეკიძე, მ.შენგელია, ნ.მაისურაძე. "ლექციების კურსი ზოგად ფიზიკაში III ნაწილი". სტუ. 2017წ. ელ.სახელმძღვანელო.

მ. ცირეკიძე, მ. შენგელია, ნ.მაისურაძე. "ლექციების კურსი ზოგად ფიზიკაში I ნაწილი". სტუ. 2016წ. ელ.სახელმძღვანელო.

მ. ცირეკიძე, მ. შენგელია, ნ. მაისურაძე. "ლექციების კურსი ზოგად ფიზიკაში IIნაწილი". სტუ. 2016წ. ელ. სახელმძღვანელო.

შ. გოგოლაძე. "მატერიალური კულტურის ძეგლთა ფიქსაცია". სტუ–ს გამომცემლობა. 1996წ. 6 გვ..

ო. თედორაძე, დ.თავხელიძე, ვ.მირუაშვილი. "მოსავლის ამღები მანქანები"მეთოდიური მითითება პრაქტიკული და ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. .

ნ. ხუნაშვილი. "მტკიცების ტვირთი (ვალდებულება) სამოქალაქო პროცესში". თეუსუს შრომების კრებული. 2010წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. "ნარდობის სამართლებრივი რეგულირება". "მერიდიანი". 2001წ. გვერდი 1-80, თბილისი.

ლ. ზამბახიძე, ჯ. ბახტაძე, გ. ლაღუნდარიძე. "რღვევის მექანიკა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. 99928-944-2-3.