სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. გაბისონია. "გადასახადები და ბიუჯეტი საქართველოში საბჭოთ რეჟიმის პერიოდში"პროფესორ შოთა ფაფიაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებულუი. "იურისტების სამყარო". 2015წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. "ვალდებულებითი სამართალი". "მერიდიანი". 2002წ. გვერდი 1-250, თბილისი.

ი. გაბისონია, მინაშვილი ირაკლი. "იურიდიული პირის სისხლისსამართოლებრივი პასუხისმდევბლობის დაკისრების ასპექტები საგადასახადო და სხვა დანაშაულის სფეროში"პროფესორ შოთა ფაფიაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთვისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული". "იურისტების სამყარო". 2015წ. .

ნ. ხუნაშვილი. "კეთილსინდისიერების პრინციპიდან გამომდინარე დამატებითი ვალდებულებები სახელშეკრულებო სამართალში ". საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები . 2016წ. .

შ. გოგოლაძე. "კლასიკური ორდერული სისტემები". აპრობირებული ხელნაწერი. 2000წ. 100 გვ..

მ. ცირეკიძე, მ.შენგელია, ნ.მაისურაძე. "ლექციების კურსი ზოგად ფიზიკაში III ნაწილი". სტუ. 2017წ. ელ.სახელმძღვანელო.

მ. ცირეკიძე, მ. შენგელია, ნ.მაისურაძე. "ლექციების კურსი ზოგად ფიზიკაში I ნაწილი". სტუ. 2016წ. ელ.სახელმძღვანელო.

მ. ცირეკიძე, მ. შენგელია, ნ. მაისურაძე. "ლექციების კურსი ზოგად ფიზიკაში IIნაწილი". სტუ. 2016წ. ელ. სახელმძღვანელო.

შ. გოგოლაძე. "მატერიალური კულტურის ძეგლთა ფიქსაცია". სტუ–ს გამომცემლობა. 1996წ. 6 გვ..

ო. თედორაძე, დ.თავხელიძე, ვ.მირუაშვილი. "მოსავლის ამღები მანქანები"მეთოდიური მითითება პრაქტიკული და ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. .

ნ. ხუნაშვილი. "მტკიცების ტვირთი (ვალდებულება) სამოქალაქო პროცესში". თეუსუს შრომების კრებული. 2010წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. "ნარდობის სამართლებრივი რეგულირება". "მერიდიანი". 2001წ. გვერდი 1-80, თბილისი.

მ. ყიფიანი. "ოჯახში ძალადობის პრობლემები საქართველოში". "იურისტების სამყარო". 2018წ. ISBN 978-9941-9561-6-4. გვ-332. თბილისი.

ლ. ზამბახიძე, ჯ. ბახტაძე, გ. ლაღუნდარიძე. "რღვევის მექანიკა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. 99928-944-2-3.

ვ. ხრუსტალი, რომან შენგელია,, დავით გაბუნია,, სანდრო ჯორბენაძე. "საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ" საქართველოს კანონის კომენტარი.. " საქართველოს კანონთა წიგნისა და საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს" რედაქცია.. 2003წ. 99928– 951– 8– 7.

ნ. ლორთქიფანიძე, დ.ლაოშვილი. "საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტი". სტუ. 223 გვ.. 2008წ. 658.8.

ი. გაბისონია, მ. მამნიაშვილი. "საჯარო სამართლის აქტუალური პრობლემები'. "იურისტების სამყარო". 2014წ. .