სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. შონია. ზოგადი სოციოლოგიის საფუძვლები. გ.გ.. 2013წ. ISBN 978-9941-0-5480-8.

გ. გიორგაძე, ს.თოფურია, ვ. ხოჭოლავა, ა. კირთაძე. ზოგადი უნარები – მათემატიკა (თეორია, ამოცანათა კრებული და ტესტები) . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2010წ. 240 გვ.

ვ. ხოჭოლავა, ს.თოფურია, გ. გიორგაძე, ა. კირთაძე. ზოგადი უნარები – მათემატიკა (თეორია, ამოცანათა კრებული და ტესტები) . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2010წ. 240 გვ.

ნ. მაჭარაშვილი. ზოგადი უნარები. III ნაწილი . გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2011წ. .

ნ. მაჭარაშვილი. ზოგადი უნარები. ვერბალური . გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2008წ. .

ნ. მაჭარაშვილი. ზოგადი უნარები. ვერბალური ნაწილი . გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2007წ. .

ნ. მაჭარაშვილი. ზოგადი უნარები. მათემატიკა. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2008წ. .

ნ. მაჭარაშვილი. ზოგადი უნარები. მათემატიკა. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2007წ. .

ნ. მაჭარაშვილი. ზოგადი უნარები. საერთო სამაგისტრო გამოცდა. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2015წ. 978-9941-0-8333-4.

დ. ზარნაძე. ზოგადი უნარების ლოგიკის თვითმასწავლებელი. გამომცემლობა "ციონი". 2013წ. 978-9941-0-6183-7.

ი. კალანდაძე, შ. ხიზანიშვილი. ზოგადი ფიზიკა (მექანიკა). მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

მ. ჩიხლაძე, ო. კეთილაძე. ზოგადი ფიზიკის კურსი ნაწილი I I I (დამხმარე სახელმძღვანელო). ,,მერმისი–2005“. 2010წ. .

ო. კეთილაძე, მ. ჩიხლაძე. ზოგადი ფიზიკის კურსი ნაწილი I I I (დამხმარე სახელმძღვანელო). ,,მერმისი–2005“. 2010წ. .

თ. ბჟალავა, თ. ფაღავა. ზოგადი ფიზიკის მიკლე კურსი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ISBN: 978-9941-20-642-9.

მ. მეცხვარიშვილი, თ. ბჟალავა, თ. ფაღავა. ზოგადი ფიზიკის მოკლე კურსი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. ISBN: 978-9941-20-642-9.

თ. ფაღავა, თ. ბჟალავა, ზ. ჯაბუა. ზოგადი ფიზიკის მოკლე კურსი (მექანიკა, რხევები, ტალღები, მოლეკულური ფიზიკა). სტუ თბილისი. 2013წ. .

თ. ფაღავა, თ. ბჟალავა, მ. მეცხვარიშვილი. ზოგადი ფიზიკის მოკლე კურსი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . სტუ თბილისი . 0წ. თბილისი, 2016 წ. 140 გვ..

ლ. ნადარეიშვილი. ზოგადი ქიმია. ,,განათლება". 1991წ. ISBN 5-505-01626-X.

მ. ცინცაძე, ჟ.პეტრიაშვილი. ზოგადი ქიმია. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2007წ. .

მ. ცინცაძე, ა.ლეჟავა. ზოგადი ქიმია (არაქიმიური სპეციალობის სტუდენტებისთვის). „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2010წ. .