სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2356 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე , ე.თოფურია. ზოგადი ქიმიის სამუშაო რვეული (მეთოდური მითითებანი). გამომც. ‘საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2013წ. .

ე. თოფურია, მ.ცინცაძე ნ.კილასონია . ზოგადი ქიმიის სამუშაო რვეული(მეთოდური მითითებანი) . ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2013წ. .

მ. მაცაბერიძე. ზოგადი ქიმიის ტესტების კრებული . სტუ. 2012წ. .

მ. ცინცაძე, ნ.კუციავა, მ.მაცაბერიძე, თ.გიორგაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია.. ზოგადი ქიმიის ტესტების კრებული. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2013წ. .

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე, ნ.კუციავა მ.მაცაბერიძე ნ.გეგეშიძე ნ.კილასონია. ზოგადი ქიმიის ტესტების კრებული. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ თბილისი. 2013წ. .

ნ. კუციავა, მ.ცინცაძე, მ. მაცაბერიძე, თ. გიორგაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ. კილასონია. ზოგადი ქიმიის ტესტების კრებული. სტუ, სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭო. 2013წ. .

რ. გაფრინდაშვილი. ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგიის მაგალითები და ამოცანები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. 978-9941-14-261-1.

მ. ახობაძე, ე. კურცხალია. ზოგადსისტემური კანონზომიერებანი და გადაწყვეტილების მიღების ტექნოლოგიები. ლექციების მოკლე კურსი, თბილისი, სტუ-ს ბიბლიოთეკა CD/1364. 2013წ. .

მ. ახობაძე, ბ. მესაბლიშვილი, ე. კურცხალია. ზოგადსისტემური კანონზომიერებანი. რთული სისტემების ანალიზი და მართვა. სტუ-ს ბიბლიოთეკა CD 2690. 2015წ. .

ბ. ცხადაძე, ქ. კვესელავა, ი. კვესელავა, ცხადაძე ეკა. ზოგადტერმინოლოგიური ლექსიკონი. . სტუ. 2012წ. .

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, ი. ბაციკაძე. ზოგიერთი გეომეტრიული გარდაქმნის გამოყენება პლანიმეტრიის ამოცანებში. . საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი’’ . 2008წ. 978-9941-14-55-6.

ზ. ნაცვლიშვილი. ზოგიერთი მრავალწევრის დაშლა მამრავლებად . სამეცნიერო მეთოდური. "ფიზიკა-მათემატიკა სკოლაში", №4 . 1973წ. გვ. 47-54.

ი. ბაციკაძე, ლ. ზურაბიშვილი. ზოგიერთი პოზიციური და მეტრული ამოცანის ამოხსნა ეპიურის გარდაქმნის კლასიკური მეთოდის გმოყენებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-106-5.

ნ. გუნია. ზოგიერთი რა ზრდილობის შესახებ. ,,გლობალ+პრინტი+". 2009წ. გვ.60.

ნ. გუნია. ზრდილობიანი ადამიანის აღზრდისათვის. ,,გლობალ+პრინტი+". 2010წ. გვ.148.

მ. მაისურაძე, თ. ჭანტურია, ი. კუპატაძე. თანამედროვე არქიტექტურის კომპოზიციური თავისებურებები. საგამომცემლო სახლი"თექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. ISBN 978-9941 -20-495 -1.

რ. კლდიაშვილი, ქ. ბარაბიძე. თანამედროვე ლაბორატორიულ აპარატურაზე მუშაობის წესები. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. 978-9941-14-241-3.

თ. მალაღურაძე. თანამედროვე მასკომუნიკაციური თეორიები და კონცეფციები, 291 გვერდი. უნივერსალი. 2013წ. 978-9941-17-930-3.

მ. ბარბაქაძე. თანამედროვე მზომი ინსტრუმენტები, ხელსაწყოები და სამარჯვები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-205-6.

ო. შონია, კ. ბოტჰე, გ. სურგულაძე, თ. დოლიძე. თანამედროვე პროგრამული პლატფორმები და ენები. დამხმარე სახელმძღვანელო, სტუ, თბილისი, გვ. 250 . 2003წ. .