სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მეცხვარიშვილი, თ. ბჟალავა, თ. ფაღავა. ზოგადი ფიზიკის მოკლე კურსი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. ISBN: 978-9941-20-642-9.

თ. ფაღავა, თ. ბჟალავა, ზ. ჯაბუა. ზოგადი ფიზიკის მოკლე კურსი (მექანიკა, რხევები, ტალღები, მოლეკულური ფიზიკა). სტუ თბილისი. 2013წ. .

თ. ფაღავა, თ. ბჟალავა, მ. მეცხვარიშვილი. ზოგადი ფიზიკის მოკლე კურსი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . სტუ თბილისი . 0წ. თბილისი, 2016 წ. 140 გვ..

ლ. ნადარეიშვილი. ზოგადი ქიმია. ,,განათლება". 1991წ. ISBN 5-505-01626-X.

მ. ცინცაძე, ჟ.პეტრიაშვილი. ზოგადი ქიმია. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2007წ. .

მ. ცინცაძე, ა.ლეჟავა. ზოგადი ქიმია (არაქიმიური სპეციალობის სტუდენტებისთვის). „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2010წ. .

ჟ. პეტრიაშვილი, ლ.კერესელიძე. ზოგადი ქიმია (კითხვა პასუხი). სტუ.. 2009წ. .

ნ. კუციავა, ე. თოფურია, თ. ტუსიაშვილი, თ. ედილაშვილი. ზოგადი ქიმიის კურსი. სტუ.. 2015წ. .

ე. თოფურია, ნ.კუციავა, თ.ტუსიაშვილი, თ.ედილაშვილი. ზოგადი ქიმიის კურსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. 978-9941-20-540-8.

თ. ტუსიაშვილი, ნ.კუციავა, ე.თოფურია, თ.ედილაშვილი. ზოგადი ქიმიის კურსი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. 978-9941-20-540-8.

თ. ედილაშვილი, ნ. კუციავა, ე. თოფურია. თ.ტუსიაშვილი. ზოგადი ქიმიის კურსი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ISBN 978-9941-20-540-8.

გ. მანველიძე, გ. ცინცაძე, ნ. მაისურაძე. ზოგადი ქიმიის კურსი, დამხმარე სახ.-ო პროფ. ტექნ. სეავლების სტუდენტებისათვის. სტუ. 2009წ. თბილისი, .

ჟ. პეტრიაშვილი. ზოგადი ქიმიის სალექციო კურსი (საპრეზენტაციო მასალასთან ერთად). ''ტექნიკური უნივერსიტეტი'' თბილისი. 2013წ. 978-9941-20-344-2.

მ. ცინცაძე, ნ.კილასონია, ე.თოფურია. ზოგადი ქიმიის სამუშაო რვეული (ლაბორატორიული სამუშაოები). „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2013წ. .

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე , ე.თოფურია. ზოგადი ქიმიის სამუშაო რვეული (მეთოდური მითითებანი). გამომც. ‘საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2013წ. .

ე. თოფურია, მ.ცინცაძე ნ.კილასონია . ზოგადი ქიმიის სამუშაო რვეული(მეთოდური მითითებანი) . ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2013წ. .

მ. მაცაბერიძე. ზოგადი ქიმიის ტესტების კრებული . სტუ. 2012წ. .

მ. ცინცაძე, ნ.კუციავა, მ.მაცაბერიძე, თ.გიორგაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია.. ზოგადი ქიმიის ტესტების კრებული. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2013წ. .

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე, ნ.კუციავა მ.მაცაბერიძე ნ.გეგეშიძე ნ.კილასონია. ზოგადი ქიმიის ტესტების კრებული. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ თბილისი. 2013წ. .

ნ. კუციავა, მ.ცინცაძე, მ. მაცაბერიძე, თ. გიორგაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ. კილასონია. ზოგადი ქიმიის ტესტების კრებული. სტუ, სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭო. 2013წ. .