სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. გაფრინდაშვილი. ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგიის მაგალითები და ამოცანები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. 978-9941-14-261-1.

მ. ახობაძე, ე. კურცხალია. ზოგადსისტემური კანონზომიერებანი და გადაწყვეტილების მიღების ტექნოლოგიები. ლექციების მოკლე კურსი, თბილისი, სტუ-ს ბიბლიოთეკა CD/1364. 2013წ. .

მ. ახობაძე, ბ. მესაბლიშვილი, ე. კურცხალია. ზოგადსისტემური კანონზომიერებანი. რთული სისტემების ანალიზი და მართვა. სტუ-ს ბიბლიოთეკა CD 2690. 2015წ. .

ბ. ცხადაძე, ქ. კვესელავა, ი. კვესელავა, ცხადაძე ეკა. ზოგადტერმინოლოგიური ლექსიკონი. . სტუ. 2012წ. .

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, ი. ბაციკაძე. ზოგიერთი გეომეტრიული გარდაქმნის გამოყენება პლანიმეტრიის ამოცანებში. . საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი’’ . 2008წ. 978-9941-14-55-6.

ზ. ნაცვლიშვილი. ზოგიერთი მრავალწევრის დაშლა მამრავლებად . სამეცნიერო მეთოდური. "ფიზიკა-მათემატიკა სკოლაში", №4 . 1973წ. გვ. 47-54.

ი. ბაციკაძე, ლ. ზურაბიშვილი. ზოგიერთი პოზიციური და მეტრული ამოცანის ამოხსნა ეპიურის გარდაქმნის კლასიკური მეთოდის გმოყენებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-106-5.

ნ. გუნია. ზოგიერთი რა ზრდილობის შესახებ. ,,გლობალ+პრინტი+". 2009წ. გვ.60.

ნ. გუნია. ზრდილობიანი ადამიანის აღზრდისათვის. ,,გლობალ+პრინტი+". 2010წ. გვ.148.

მ. მაისურაძე, თ. ჭანტურია, ი. კუპატაძე. თანამედროვე არქიტექტურის კომპოზიციური თავისებურებები. საგამომცემლო სახლი"თექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. ISBN 978-9941 -20-495 -1.

რ. კლდიაშვილი, ქ. ბარაბიძე. თანამედროვე ლაბორატორიულ აპარატურაზე მუშაობის წესები. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. 978-9941-14-241-3.

თ. მალაღურაძე. თანამედროვე მასკომუნიკაციური თეორიები და კონცეფციები, 291 გვერდი. უნივერსალი. 2013წ. 978-9941-17-930-3.

მ. ბარბაქაძე. თანამედროვე მზომი ინსტრუმენტები, ხელსაწყოები და სამარჯვები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-205-6.

ო. შონია, კ. ბოტჰე, გ. სურგულაძე, თ. დოლიძე. თანამედროვე პროგრამული პლატფორმები და ენები. დამხმარე სახელმძღვანელო, სტუ, თბილისი, გვ. 250 . 2003წ. .

თ. მალაღურაძე. თანამედროვე პუბლიცისტური ჟანრების თავისებურებანი. უნივერსალი. 2009წ. 978-9941-129430-3.

მ. ჩინჩალაძე, დარსაველიძე ნინო. კურტანიძე ანა. ბოჭიოძე ლელა. თანამედროვე სატრანსპორტო მეურნეობის ორგანიზაციის მართვის თავისებურებანი.. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. 2017წ. ISBN 978-9941-0-9916-8.

ნ. ფხაკაძე, ლ. კაპანაძე, ვაშაკიძე თეონა. თანამედროვე სპეციალური დანიშნულების საკერავი მანქანები. საქ.ტექ.უნივერსიტეტი. ტბილისი.2013 წ. . 2013წ. .

ზ. კოვზირიძე, ე. ნიკოლეიშვილი. თანამედროვე ტექნოლოგიებში გამოყენებული მოწინავე მასალების ქიმიური ტექნოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978-99940-957-3-5.

ნ. ფხაკაძე, ლ. კაპანაძე, ვაშაკიძე, ვაშაკიძე თეონა. თანამედროვე უნივერსალური დანიშნულების საკერავი მანქანები. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი. თბილისი.2013წ.. 2013წ. .

შ. მეტრეველი, დ.კბილაძე. თარგმანი - "მივანიჭოთ აზრი სტატისტიკურ მონაცემებს". გამომცემლობა "უნივერსალი". 2016წ. ISBN 978-9941-22-819-3.