სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ღუდუშაური, ბროუჩეკი ფ.. თვისებითი ანალიზის მჟავურ-ტუტიანი მეთოდი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1993წ. 643.06.

მ. ჟღენტი, ლევან. გულუა. თამარ თურმანიძე. თურმანიძე,...ზოგიერთი კენკროვანი კულტურებ ქიმიური შედგენილობა და სწრაფი გაყინვის ტექნოლოგია. რეკომენდაცია . ინდ. მეწარმე. ,,პაატა ახრახაზე. 2016წ. უაკ 634.7:664/8.03 კ-405.

ს. გრიგალაშვილი. თურქეთი თანამედროვე რეგიონალურ პოლიტიკაში. . 2009წ. 978-9941-0-1758-2.

ი. ქვარაია. ილუსტრირებული სახელმძღვანელო კალატოზების შეგირდებისათვის. საგამომცემლო სახლი . 2009წ. 978-9941-14-718-0.

ნ. მჭედლიშვილი, ვ. სესაძე, გ. ჭიკაძე. იმიტაციური მოდელირება Matlab-ში, Simulink. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2006წ. ISBN 99940-56-38-7.

ნ. მჭედლიშვილი, ი.დავითაშვილი.. იმიტაციური მოდელირების სისტემები.. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი,. 2013წ. .

მ. ჩხარტიშვილი. ინგლისურ-ქართული სავეტერინარო ლექსიკონი . . 2009წ. 301 გვ..

თ. სინჯიაშვილი. ინგლისურ-ქართული სამთო ლექსიკონი. ხირონი. 2006წ. გვ.122.

ნ. გუნია. ინგლისურ-ქართული სამთო ლექსიკონი. გამომცემლობა-,,ხირონი". 2006წ. გვ.122.

ზ. ბოგველიშვილი, კ.მამუჩაშვილი. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები. თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 38 გვ. 1991წ. .

თ. ბარამაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი, ჯ. უფლისაშვილი. ინვერსია და მისი გამოყენება. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2013. 2013წ. ISBN 978-9941-20-236-0.

გ. კაიშაური. ინვერსიული შაქრის მასური წილის განსაზღვრა უალკოჰოლო სასმელებში, ვაჟინებსა და კონცენტრატებში. მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. გვ. . 2008წ. .

ს. ბლიაძე. ინვესტიციების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობა სოფლის მეურნეობაში. გამომცემლობა უნივერსალი. 2002წ. ISBN 99928-812-7-5.

ი. გოგოლაძე, კ. მახვილაძე, დ. ჭელიშვილი. ინვესტიციების თეორია და ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. .

ჯ. ჩოგოვაძე, რ.მახვილაძე, კ.მახვილაძე. ინვესტიციების თეორია და ანალიზი I ნაწილი ინვესტიციების თეორია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2005წ. 0წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ინვესტიციების მართვა . საგამომცემლებო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. .

. ინვესტიციების მართვა. საგამომცემლებო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2016წ. უაკ. 318. 16. .

ლ. ბოჭოიძე, ჟ.ორაგველიძე. ინოვაციური მენეჯმენტი. სტუ-ს გამომცემლობა. 2008წ. .

ჟ. ორაგველიძე, ლ. ბოჭოიძე. ინოვაციური მენეჯმენტი. სტუ. 2008წ. 978-9941-14-162-1.