სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2356 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, ი. დავითაშვილი, გაჩეჩილაძე ლია. ინტერნეტი დამწყებთათვის. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. 99940-35-75-4.

ზ. გასიტაშვილი, რ. სამხარაძე. ინტერნეტი. ინტერნეტში ჩართვა. ტექ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. გვ.120. 2002წ. .

ო. ტომარაძე. ინფორმატიზაციის საშუალებათა ელემენტები და კვანძები. სტუ. 2007წ. 978-99940-57-96-2.

ა. ძოძუაშვილი. ინფორმატიკა (Windows, Word, Excel). თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2010წ. .

თ. ხუციშვილი, ხუციშვილი ო., ფაილოძე ნ., კაიშაური თ., ქაშიაშვილი ზ.. ინფორმატიკა. ნაწილი I. ტექსტური რედაქტორი. ელექტრონული ცხრილები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. ISBN 99940-40-46-4.

მ. ახობაძე. ინფორმატიკის კანონები და საზოგადოებრივი განვითარების კანონზომიერებანი. სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა. სტუ-ს ბიბლიოთეკა CD 2689. 2015წ. .

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაცია, ენტროპია, განუსაზღვრლობა. el. სახელმძღვანელო, CD2686. 2013წ. .

ო. შონია, გ. გოგიჩაიშვილი, კ. ოდიშარია. ინფორმაციის დაცვა ავტომატიზებულ სისტემებში . სტუ, დამხმარე სახელმძღვანელო თბილისი გვ. 149 . 2008წ. .

ვ. კუციავა, კუციავა ანა, კაცაძე გ., დეკანოიძე ქ.. ინფორმაციის დაცვა კორპორაციულ ქსელებში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

ვ. კუციავა, კაცაძე გ., დეკანოიძე ქ.. ინფორმაციის დაცვა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. .

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის უსაფრთხოება. el. სახელმძღვანელო, CD2686. 2015წ. .

ი. ჩხეიძე, ზ. აზმაიფარაშვილი. ინფორმაციის ციფრული დამუშავების მეთოდები. სტუ. 2017წ. 978-9941-20-786-0.

ო. შონია, თ.შეროზია. ინფორმაციული ტექნოლოგიები და უსაფრთხოება. სტუ, დამხმარე სახელმძღვანელო თბილისი გვ. 84 . 2008წ. .

გ. ჯოლია, ჩახვაშვილი დავითი. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზარი (ლექციების კურსი, ელვერსია) CD 451, სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი:681.301(02)/10. . 2011წ. .

ნ. ოთხოზორია. ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძვლები.. გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2009წ. .

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. ისრული გადამყვანის გაანგარიშება და დაგეგმარება. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2009წ. ISBN 978-9941-14-710-4, 55 გვ..

ნ. გოგნიაშვილი. იტალიურ-ქართული იურიდიული ლექსიკონი. მერიდიანი. 2008წ. 978-9941-10034-5.

დ. ნატროშვილი, გ. ბერიკელაშვილი, შ. ზაზაშვილი. კალკულუს 1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2014წ. .

დ. ნატროშვილი, გ. ბერიკელაშვილი, შ. ზაზაშვილი. კალკულუს 2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2014წ. .