სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2430 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. ბლიაძე. ინვესტიციების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობა სოფლის მეურნეობაში. გამომცემლობა უნივერსალი. 2002წ. ISBN 99928-812-7-5.

ი. გოგოლაძე, კ. მახვილაძე, დ. ჭელიშვილი. ინვესტიციების თეორია და ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. .

ჯ. ჩოგოვაძე, რ.მახვილაძე, კ.მახვილაძე. ინვესტიციების თეორია და ანალიზი I ნაწილი ინვესტიციების თეორია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2005წ. 0წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ინვესტიციების მართვა . საგამომცემლებო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. .

. ინვესტიციების მართვა. საგამომცემლებო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2016წ. უაკ. 318. 16. .

ლ. ბოჭოიძე, ჟ.ორაგველიძე. ინოვაციური მენეჯმენტი. სტუ-ს გამომცემლობა. 2008წ. .

ჟ. ორაგველიძე, ლ. ბოჭოიძე. ინოვაციური მენეჯმენტი. სტუ. 2008წ. 978-9941-14-162-1.

ლ. ბოჭოიძე. ინოვაციური მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2007წ. 978-9941-14-162-1. გვ. 161.

მ. ლომსაძე-კუჭავა, გ.ამყოლაძე. ჯ.დუგლაძე. ინოვაციური პროცესები და ინოვაციური ასპექტები. საგამომცემლებო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2016წ. .

გ. ამყოლაძე, მ.ლომსაძე-კუჭავა, ჯ.დუგლაძე. ინოვაციური პროცესები და ინოვაციური ასპექტები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

ზ. ციხელაშვილი, ნ.კიკნაძე,პ.გიორგაძე,ი.ციხელაშვილი. შ.ციხელაშვილი. ინოვაციური პროცესების მართვა. სერიის რედაქტორი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ა. ფრანგიშვილი. რედაქტორი აკადემიკოსი ვლ.ჭავჭანიძე. თბილისი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", http://www.gtu.ge/publishinghouse/გვ.242. 2009წ. ISBN 978-9941-14-592-6.

მ. ბაღათურია, ა. სიჭინავა, ე. მენაბდე-ჯობაძე, ნ. ჩიკვილაძე, ნ. გეგენავა, გ. მალაშხია, თ. აბუაშვილი, დ. სეხნიაშვილი, ი. მამალაძე, ნ. ჭიკაიძე, რ. ოთინაშვილი, ჟ. წიკლაური-შენგელია, იაკობიძე დავით, ჯორბენაძე ზურაბ, კვარაცხელია დემნა, სილაგაძე ა. ინსტიტუციური ეკონომიკა. ელექტრონული სახელმძღვანელო. 2014წ. სტუ-ს ბიბლიოთეკა CD-1865.

ნ. ჩხაიძე. ინტეგრალური აღრიცხვის ელემენტები. ,,ახალციხის უნივერსიტეტი". 2015წ. ISBN 978-9941-9278-3-6.

დ. სეხნიაშვილი. ინტერნეტ-მარკეტინგი. ელექტრონული ვერსია. 2010წ. სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი CO-164/452.

ზ. გასიტაშვილი, რ. სამხარაძე. ინტერნეტი დამწყებთათვის. ტექ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. სტუდენტებისათვის, 43 გვ.. 2005წ. .

მ. ქურდაძე, რ. სამხარაძე, ი. დავითაშვილი, გაჩეჩილაძე ლია. ინტერნეტი დამწყებთათვის. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. 99940-35-75-4.

ზ. გასიტაშვილი, რ. სამხარაძე. ინტერნეტი. ინტერნეტში ჩართვა. ტექ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. გვ.120. 2002წ. .

ო. ტომარაძე. ინფორმატიზაციის საშუალებათა ელემენტები და კვანძები. სტუ. 2007წ. 978-99940-57-96-2.

ა. ძოძუაშვილი. ინფორმატიკა (Windows, Word, Excel). თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2010წ. .