სახელმძღვანელოები / დამხმარე სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2417 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ცინცაძე, გ.მანველიძე, ნ.მაისურაძე. კითხვები და პასუხები არაორგანულ ქიმიაში. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2009წ. .

ნ. ბოლქვაძე, გ.მანველიძე. ნ.მაისურაძე. კითხვები და პასუხები ზოგად და არაორგანულ ქიმიაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. 978-9941-20-556-9.

გ. მანველიძე, ნ. მაისურაძე, ნ. ბოლქვაძე. კითხვები და პასუხები ზოგად და არაორგანულ ქიმიაში. დამხ. სახ-ო ბაკალავრიატისთვის. სტუ. 2015წ. თბილისი, 107 გვ..

ნ. მაისურაძე, გ. მანველიძე, ნ. ბოლქვაძე. კითხვები და პასუხები ზოგად და არაორგანულ ქიმიაში. დამხმარე სახელმძღვანელო ბაკალავრიატისთვის. სტუ-ს გამომცემლობა. 2015წ. .

გ. ცინცაძე, ნ. მაისურაძე. კითხვები და პასუხები ზოგად ქიმიაში. სტუ-ს . 2009წ. 95 გვ.

მ. ცინცაძე, ნ. მაისურაძე. კითხვები და პასუხები ზოგად ქიმიაში. დამხმარე სახელმძღვანელო საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, 2009. 2009წ. 95 გვ..

გ. მანველიძე, გ. ცინცაძე, ნ. მაისურაძე. კითხვები და პასუხები ზოგად ქიმიაში, დამხმარე სახ.-ო პროფ. ტექნ. სწავლების სტუდენტებიათვის. სტუ. 2009წ. თბილისი, 95 გვ..

ნ. მაისურაძე, მ. ცინცაძე,, მ. მანველიძე. კითხვები და პასუხები ზოგად ქიმიაში. დამხმ. სახელმძღვანელო პროფესიული ტექნიკური სწავლების სტუდენტებისათვის. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. თბილისი. 71 გვ..

ქ. ჩიხლაძე, რ.ჩიხლაძე. კითხვები და სავარჯიშოები ელექტროტექნიკურ მასალებში. საგამომცემლო სახლი ,, ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 2013წ. .

თ. სანიკიძე. კლდეში ნაკვეთი ქალაქი (ნარკვევი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიიდან – ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე). უნივერსალი. 2008წ. .

ბ. ბერიტაშვილი, ნ. კაპანაძე, დ. ერისთავი. კლიმატის ცვლილება და გეოინჟინერია. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2016წ. 194 გვ. ISBN 978-9941-0-2829-8.

ნ. კაპანაძე, ბ.ბერიტაშვილი, დ. ერისთავი. კლიმატის ცვლილება და გეოინჟინერია. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2016წ. ISBN 978-9941-20-674-0.

დ. ერისთავი, ბ. ბერიტაშვილი, ნ. კაპანაძე. კლიმატის ცვლილება და გეოინჟინერია. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2016წ. ISBN 978-9941-20-674- 0.

ვ. კუციავა, რ. ხუროძე, პ. ჯოხაძე, თურქია გიორგი. კოდები და კოდირება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1994წ. .

ნ. აბულაძე, ნ. აბულაძე, ც. ნაჭყებია. კოლოიდური ქიმია . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, 66 გვ.. 2006წ. .

ნ. აბულაძე. კოლოიდური ქიმია (ტესტები). "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-680-0.

ვ. ასათიანი, ცაავა გიორგი. კომერციული ბანკის საქმიანობის ფინანსური ანალიზი. გამომცემლობა „დანი“ . 2014წ. 978-9941-0-7105-8.

მ. ზუბიაშვილი, ჯ.კანკაძე. კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. გვ225..

ს. პოჩოვიანი, ო, გაბედავა. კომპიეტერის არქიტექტურა და ექსპლუატაცია. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. ISBN 978-9941-20-218-6 (CD-94).

ფ. პაატაშვილი, ყირიმლიშვილი დარეჯანი. კომპიუტერილი ცოდნის საფუძვლები. გამომცემლობა "მეცნიერება". 1995წ. .